Holdninger til sundhedsinformation

Mandag Morgen fandt i 2017, at danskerne i stigende grad mener, at det er svært at finde rundt i, hvad der er sundt og usundt. Men hvordan ser det ud i 2019: Er danskerne fortsat forvirrede? Hvor søger de information om sygdom og behandling? Hvem bærer ansvaret for udviklingen? Og hvordan vurderer danskerne kvaliteten af sundhedsinformationen?

Mandag Morgen har i samarbejde med SundhedsTV taget temperaturen på kommunikationen på sundhedsområdet. Vi har gentaget spørgsmålene fra undersøgelsen i 2017 og tilføjet en række nye spørgsmål.

Se resultaterne her

Kodeks for god sundhedsformidling

Tænketanken Mandag Morgen har med støtte fra TrygFonden lanceret et Kodeks for god sundhedsformidling. Kodekset er blevet til gennem en involveringsproces med en stribe centrale aktører på sundhedsområdet, herunder medierne, de sundhedsprofessionelle samt bloggere og influencere. 
Kodekset har til formål at højne kvaliteten af sundhedsformidlingen i samfundet – både den som medierne leverer og den, der kommer fra fagpersoner på sundhedsområdet.

Nu skal vi have alle relevante aktører på sundhedsområdet – både medier, sundhedsprofessionelle, forskere og andre fagpersoner, til at tilslutte sig og efterleve kodekset.
Tilslut jer kodekset ved at sende en mail til kodeks@mm.dk og få mulighed for at anvende mærkatet for god sundhedsformidling.

Find kodekset her

Mellem ballet og biografer
– kultur ifølge danskerne

Danskerne er kulturelle storforbrugere. Alligevel er der overraskende lidt viden om, hvad danskerne mener om kulturen. Og indtil nu er der ikke blevet gennemført en undersøgelse af danskernes holdninger til kultur og kulturpolitik på nationalt plan. I samarbejde med Altingets kulturpolitiske netværk har Tænketanken Mandag Morgen udarbejdet en undersøgelse af danskernes holdning til kultur. Hvad betyder kultur for danskerne? Hvilken værdi tillægger danskerne kulturen? Og hvordan skal kulturen finansieres ifølge danskerne?

Læs analysen her

Unge på kanten
– sammen om nye løsninger

I debatoplægget ”Unge på kanten – sammen om nye løsninger” sætter Tænketanken Mandag Morgen sammen med Bikubenfonden fokus på, hvordan man kan styrke indsatsen til unge på kanten. Gennem analyse, fortællinger og case-beskrivelser giver vi et bud på, hvordan man kan arbejde med unge på kanten på en ny og mere helhedsorienteret måde.

Læs debatoplægget her

Stigende usikkerhed om sundhed – det mener danskerne

En analyse, der stiller skarpt på, hvordan danskerne håndterer og reagerer på den øgede mangfoldighed af kilder og information på sundhedsområdet. TrygFonden og Tænketanken Mandag Morgen har spurgt godt 1.000 danskere om, hvor de søger deres viden om sundhed, hvilken troværdighed de tillægger forskellige kilde, om deres syn på sundhedsvæsenets intentioner, mediernes rolle i sundhedsdebatten – og meget mere.

Læs analysen her

Hvem sagde ung og uengageret? Nye perspektiver på unges demokratiske deltagelse

I inspirationskataloget ”Hvem sagde ung og uengageret?” sætter Tænketanken Mandag Morgen sammen med Netværket af Ungdomsråd og Tuborgfondet nye perspektiver på unges demokratiske deltagelse. Gennem cases, interviews, fortællinger og fakta viser vi, at unge kan og vil forandre samfundet – hvis bare vi lader dem komme til.

Læs inspirationskataloget her

Find flere udgivelser i Mandag Morgens vidensbank.