VORES TRE YDELSER

Vi udvikler altid vores produkter i dialog med vores samarbejdspartnere. Er du interesseret i at vide mere om, hvad vi kan, så dyk ned i vores tre ydelser.

Indsigter

Vi indsamler og skaber viden, som kaster nyt lys over samfundets udfordringer og muligheder.

Vi er eksperter, når det kommer til at kortlægge tendenser og analysere konkrete temaer. Vores resultater præsenteres i dagsordensættende analyseformater, der har faglighed i højsædet. Vi hjælper både offentlige aktører, private virksomheder og organisationer med at vise handlemuligheder for fremtiden.

Innovation på socialområdet – læring i en krisetid

I foråret 2020 lukkede det danske samfund ned grundet covid-19. Her reagerede kommuner, regioner og civilsamfund ved at åbne op for en hidtil uset innovationskraft for at holde hånden under samfundets udsatte. Tænketanken Mandag Morgen og Bikubenfonden satte sig for at undersøge denne innovationen på socialområdet. Undersøgelsen har mundet ud i analysen: ’Innovation i socialsektoren – læring i en krisetid’.

Læs analysen her

Regulering eller ytringsfrihed på sociale medier

Tænketanken Mandag Morgen har i samarbejde med MEGAFON undersøgt danskernes tolerance og holdninger til regulering og ytringsfrihed på de sociale platforme. Det foregik gennem en landsdækkende survey og en række interviews med juridiske eksperter. I denne publikation præsenterer vi resultaterne og stiller spørgsmålet: Hvordan finder vi den rette balance mellem regulering og ytringsfrihed på sociale medier?

Læs analysen her

Mødesteder

Vi bringer mennesker sammen for at skabe dialog, inspirere til nye erkendelser og handlinger.

Vi har mange års erfaring med organisering og afvikling af dagsordensættende debatarrangementer, workshops, netværksmøder og konferencer. Det seneste år er vi blevet skarpe på at organisere og afvikle digitale og delvist digitale konferencer, rundbordssamtaler, webinarer, workshops og hackathons. Vi er et hold af erfarne moderatorer, som kan styre slagets gang, stille de skarpe spørgsmål, engagere deltagere og få jeres budskaber igennem.

Danmark i Europa: fælles fremtid – fælles løsninger

Tænketanken Mandag Morgen har i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udarbejdet og afviklet den virtuelle konference for nye EU-programmer for uddannelse, forskning og innovation. Konferencen foregik i fire digitale spor, hvor man både kunne opleve paneldebatter, break-out sessions og taler fra ministre og kommissærer. Den virtuelle konference nåede bredt ud med mere end 1500 online deltagere.

Læs mere om konferencen her

Bystrategisk udsyn

Tænketanken Mandag Morgen har sammen med Landsbyggefonden afviklet konferencen Bystrategisk Udsyn. Her blev der sat fokus på muligheder og udfordringer for en bæredygtig udvikling fra et bystrategisk perspektiv. Konferencen var en hybridkonference, som foregik fysisk og digitalt på samme tid.

Læs mere om konferencen her

Løsninger

Vi udvikler nye løsninger, som gør en forskel for mennesker og samfund.

Vi har rig erfaring med at hjælpe virksomheder og organisationer med at udvikle nye strategier, partnerskaber og indsatser. Vi samarbejder med offentlige aktører og hjælper dem med at udvikle og afprøve nye velfærdløsninger og politikker. Desuden er vi førende, når det kommer til at skabe handlekraftige og deltagende processer, der engagerer borgere eller medarbejdere.

VoresStemmer*

Med VoresStemmer* samler Tænketanken Mandag Morgen centrale aktører om at gentænke den demokratiske samtale og skubber på udviklingen gennem konkrete aktiviteter. Vi afprøver nye deltagelsesformater i langt større skala, end det tidligere er blevet gjort i Danmark. Og vi udbreder viden og erfaringer til hele landet.

Læs mere her

Bedre samspil mellem politikere og administration

Tænketanken Mandag Morgen faciliterede en proces, hvor politikerne bød ind med deres prioriteringer, værdier og forslag. På 17 workshops og et temamøde blev de mange lag i samspillet mellem politikere og administration drøftet og udviklet. Processen mundede ud i et politisk kodeks for styrket samspil mellem politikere og embedsfolk samt et inspirationskatalog med 27 ideer og anbefalinger.

DET SENESTE ÅR HAR VI SAMARBEJDET MED