SDG netværk – Offentlige sektor2019-11-07T16:54:10+00:00

SDG Leadership: Bæredygtighed i den offentlige sektor

FN’s 17 verdensmål tilbyder en værdiskabende, strategisk ramme for danske offentlige virksomheder, fordi de skaber fokus på bæredygtig ledelse, der giver nye muligheder for at dele viden på tværs af roller, siloer, foreninger, private aktører og offentlige virksomheder. Det handler om at skabe en bedre velfærdsværdi sammen med andre – en velfærdsværdi der ikke har én bundlinje men mange.

En ny undersøgelse viser imidlertid, at kun en tredjedel af de danske kommuner kender til den danske handlingsplan for verdensmålene, og at kun hver tiende kommune er påbegyndt det strategiske arbejde med verdensmålene.

SDG Leaderships faglige spor om bæredygtighed i den offentlige sektor vil udforske potentialet i verdensmålene og udvikle metoder, som, understøttet af den nyeste forskning, skaber en målbart bedre og mere bæredygtig velfærdsværdi på tværs.

Er du interesseret?

Mission

Missionen med SDG Leaderships faglige spor om bæredygtighed i den offentlige sektor er at klæde deltagerne på til at arbejde med verdensmålene som en strategisk ramme for bæredygtig ledelse og udvikling på tværs. Gennem en række tværfaglige eksperimenter vil netværket sammen skabe viden om, hvordan man konkret kan skabe sammenhænge mellem ofte adskilte og isolerede områder. På den måde vil man blive bedre klædt på til at skabe en åben, inspirerende og samarbejdende offentlig virksomhed.

Sporet henvender sig til

Ledere og andre nøglepersoner med ansvar for organisationens strategiske arbejde med bæredygtighed, herunder medarbejdere der arbejder med implementering på et ledelsesmæssigt niveau.

 • Kommunaldirektører
 • Departementschefer
 • Chefer i ministerier, styrelser, direktorater og centre
 • Kommunale fagchefer
 • Specialkonsulenter i offentlige virksomheder
 • Administrative ledere fra undervisnings- og forskningssektoren

Dit udbytte

Forløbet klæder deltagerne på til at formulere og formidle en strategi for implementering af verdensmålene i egen organisation ved hjælp af:

 • Adgang til/mulighed for insourcing af ressourcer og kompetencer der ikke findes i egen organisation
 • Ledelsessparring og inspiration til handling
 • Nye samarbejdsmuligheder
 • Nyeste viden om verdensmålene leveret af førende eksperter
 • Efterprøvede værktøjer og metoder til implementering af det strategiske arbejde med verdensmålene
 • Værktøjer til vidensdeling i egen organisation
 • Mulighed for at styrke organisationens bæredygtighedsprofil

Som deltager får man desuden adgang til Mandag Morgen og CSR Forums nye SDG Community sammen med de øvrige verdensmålsnetværk: Bæredygtig ledelse, Bæredygtighed i den offentlige sektor, samt Politik og rapportering.

Indlægsholdere

Vi har samlet nogle af de mest indsigtsfulde ressorcepersoner på området til at komme med inputs til møderne i form af indlæg og øvelser:

Frank E. Andersen, Kommunaldirektør, Slagelse Kommune

Anne Thomas,  Direktør, Center for Turismeforskning, fhv. Viceborgmester Bornholms Regionskommune

Søren Femmer Jensen, stifter, CoCreative

Gitte Grove Poulsen, Chief Resilience Officer, Vejle Kommune

Line VindChefkonsulent, Strategi, Kommunikation og HR, Gladsaxe Kommune

Flemming Olsen, Stiftende partner, cphfacilitation

Peder Kjøgx, Ejer, Cubion Consulting Copenhagen

Forløbet ledes af

Netværket ledes af Christa Breum Amhøj og Oleg Koefoed, der står bag Aktionsuniversitetet. Netværket drives således af stærke faglige ressourcepersoner, som sikrer adgang til den nyeste forskning og erfaringer fra projektkommuner, der i praksis arbejder med verdensmålene og bæredygtig ledelse i kommunerne. Derudover giver netærket adgang til en række efterprøvede værktøjer og metoder til brug for deltagernes eget arbejde med koblingen af verdensmål og bæredygtig udvikling i kommunen.

Christa Breum Amhøj, Partner og medstifter af Aktionsuniversitetet. Post.doc.,Ph.D. i styringsteknologier på CBS.

Oleg Koefoed, Stifter og aktionsfilosof, Growing Pathways og Aktionsuniversitetet, Ekstern lektor og projektudvikler, CBS

Kalender

26. november – Opsamlende konference på tværs af de fire faglige spor – kl. 09.00-15.30

5. februar 2020 – Eftermiddagsmøde hos Mandag Morgen – kl. 13.30-16.30

26. marts 2020 – SUMMIT 2020: Den store omstilling i Øksnehallen – kl. 09.00-16.30

23. april 2020 – Heldagsmøde hos Mandag Morgen m. afsluttende middag – kl. 09.00-22.00

9. september 2020 – Eftermiddagsmøde hos Mandag Morgen – kl. 13.30-16.30

22. oktober 2020 – Eftermiddagsmøde hos Mandag Morgen kl. 13.30-16.30

Læs mere om dit udbytte og dine netværksfordele her

Pris

24.495,00 kr. 

Alle priser er eksklusive moms og i danske kroner 

Er du interesseret?