Nyt fra Tænketanken Mandag Morgen

Digital grøn omstilling i de Nordisk-baltiske lande


Nordisk Ministerråd ønsker at rette fokus på, hvordan den digitale grønne omstilling i de Nordisk-Baltiske lande kan accelereres af nye policy-tiltag.

Vi er i Tænketanken Mandag Morgen blevet tildelt opgaven med at stå i spidsen for denne vidtrækkende analyse, der skal kortlægge aktuelle policy-tiltag, identificere styrkepositioner og barrierer og ikke mindst etablere og involvere et bredt forankret ekspert-community på tværs af 11 lande.

Analyser, rapport og tilknyttede events bliver leveret i samarbejde med dygtige folk fra Nordic Sustainability, Lead Sustainability og Smart City Insights og med dedikeret sparring fra Digitaliseringsstyrelsen.

Innovation på socialområdet – læring i en krisetid


Da samfundet lukkede ned i foråret, reagerede kommuner, regioner og civilsamfund ved at åbne op for en hidtil uset innovationskraft for at holde hånden under samfundets udsatte.

Sammen med Bikubenfonden har Tænketanken Mandag Morgen set nærmere på dette i vores analyse ’Innovation i socialsektoren – læring i en krisetid’

Læs rapporten.

Kickoffkonference for nye EU-programmer for uddannelse, forskning og innovation


I samarbejde med Uddannelses og Forskningsstyrelsen udarbejder og afvikler Tænketanken Mandag Morgen den virtuelle konference for nye EU-programmer for uddannelse, forskning og innovation. Konferencen finder sted d. 25.-26. november 2020

Du kan læse mere om eventet her

Bystrategisk udsyn


Bystrategisk udsyn var en virtuel konference, hvor centrale aktører udvekslede løsninger og visioner for byernes fremtid. D. 29. oktober afviklede Tænketanken Mandag Morgen sammen med Landsbyggefonden konferencen, hvor der blev sat fokus på muligheder og udfordringer for en bæredygtig udvikling fra et bystrategisk perspektiv.

Læs mere om konferencen her

Regulering eller ytringsfrihed på sociale medier


Med jævne mellemrum opstår der en engageret og stærk debat om eksempler på indhold, som danskerne offentliggør på sociale medier. Mens regeringen arbejder på højtryk for at finde modeller for regulering af de sociale platformes indhold, har Tænketanken Mandag Morgen, i samarbejde med Megafon, undersøgt danskernes tolerancegrænser og holdninger til regulering og ytringsfrihed på de sociale platforme. Det er blevet til en landsdækkende survey, interviews med eksperter og et debatarrangement.

Læs rapporten.

Se debatten.

Verdensmestre i fleksibilitet?


I Danmark bryster vi os ofte af at være verdensmestre i det fleksible arbejdsmarked. Men meget tyder på, at vi står over for en række forandringer, som vil være så omfattende, at også det danske fleksible arbejdsmarked, som vi kender det i dag, vil komme under pres. Sammen med en række partnere har Tænketanken Mandag Morgen undersøgt kerneudfordringer på fremtidens arbejdsmarked, og taget debatten om, hvorvidt det danske arbejdsmarked følger godt nok med tiden.

Læs rapporten.

Se debatten.

Marginaliserede vælgere


Tænketanken Mandag Morgen er i samarbejde med Kommunernes landsforening(KL), Danmarks almene boliger(BL) og DUF ved at undersøge hvorfor nogle dele af samfundet vælger ikke at deltage i demokratiet. Vi ved på baggrund af tidligere forskning, hvem disse personer drejer sig om, men vi ved endnu ikke, hvorfor de vælger ikke at stemme. Denne undersøgelse vil derfor forsøge at afdække bevæggrundene hos de af samfundet, som falder udenfor den demokratiske deltagelse.

SENESTE UDGIVELSE

INDSIGT: ANALYSE AF INNOVATION PÅ SOCIALOMRÅDET UNDER CORONAKRISEN

Hvordan påvirkede coronakrisen innovationen blandt sociale organisationer?

DET SENESTE ÅR HAR VI SAMARBEJDET MED