SDG netværk – Bæredygtig ledelse2020-02-05T11:34:36+01:00

SDG Leadership: Bæredygtig ledelse


Verden har et indlysende og næsten knusende behov for, at vi allesammen skifter gear og ændrer kurs. Det kræver ledelse. Omstillingen rummer nemlig store udfordringer, men åbner også op for kæmpestore muligheder både forretningsmæssigt og menneskeligt.

Formålet med dette initiativ er at styrke den enkelte leder. Netværket skal give denne mod til at sætte sig selv i spil som handlende kraft. Det handler om, at du klædes på med brugbare værktøjer til at gå forrest og skabe en bæredygtig forandring i egen organisation og i verden omkring – en velfærdsværdi, der ikke har én bundlinje, men mange.

Er du interesseret?

Kalender

28. februar – Formiddagsmøde hos Mandag Morgen – kl. 9.00-12.30

Bæredygtig strategi med etikken som kompas v. Christian Friis Bach & Jacob Dahl Rendtorff

26. marts – SUMMIT 2020 i Øksnehallen – 09.30-17.00

Den store omstilling – læs mere og tilmeld dig her.

27. maj – Heldagsmøde i København m. afsluttende middag – 10.00-21.00

Purpose, engagement og forretning v. Christina Blak

24. september – Formiddagsmøde hos Mandag Morgen – kl. 9.00-12.30

Partnerskaber for handling v. Jonas Engberg & Sanne Urbak Rasmussen

5. november – Eftermiddagsmøde hos Mandag Morgen – kl. 13.30-17.30

Mit bæredygtige lederskab v. Louise Dinesen

Dit udbytte

Netværket ruster dig til at udforske potentialet i FN’s verdensmål. Som medlem får du derfor udsigt til at:

  • Blive klædt på med viden, værktøjer og sparring til at arbejde helhedsorienteret og systematisk med FN’s verdensmål, som ramme for bæredygtig ledelse
  • Sætte gang i eller videreudvikle dit bæredygtige lederskab – uden at blive knust under det svulmende ansvar
  • Få direkte adgang til SDG Leadership ekspertpanelet, hvor dine udfordringer gerne behandles
  • Skabe nye samarbejdsmuligheder i eget netværk og tværs af de andre netværk i SDG Leadership familien
  • Kunne nørde videre efter møderne i biblioteket, der samler relevant fagstof i form af artikler, litteratur og rapporter

De erfarne mødeledere vil sammen med SDG Leadership ekspertpanelet sparre løbende med den enkelte deltager. Det gøres for at sikre fremdrift i processen imellem møderne, hvor det handler om at dele viden på tværs af netværket og egen organisation på en meningsfuld og værdiskabende måde.

Indlægsholdere

Vi har samlet nogle af de mest indsigtsfulde ressorcepersoner på området til at komme med inputs til netværket i form af indlæg og øvelser. 

Christian Friis Bach, tidligere udviklingsminister og generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp

Jacob Dahl Rendtorff, mag.art., ph.d. & dr. scient. adm., Professor, Professor (MSO) Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Professor (MSO) Ledelse og organisation, Roskilde Universitet

Christina Blak, Creative director & partner, We Love People

Sanne Urbak Rasmussen CSR Direktør, IBM Danmark

Jonas Engberg, tidl. Sustainability Manager, IKEA Danmark, Chef for Partnerskaber og Innovation, CARE

Louise Dinesen, Chief Psychologist, People & Culture, Sustainable Leadership, Psychosocial Work Environment, Hartmanns A/S

Netværket ledes af

Flemming Andersen, ledelsesrådgiver og certificeret proceskonsulent

Flemming Andersen, ledelsesrådgiver og proceskonsulent i egen virksomhed IKON, der er specialiseret i strategi, politik og kommunikation. Flemming er selv tidligere leder gennem knap 20 år i bl.a. DA og fagbevægelsen. Flemming har arbejdet med verdensmålene både i Danmark og udviklingslandene og stod ligeledes i spidsen for netværket i 2019.

Karim B. Drif fra CSR Forum er tværgående fagkoordinator i SDG Leadership. Og han vil støtte Flemming på møderne og i fremdriften imellem møderne. Karims opgave er derudover at sikre at viden og værktøjer deles på tværs af alle SDG Ledership netværk.

Pris

24.495,00 kr. 

Alle priser er eksklusive moms og i danske kroner 

Er du interesseret?

10 dogmer for bæredygtig ledelse

I 2019 udviklede ledelsesnetværket 10 dogmer for bæredygtig ledelse. I 2020 følger vi op på dogmerne – og vi drøfter, hvordan vi evt. kan styrke hinandens handlekraft yderligere. Vi overvejer også, om vi som netværk skal handle sammen som en fælles aktør på en måde, der får SDG-bølgen til at rulle ud til endnu flere.

Hent de 10 dogmer for bæredygtig ledelse