SDG netværk – Innovation2020-02-05T11:36:25+01:00

SDG Leadership: Bæredygtig innovation & implementering

Alle sektorer spiller en afgørende rolle i den bæredygtige udvikling og de enorme investeringer, som FN’s verdensmål kalder på. Det skaber unikke muligheder for innovation hos de aktører, som er i stand til at levere nytænkende, bæredygtige løsninger. Men også indenfor offentlig opgavevaretagelse rummer verdensmålene en unik mulighed for et ”ude fra ind”-perspektiv, der kan understøtte både bæredygtige besparelser og effektiviseringer, men også innovation og partnerskaber. Verdensmålene kan herudover skabe et helt nyt engagement blandt medarbejdere og potentielt i relation til kunder, borgere og brugere.

Er du interesseret?

Kalender

25. februar 2020 – Eftermiddagsmøde hos Mandag Morgen – kl. 13.30-17.30

Frem mod verdensmålene v. Steen Hildebrandt & Clara Halvorsen

26. marts 2020 – SUMMIT 2020, Øksnehallen – kl. 09.30-17.00

Den store omstilling- læs mere og tilmeld dig her.

19. maj 2020 – Heldagsmøde m. afsluttende middag – kl. 10.00-21.00

En bæredygtig transformation i organisationen v. Rasmus Due Skov & Sasha Beckmann

9. september 2020 – Formiddagsmøde hos Mandag Morgen – kl. 09.00-12.30

Purpose, storytelling og medarbejderengagement v. Christina Blak

29. oktober 2020 – Eftermiddagsmøde på Ubbes Vinstue – kl. 13.30-17.30

Måling og rapportering: De danske indikatorer til Verdensmålene

Dit udbytte

Netværket vil styrke dig og din organisation til at overkomme markedsforstyrrelser eller ændrede markedsvilkår og forfølge innovative muligheder, der skaber positiv forandring for samfund og miljø. Du får derfor udsigt til netværksarrangementer, hvor du:

  • Får tid til skabe nye forretningsmodeller, nytænkende partnerskaber og banebrydende teknologi
  • Bliver klædt på til at drive bæredygtig innovation med fokus på din opgave hjemme i egen organisation
  • Går hjem med praktiske erfaringer fra arbejdet med efterprøvede metoder og værktøjer fra oplægsholderne og de andre medlemmer af netværket
  • Skaber nye samarbejdsmuligheder i eget netværk og tværs af de andre netværk i SDG Leadership familien
  • Får adgang til bibliotek, der samler relevante fagstof i form af artikler, litteratur og rapporter

De erfarne mødeledere vil sammen med SDG Leadership ekspertpanelet sparre løbende med den enkelte deltager. Det gøres for at sikre fremdrift i processen imellem møderne, hvor det handler om at dele viden på tværs af netværket og egen organisation på en meningsfuld og værdiskabende måde.

Indlægsholdere

Vi har samlet nogle af de mest indsigtsfulde ressorcepersoner på området til at komme med inputs til møderne i form af indlæg og øvelser. Mød dem her:

Steen Hildebrandt, Ph.D., professor emeritus, Aarhus Universitet, og adjungeret professor, Copenhagen Business School samt Aalborg Universitet

Clara Halvorsen, Head of Campaign and Events hos Verdens Bedste Nyheder

Rasmus Due Skov, Director, Head of Sustainability, Ørsted

Sasha Beckmann, Sustainability Officer (DK), OKQ8 Scandinavia

Christina Blak, Kreativ direktør og partner, We Love People 

Netværket ledes af

Kristoffer Nilaus Tarp, Bæredygtighedsekspert, Concord Consulting

Kristoffer har arbejdet i mere end ti år med internationale forhold for EU, FN og som selvstændig rådgiver. Han rådgiver i dag både udenrigsministeriet, FN, Verdensbanken og civilsamfundsorganisationer ude i verden. Dette kombineret med hans erfaring fra UNDP’s SDG Accelerator og arbejdet med 32 danske produktionsvirksomheders innovationsprocesser fokuseret på bæredygtig forretningsudvikling. Erfaringen herfra gør ham i stand til at binde forretningsudvikling i Danmark sammen med vor tid mest presserende globale udfordringer.

Karim B. Drif fra CSR Forum er tværgående fagkoordinator i SDG Leadership. Og han vil støtte Kristoffer på møderne og i fremdriften imellem møderne. Karims opgave er derudover at sikre at viden og værktøjer deles på tværs af alle SDG Ledership netværk.

Pris

24.495,00 kr. 

Alle priser er eksklusive moms og i danske kroner 

Er du interesseret?