SDG netværk – Praksis2019-06-12T09:54:16+00:00

SDG Leadership: Implementering i praksis

En rapport fra Business and Sustainable Development Commission anslår, at verdensmålene åbner for et marked på op til 12 trillioner amerikanske dollar alene inden for fire økonomiske systemer: fødevarer og landbrug; byer; sundhed; energi og materialer.

SDG Leadership netværk om implementering i praksis er tilrettelagt i samarbejde med førende eksperter indenfor bæredygtighed, der vil sikre din organisation de bedste betingelser for at arbejde med verdensmålene som en strategisk ramme for en bæredygtig fremtid.

Er du interesseret?

Netværket henvender sig til

Ledere og medarbejdere i såvel den private som den offentlige sektor samt investorer og andre, der har interesse i offentligt-privat-samarbejder om målene og innovation.

Missionen med netværket er at klæde deltagerne på til at bruge de nye verdensmål til at innovere deres måde at arbejde på i det offentlige såvel som det private, og særligt i spændingsfeltet mellem de to. Netværket ønsker at nedbryde silotænkning mellem flere sektorer, forskellige sociale områder og bæredygtighed.

Dit udbytte

Netværksforløbet klæder deltagerne på til at formulere og formidle en strategi for implementering af verdensmålene i egen organisation. Netværket leverer konkret:

 • Adgang til ressourcer og kompetencer, der ikke findes i egen organisation
 • Ledelsessparring og inspiration til handling
 • Nye samarbejdsmuligheder
 • Nyeste viden på verdensmålsområdet leveret af førende eksperter fra erhvervslivet og academia
 • Efterprøvede værktøjer og metoder til implementering af det strategiske arbejde med verdensmålene
 • Værktøjer til vidensdeling i egen organisation
 • Sparring med eksperter
 • Mulighed for at styrke organisationens bæredygtige profil

Som deltager får man desuden adgang til Mandag Morgen og CSR Forums nye SDG Community sammen med de øvrige verdensmålsnetværk: ledelse og kommuner og CSR-rapportering.

Partnerskab for handling sikrer høj faglighed

Dit SDG Leadership netværk giver dig ny viden og inspiration, og samtidig bliver du en del af et forløb, der udvikler nye metoder og partnerskaber, som kan stimulere vækst i din egen organisation og skabe grundtegningen til fremtidens bæredygtige forretningsmodel.

Du får indsigt i de 17 verdensmål gennem inspirerende oplæg, samt forståelse for hvad de betyder politisk, hvordan de driver nye markeder, og hvordan vi kan samtænke især det bæredygtige og det sociale. Du får konkrete eksempler på, hvordan virksomheder, kommuner og uddannelsesinstituioner allerede bruger målene som motor for bæredygtig udvikling, og du får mulighed for at udforske din palette af innovationsmuligheder i dialog med andre.

Netværket ledes af

Emil Damgaard Grann, Senior Communications Strategist, Ørsted

Emil er forhenværende leder af strategiafdelingen i tænketanken Sustainia, og arbejder nu i Ørsted som Senior Communications Strategist, hvor han på tværs af afdelinger som sustainability, public affairs og branding hjælper virksomheden med at positionere sig som et af verdens førende grønne energiselskaber.

Netværkets forløb

 • 3 formiddagsmøder hos Mandag Morgen i København 
 • 1 døgnmøde
 • 26. september 2019, fyraftensmøde hos Mandag Morgen i København
 • 26. november 2019, heldagskonference, der samler de fire SDG Leadership netværk på tværs 

Læs mere om dit udbytte og dine netværksfordele her

Priser

24.995,00 kr. 

Alle priser er eksklusive moms og i danske kroner 

Indlægsholdere

Vi har samlet nogle af de mest indsigtsfulde ressorcepersoner på området til, at komme med inputs til netværket i form af indlæg og øvelser.

Kasper Larsen, Kommerciel direktør, COO, KLS PurePrint 

Karen Frederiksen, Uddannelsesdekan, VIA University College

Torben Clausen, Direktør, Operate

Lone Johannsen, Chefkonsulent, Teknik og Miljø, KL

Spørgsmål?

Kontakt Torkil Ejdesgaard-Hansen

Mail: torkil@mm.dk

Tlf : 60407642

Er du interesseret?