SDG netværk – Rapportering2019-03-06T14:48:14+00:00

SDG Leadership: Rapportering – fra omkostning til investering

CSR-rapportering er steget betydeligt i omfang de senere år. Udviklingen er en naturlig konsekvens af lovkravet om rapportering af samfundsansvar, som blev indført fra 2013/2014 og berører de ca. 1.100 største danske virksomheder.  

På trods af de øgede krav til rapportering er det stadig uklart for mange virksomheder, hvordan man rapporterer på den rigtige måde, og hvordan man arbejder med CSR fra et investeringsperspektiv. Selvom flere aktører – f.eks. FN Global Compact – har budt ind med eksempler på en universel model, eksisterer der fortsat ikke en fælles praksis.

SDG Leaderships rapporteringsnetværk vil kickstarte en ny generation af bedre CSR-rapporter. Med afsæt i FN’s verdensmål og i et forsøg på at samskabe transparens på området, vil SDG Leadership Rapporteringsnetværket udforske eksisterende metoder og se på, hvordan verdensmålene kan bidrage til en værdiskabende CSR-rapportering i dialog på tværs af din virksomheds interessenter. Et nøglemål er at ændre blikket på CSR-rapporten i din virksomhed. Den er ikke en omkostning. Den er en investering.

Er du interesseret?

Netværkets mission

Missionen med netværket er at styrke virksomheder til at overkomme markedsforstyrrelser og forfølge vækstmuligheder, der skaber positiv forandring i samfundet og for miljøet. Deltagerne klædes på til at koble det lovpligtige arbejde med CSR-rapportering til det strategiske arbejde med verdensmålene gennem en holistisk og forretningsskabende tilgang.

Netværket henvender sig til

Ledere i formålsdrevne virksomheder og nøglepersoner med ansvar for den lovpligtige CSR-rapportering i virksomheder.

 • Corporate Finance
 • Compliance
 • Corporate Governance
 • Investor Relations
 • CSR/Sustainability
 • HR
 • Corporate Communication

Dit udbytte

Netværksforløbet klæder deltagerne på til at formulere og formidle en strategi for implementering af verdensmålene i egen organisation. Netværket leverer konkret:

 • Adgang til ressourcer og kompetencer der ikke findes i egen organisation
 • Ledelsessparring og inspiration til handling
 • Nye samarbejdsmuligheder
 • Nyeste viden om rapportering i et verdensmålsperspektiv leveret af førende eksperter fra erhvervslivet og academia
 • Efterprøvede værktøjer og metoder til implementering af det strategiske arbejde med verdensmålene
 • Værktøjer til vidensdeling i egen organisation
 • Mulighed for at styrke organisationens CSR-profil

Som deltager får man desuden adgang til Mandag Morgen og CSR Forums nye SDG Community  sammen med de øvrige verdensmålsnetværk: innovation, ledelse og kommuner.

Indlægsholdere

Vi har samlet nogle af de mest indsigtsfulde ressorcepersoner på området til at komme med inputs til netværket i form af indlæg og øvelser. Mød nogle af dem her:

Rasmus Nicolai Due Skov, Head of Group Sustainability, Group Stakeholder Relations, Ørsted 

Louise Rosenmeyer, Sustainability Business Partner, Chr. Hansen 

Carina Ohm, Carina Ohm Executive Director Climate Change and Sustainability Services, EY

Birgitte Mogensen, Formand, CSR-udvalget, FSR – danske revisorer

Netværket ledes af

Christina Blak, Kreativ direktør & partner, We Love People

Christina er kreativ og strategisk rådgiver for formålsdrevne virksomheder, der vil gøre en forskel i det samfund, de er en del af. Hun har solid erfaring med corporate reporting og virksomhedsfortællinger og har gennem 20 år bidraget til formidlingen af TrygFondens rolle som aktiv skaber af tryghed i Danmark. Christina er skrivende strateg og trusted advisor på finansielle beretninger fra blandt andet Arla og IKEA. Hun ser virksomheder som motorer for forandring og har i 10 år fulgt udviklingen af businesses for a better world på den amerikanske konference BSR, hvor små og store virksomheder fra hele verden deler next practice. Christina er cand. negot fra Syddansk Universitet, tekstforfatter fra Den Danske Reklameskole og har taget en uddannelse i open business leadership & next practice på Leadership Academy.

         Mia Kaspersen, Associate Professor/Lektor, CBS

Mia har været ansat på Institut for Regnskab på Copenhagen Business School siden 2009, hvor hun har forsket i CSR-rapportering og undervist i finansiel rapportering. Hendes forskning er kvalitativ og har været/er blandt andet baseret på interviews afholdt i en række danske virksomheder. Hendes forskning inden for CSR-rapportering har haft fokus på de interne systemer og processer, der understøtter og former den eksterne rapportering samt de forhold, der er grundlæggende for troværdigheden af rapporteringen og nødvendige for at kunne anvende CSR-rapportering i beslutningsøjemed.

Netværkets forløb

6. maj – Formiddagsmøde – kl. 09.30-12.30

29. august – Døgnmøde på Bornholm – 24 timer

19. september – Formiddagsmøde – kl. 09.30-12.30

22. oktober – Formiddagsmøde – kl. 09.30-12.30

26. november – Opsamlende konference på tværs af de fire netværk – kl. 09.00-15.30

Læs mere om dit udbytte og dine netværksfordele her

Pris

24.495,00 kr. 

Alle priser er eksklusive moms og i danske kroner 

Er du interesseret