SDG Leadership: Bæredygtighed i den offentlige sektor

Hvordan inddrages lokale aktører og borgere i den bæredygtige udvikling? Med FN’s verdensmål som strategisk ramme, bliver du gennem netværket klædt på til at lede og udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund. Gennem en række tværfaglige eksperimenter vil du blive i stand til at skabe en åben, inspirerende og samarbejdende offentlig virksomhed. Det vil vi bruge til at etablere et kommunalt ledelsesrum, hvor bæredygtighed bringes fra politiske udvalg og forvaltninger ud til gode for borgerne, civilsamfundet og det lokale erhvervsliv.

Er du interesseret?

Kalender

1. april 2020 – Eftermiddagsmøde hos Mandag Morgen – kl. 13.30-17.30

Verdensmålene som rammeværk, målinger på flere bundlinjer og arbejdet med indikatorer v. Christian Friis Bach

23. april 2020 – Heldagsmøde hos Vejle Kommune – kl. 10.00-17.00

Styrkelse af politiske beslutningsprocesser via kortlægning og inddragelse af borgere v. Niels Nybye Ågesen, Christina Hegner & Ib Jespersgaard

9. september 2020 – Eftermiddagsmøde hos Mandag Morgen – kl. 13.30-17.30

Organisering på tværs af roller og siloer v. formand for et 17.4 udvalgt af netværket

20. oktober 2020 – Altinget & Mandag Morgen SUMMIT 2020 – kl. 9.30-17.00

Den store omstilling

22. oktober 2020 – Eftermiddagsmøde hos Mandag Morgen med efterfølgende middag kl. 13.30-21.00

Verdensmål og individuel afrapportering  v. Steen Hildebrandt

Dit udbytte

Med udgangspunkt i eksisterende viden og nyeste forskning, rustes deltagerne til, at arbejde helhedsorienteret og systematisk med FN’s verdensmål. Som medlem af netværket, får du udsigt til at:

  • Blive klædt på til at skabe en åben, inspirerende og samarbejdende kommune, som understøtter bæredygtig udvikling
  • Arbejde med FN’s verdensmål i kontekst af dine konkrete udfordringer samt din kommunens strategier, målsætninger og organisering
  • Gå hjem med praktiske erfaringer fra arbejdet med efterprøvede metoder og værktøjer
  • Skab nye samarbejdsmuligheder i eget netværk og tværs af de andre netværk i SDG Leadership familien
  • Få adgang til bibliotek, der samler relevante fagstof i form af artikler, litteratur og rapporter

De erfarne mødeledere vil sammen med SDG Leadership ekspertpanelet sparre løbende med den enkelte deltager. Det gøres for, at sikre fremdrift i processen imellem netværksmøderne, hvor det handler om at dele viden på tværs af roller og siloer i egen organisation og meningsfuldt inddrage borgere samt relevante aktører og interessenter i lokalsamfundet.

Indlægsholdere

Vi har samlet nogle af de mest indsigtsfulde ressourcepersoner på området til at komme med inputs til møderne i form af indlæg og øvelser. Her er et udpluk:

Christian Friis Bach, tidl. undergeneralsekretær i FN, tidl. medlem af Folketinget for Radikale Venstre og tidl. minister for udvikling.

Niels Nybye Ågesen, Kommunaldirektør, Vejle Kommune

Gitte Grove Poulsen, Chief Resilience Officer, Vejle Kommune

Christina Hegner, Leder Spinderihallerne

Ib Jespersgaard, Centerleder, VIFIN

Steen Hildebrandt, Ph.D., professor emeritus, Aarhus Universitet, og adjungeret professor, Copenhagen Business School samt Aalborg Universitet

Netværket ledes af

Flemming Olsen, partner og seniorrådgiver i CphFacilitation & Christa Breum Amhøj, Partner og medstifter af Aktionsuniversitetet. Post.doc.,Ph.D. i styringsteknologier på CBS.

Begge mødeledere stod også i spidsen for netværket i 2019. Netværket drives således af erfarne faglige ressourcepersoner, som i løbende dialog med netværket, sikrer kvaliteten i det faglige indhold.

Karim B. Drif fra CSR Forum er tværgående fagkoordinator i SDG Leadership. Og han vil støtte Flemming på møderne og i fremdriften imellem møderne. Karims opgave er derudover at sikre at viden og værktøjer deles på tværs af alle SDG Leadership netværk.

COVID 19-forbehold ved netværksmøder

Set i lyset af COVID 19-udbruddet, er det vigtigt, at alle føler sig trygge ved at komme til vores netværksmøder.

Vi tager os derfor de nødvendige forbehold og følger generelt de anbefalinger, vi modtager fra myndighederne.

Vi stiller ekstra håndsprit frem ved møderne, og ved frokosten bliver der uddelt handsker, som vi beder jer benytte i forbindelse med frokost.
Vi opfordrer til begrænset kropslig kontakt og ikke giver hånd til hinanden.
Har du været i et risikoområde eller oplever du influenzalignende symptomer, beder vi dig om at blive hjemme af hensyn til de øvrige deltagere.

Vi følger løbende Sundhedsstyrelsens anvisninger og henviser til deres information på coronasmitte.dk vedr. risikoområder. Vi informerer løbende om afholdelse af vores møder og arrangementer, og hvordan du bør forholde dig, hvis myndighedernes anbefalinger ændrer sig.

Er du i tvivl om, hvorvidt det er sikkert at komme, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til os.

Pris

24.495,00 kr. 

Alle priser er eksklusive moms og i danske kroner 

Er du interesseret?