Jonas Keiding Lindholm2019-05-08T10:35:35+00:00

Kontakt
jkl@mm.dk 
2327 2494

Jonas Keiding Lindholm
Direktør

Jonas Keiding Lindholm er direktør for Tænketanken Mandag Morgen.

Jonas har mere end 20 års dansk og international erfaring med ledelse af private og offentlige virksomheder og initiativer bag sig – altid med fokus på udvikling af mennesker og samfund. Jonas har i mange år beskæftiget sig indgående med især ulighed, uddannelse, kultur og fritid, frivillighed, integration, børn og unge. Jonas er især optaget af, hvordan vi skaber nye og engagerende fællesskaber, som inkluderer ’mennesker på kanten’, og hvordan vi styrker demokratiet og udvikler fremtidens velfærdssamfund med afsæt i den mangfoldighed af kompetencer og erfaringer, som findes i både det offentlige, den private sektor og civilsamfundet, og ikke mindst hos borgerne selv.

Jonas har igennem mange år blandet sig i samfundsdebatten og er en erfaren facilitator og foredragsholder. Ved siden af Mandag Morgen er Jonas formand for den sociale forening Ombold, medlem af bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole og fungerer som både ekstern forelæser og advisory board medlem på forskellige ledelses- og velfærdsuddannelser på CBS og Københavns Universitet. I de senere år har Jonas deltaget i en række kommissioner og råd bl.a. Frivilligrådet (2018-2019), Dialogforum for Vækst og Samfundsansvar under Erhvervsstyrelsen (2016-2017), Civilsamfunds-taskforcen under Innovationsministeriet og Børne- & Socialministeriet (2017).

Jonas Keiding Lindholm er fhv. generalsekretær og vice-generalsekretær for Red Barnet. Før det var han vice-direktør for det internationale Save the Children i London, rådgiver og leder i FNs humanitære organisation WFP i Nairobi og Rom, og umiddelbart efter endt uddannelse som sociolog fra Lunds Universitet, Sverige i 1997 arbejdede han i en årrække som amanuensis ved Københavns Universitet og som velfærdskonsulent, hvor han løste opgaver for bl.a. Sundhedsstyrelsen, Det Kriminalpræventive Råd, Børnerådet, Kriminalforsorgen og en række kommuner.

Medarbejdere

Charlotte Lyngholm
Analytiker

Emilie Helene Holm
Projektkoordinator

Emil Ipsen
Projektkoordinator

Emma Teresa Krogh Thomasen 
Projektkoordinator

Jonatan Porsager
Projektchef

Lisbeth Knudsen
Tværgående chefredaktør

Maria Rosenbeck Kvorning
Senioranalytiker

Trine Frydkjær
Senioranalytiker