Iben Berg Hougaard2019-02-01T12:03:29+00:00

Kontakt
ibh@mm.dk
24456333

Iben Berg Hougaard
Konstitueret direktør

Iben er konstitueret direktør i Tænketanken Mandag Morgen, hvor hun har ansvaret for en række store udviklings- og analyseprojekter.

Iben har arbejdet med udviklingen af nye velfærdsløsninger inden for bl.a. sundhed og uddannelse og har derudover et bredt kendskab til velfærdsområdets tilstand og udvikling. Hun er særligt optaget af at sikre et solidt fagligt fundament i jagten på nye løsninger, og hvordan man omsætter store politiske visioner til analyser, publikationer og events, der giver mening for praksis.

Iben har mange års erfaring fra Tænketanken Mandag Morgen og har tidligere været konsulent i tænketanken DEA. Iben er uddannet sociolog fra Københavns Universitet.

Medarbejdere

Charlotte Lyngholm
Analytiker

Clara Dawe
Projektchef

Emilie Helene Holm
Projektkoordinator

Emil Ipsen
Projektkoordinator

Iben Berg Hougaard
Konstitueret direktør

Jonatan Porsager
Projektchef

Kathrine Hjort Gellert
Projektkoordinator

Kirstine Sejr Rasmussen
Projektkoordinator

Lisbeth Knudsen
Tværgående chefredaktør

Maria Rosenbeck Kvorning
Senioranalytiker

Trine Frydkjær
Senioranalytiker