Loading...
SDG Leadership2019-06-20T08:44:32+00:00

Velkommen til SDG Leadership

SDG Leadership er et nyt initiativ søsat i et partnerskab mellem Mandag Morgen og CSR Forum. SDG Leadership bringer ledere fra den private, offentlige og civile sektor sammen i netværk for at diskutere og samskabe nye metoder til bæredygtig vækst med udgangspunkt i FN’s verdensmål. Ambitionen er, at flere virksomheder og organisationer arbejder aktivt med verdensmålene og dermed bidrager til øget bæredygtig vækst i Danmark.

Læs pressemeddelelse om initiativet her

SDG Leadership – sammen om fremtiden

SDG Leadership tilbyder fire eksklusive faglige spor, som samler ledere på tværs af sektorer for at styrke erhvervslivets, civilsamfundet og offentlige organisationers strategiske arbejde med verdensmålene. De fire faglige spor har fokus på henholdsvis ledelse, rapportering, innovation og bæredygtighed i den offentlige sektor.

Tilsammen danner sporene et SDG Leadership Community som en fælles ramme for udveksling af indsigter og perspektiver, der kan bidrage til løsninger på verdens problemer og promovere en bæredygtig forretningsmodel for fremtiden.

Hvert faglige spor består af fire formiddagsmøder, flere årlige SDG-fyraftensmøder, et intensivt døgnmøde på Grønbechs Hotel på Bornholm samt en SDG-konference, hvor deltagerne fra alle sporene mødes med andre nøgleaktører.

Læs mere om de faglige spor herunder

Bæredygtig innovation & udvikling

Du klædes på til at drive bæredygtig innovation og udvikling gennem idéskabelse, nye forretningsmodeller og -markeder, nytænkende partnerskaber og disruptive teknologier.

Læs mere og tilmeld dig her

Bæredygtig-
hed i den offentlige sektor

Du klædes på til at skabe og dele viden på tværs af roller, siloer, foreninger, private og offentlige organisationer, så din virksomhed kan levere en bedre velfærdsværdi, der ikke har én bundlinje men mange.

Læs mere og tilmeld dig her

Politik & rapportering

Du klædes på til at koble det lovpligtige arbejde med CSR-rapportering til det strategiske arbejde med verdensmålene, så du kan bringe din virksomheds samfundsansvar fra en omkostningsposition til en værdiskabende investeringsposition.

Læs mere og tilmeld dig her

Ledelse

Du klædes på til at udforske ledelsespotentialet i FNs verdensmål samt til at formulere og formidle en strategi for implementering af verdensmålene i egen organisation.

Læs mere og tilmeld dig her

Ekspertpanel for handling

SDG Leadership har sammensat et panel af aktionsforskere, frontløbere og kommunikatører, der hver især er førende på deres felt og dedikerede i arbejdet med FN’s verdensmål.

Ekspertpanelets rolle er at bidrage aktivt til de fire faglige spor som indlægsholdere, mødeledere og med aktionsforskning, så hvert netværk sikres den højeste faglige kvalitet og det største udbytte.

Mød ekspertpanelet her

Dit udbytte

Dit SDG Leadership netværk giver dig ny viden og inspiration, og samtidig bliver du en del af et forløb, der udvikler nye metoder og partnerskaber, som kan stimulere vækst i din egen organisation og skabe grundtegningen til fremtidens bæredygtige forretningsmodel.

Læs mere om dit udbytte her

Det får du også

For at optimere dit udbytte tilbyder vi dig derudover følgende:

  • Mulighed for at netværke på tværs af SDG Leadership Community
  • Eksponering af din organisations bæredygtighedsprofil til kerneinteressenter

Læs mere her

Partnerskaber for handling

SDG Leadership søger partnere, der sammen med os vil udvikle denne unikke platform, der sætter verdensmålene på dagsordenen og styrker danske virksomheders mulighed for at omsætte målene til konkret handling.

Læs mere om muligheder for partnerskab her

Kontakt os

Nina Leth Friis Thomsen
Tænketanken Mandag Morgen
nina@mm.dk

+45 2232 1151

Karim B. Drif
CSR Forum

karim@csrforum.dk

+45 2627 8051