Loading...
UDGIVELSER2018-08-31T11:45:19+00:00

Unge på kanten
– sammen om nye løsninger

I debatoplægget ”Unge på kanten – sammen om nye løsninger” sætter Tænketanken Mandag Morgen sammen med Bikubenfonden fokus på, hvordan man kan styrke indsatsen til unge på kanten. Gennem analyse, fortællinger og case-beskrivelser giver vi et bud på, hvordan man kan arbejde med unge på kanten på en ny og mere helhedsorienteret måde.

Læs debatoplægget her

Stigende usikkerhed om sundhed – det mener danskerne

En analyse, der stiller skarpt på, hvordan danskerne håndterer og reagerer på den øgede mangfoldighed af kilder og information på sundhedsområdet. TrygFonden og Tænketanken Mandag Morgen har spurgt godt 1.000 danskere om, hvor de søger deres viden om sundhed, hvilken troværdighed de tillægger forskellige kilde, om deres syn på sundhedsvæsenets intentioner, mediernes rolle i sundhedsdebatten – og meget mere.

Læs analysen her

Hvem sagde ung og uengageret? Nye perspektiver på unges demokratiske deltagelse

I inspirationskataloget ”Hvem sagde ung og uengageret?” sætter Tænketanken Mandag Morgen sammen med Netværket af Ungdomsråd og Tuborgfondet nye perspektiver på unges demokratiske deltagelse. Gennem cases, interviews, fortællinger og fakta viser vi, at unge kan og vil forandre samfundet – hvis bare vi lader dem komme til.

Læs inspirationskataloget her

Find flere udgivelser i Mandag Morgens vidensbank.