SDG netværk – Kommuner2019-03-13T16:04:47+00:00

SDG Leadership: Verdensmålene i et kommunalt perspektiv

FN’s 17 verdensmål tilbyder en værdiskabende, strategisk ramme for de danske kommuner, fordi de skaber fokus på bæredygtig ledelse, der giver nye muligheder for at dele viden på tværs af roller, siloer, foreninger, private aktører og forvaltninger i kommunen. Det handler om at skabe en bedre velfærdsværdi sammen med andre – en velfærdsværdi der ikke har én bundlinje men mange.

En ny undersøgelse viser imidlertid, at kun en tredjedel af de danske kommuner kender til den danske handlingsplan for verdensmålene, og at kun hver tiende kommune er påbegyndt det strategiske arbejde med verdensmålene.

SDG Leaderships netværk for kommuner vil udforske potentialet i verdensmålene og udvikle metoder, som, understøttet af den nyeste forskning, skaber en målbart bedre og mere bæredygtig velfærdsværdi på tværs.

Er du interesseret?

Netværkets mission

Missionen med netværket er at klæde deltagerne på til at arbejde med verdensmålene som en strategisk ramme for bæredygtig ledelse og udvikling på tværs. Gennem en række tværfaglige eksperimenter vil netværket sammen skabe viden om, hvordan man konkret kan skabe sammenhænge mellem ofte adskilte og isolerede områder. På den måde vil netværket undersøge betingelserne for at skabe en åben, inspirerende og samarbejdende kommune.

Netværket henvender sig til

Ledere og andre nøglepersoner med ansvar for kommunens strategiske arbejde med bæredygtighed, herunder medarbejdere der arbejder med implementering på et ledelsesmæssigt niveau.

 • Kommunaldirektører
 • Socialdirektører
 • Kultur- og Fritidsdirektører
 • Direktører for Miljø og Teknik
 • Fagchefer
 • Specialkonsulenter

Dit udbytte

Netværksforløbet klæder deltagerne på til at formulere og formidle en strategi for implementering af verdensmålene i egen organisation. Netværket leverer konkret:

 • Adgang til/mulighed for insourcing af ressourcer og kompetencer der ikke findes i egen organisation
 • Ledelsessparring og inspiration til handling
 • Nye samarbejdsmuligheder
 • Nyeste viden på verdensmålsområdet leveret af førende eksperter fra erhvervslivet og academia
 • Efterprøvede værktøjer og metoder til implementering af det strategiske arbejde med verdensmålene
 • Værktøjer til vidensdeling i egen organisation
 • Mulighed for at styrke organisationens CSR/sustainability-profil

Som deltager får man desuden adgang til Mandag Morgen og CSR Forums nye SDG Community sammen med de øvrige verdensmålsnetværk: Innovation, Ledelse og CSR-rapportering.

Indlægsholdere

Vi har samlet nogle af de mest indsigtsfulde ressorcepersoner på området til at komme med inputs til netværket i form af indlæg og øvelser. Mød nogle af dem her:

Bahare Haghshenas, Leder af Deloittes SDG Services, Deloitte

Line VindChefkonsulent, Strategi, Kommunikation og HR, Gladsaxe Kommune

Frank E. Andersen, Kommunaldirektør, Slagelse Kommune  

Ulla Varneskov, Chief Resilience Officer, Chefkonsulent, Integration, Boligsocialt Samarbejde & Resiliens, Vejle Kommune

Netværket ledes af

Netværket ledes af Christa Breum Amhøj og Oleg Koefoed, der står bag Aktionsuniversitetet. Netværket drives således af stærke faglige ressourcepersoner, som sikrer adgang til den nyeste forskning og erfaringer fra projektkommuner, der i praksis arbejder med verdensmålene og bæredygtig ledelse i kommunerne. Derudover giver netærket adgang til en række efterprøvede værktøjer og metoder til brug for deltagernes eget arbejde med koblingen af verdensmål og bæredygtig udvikling i kommunen.

Christa Breum Amhøj, Partner og medstifter af Aktionsuniversitetet. Post.doc.,Ph.D. i styringsteknologier på CBS.

Oleg Koefoed, Stifter og aktionsfilosof, Growing Pathways og Aktionsuniversitetet, Ekstern lektor og projektudvikler, CBS

Netværkets forløb

23. maj – Formiddagsmøde – kl. 09.30-12.30

9. september – Døgnmøde på Bornholm – 24 timer

7. oktober – Formiddagsmøde – kl. 09.30-12.30

1. november – Formiddagsmøde – kl. 09.30-12.30

26. november – Opsamlende konference på tværs af de fire netværk – kl. 09.00-15.30

Læs mere om dit udbytte og dine netværksfordele her

Pris

24.495,00 kr. 

Alle priser er eksklusive moms og i danske kroner 

Er du interesseret?