Kontakt
psk@mm.dk

4414 0018

Pernille Skaarup
Projektkoordinator

Pernille er projektkoordinator i Tænketanken Mandag Morgen.

Hun arbejder med netværksprojektet Danmark i Arbejde, hvis formål er at kortlægge og nytænke den danske arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesindsats for at imødekomme de udfordringer, arbejdsmarkedet står overfor. Pernille interesserer sig særligt for mødet mellem borger og stat, herunder hvordan man kan forme fremtidens samfund med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og erfaringer. Derudover interesserer hun sig for, hvordan den civile sektor kan styrkes og understøtte både arbejdsmarkedet og samfundet generelt.

Pernille har erfaring med arbejdsmarkedsområdet som student ved Institut for Statskundskab og er i gang med sin bachelorgrad i statskundskab på Københavns Universitet.

VORES HOLD

Vi er et team af erfarne analytikere, projekt- og eventmagere, innovatører, kommunikatører og ledere.

Ane Wilken Silkjær Projektkoordinator

Christian Ingemann Projektchef

Emilie Helene Holm Projektkoordinator

Gry Nynne Thorsen Analytiker

Jonatan Porsager Projektchef

Lisbeth Knudsen Tværgående chefredaktør

Maria Rosenbeck Kvorning Senioranalytiker

Mathias Kjær Heilesen Senioranalytiker og konstitueret souschef

Pernille Skaarup Projektkoordinator