Loading...
YDELSER2019-01-24T14:58:02+00:00

Vi arbejder primært inden for fire kerneområder:

Fremtidens arbejdsmarked og kompetencer
Fremtidens sundhedssektor
Fremtidens demokratiske fællesskaber
Fremtidens udsatte borgere

Vi udvikler altid vores produkter i dialog med vores samarbejdspartnere. Er du interesseret i at vide mere om, hvad vi kan, så dyk ned i vores ydelser.

Indsigter

Vi sætter en ære i at indsamle, skabe og formidle viden, der kaster nyt lys på morgendagens samfundsudfordringer. Det gør vi gennem vores brede erfaring med analyser af forskellig art og størrelse, dagsordensættende debatoplæg og involverende foredrag, hvor vi deler ud af al den viden, vi har opbygget i Tænketanken Mandag Morgen.

MM Tendens
Vi undersøger problemstillinger og tendenser, der er relevante for din organisation og formidler pointer og budskaber i et tydeligt og modtagerorienteret sprog. Ved at kombinere desk research og ekspertinterviews med de nyeste tal kortlægger MM Tendens de vigtigste tendenser og den nyeste udvikling og peger samtidig mod nye løsninger.

Læs mere

MM Undersøger
Vores dybdegående analyseformat skaber indsigt
i vigtige dagsordener, sætter aktuelle emner til debat og belyser problemstillinger fra nye vinkler. Gennem grundig research, spørgeskemaundersøgelser og interviews med praktikere og eksperter formidler vi slagkraftige budskaber i dagsordenssættende formater.

Læs mere

MM Scenario
Dette workshopformat giver jer mulighed for at samle jeres organisation om et brændende spørgsmål om fremtiden. Vi strukturerer jeres faglige indsigter, inddrager førende ekspertise og udvikler sammen med jer fremtidsscenarier og handlemuligheder for netop jeres organisation, virksomhed, forvaltning eller kommune.

Læs mere

Mødesteder

Vi tror på, at gode innovative løsninger opstår, når man involverer, erfaringsudveksler og bringer mennesker sammen. Hos Tænketanken Mandag Morgen organiserer og afvikler vi alt fra mindre workshops til store konferencer med over 1.000 deltagere. Fælles for alle vores events er, at vi tilpasser den virkelighed, vores samarbejdspartnere befinder sig i.

MM Netværk
Vi skaber netværk og mødesteder for beslutningstagere, der diskuterer og udvikler ny viden, nye relationer og nye løsninger. Om velfærd i forandring. Om fremtidens job og kompetencer. Om innovation og nye markeder.  MM Netværk er din mulighed for at blive opdateret på den nyeste udvikling og få inspiration til nye idéer.

Læs mere

MM Event
Vi kan hjælpe jeres organisation med at udvikle, planlægge og afvikle jeres arrangement, så I og deltagerne får maksimal inspiration, vidensdeling og netværk. Vi gør en dyd ud af at arbejde med forskellige formater og redskaber, der gør eventet levende og medskabende, og som sikrer, at oplevelsen står klar i erindringen for hos både jer og deltagerne.

Læs mere

MM Moderation
Vi er et hold af garvede moderatorer og facilitatorer, som har stor erfaring med at styre slagets gang i paneldebatter, rundbordssamtaler, debatarrangementer eller workshops.
Vi tænker altid i løsninger, men er ikke bange for at tage hånd om svære temaer og diskussioner.

Læs mere

Løsninger

Kendetegnende for vores arbejde i Tænketanken Mandag Morgen er vores fokus på udvikling og løsninger. Dele af vores arbejde fokuserer udelukkende på gode løsninger og udbredelsen af dem til hele samfundet.

MM Sprint
Vi hjælper jeres organisation eller kommune med at udvikle og konceptualisere nye services og velfærdsløsninger. Sammen med jer gennemgår vi en kreativ og målrettet proces, hvor vi både kommer med kreative indspark og kritisk feedback. Samtidig finder vi potentielle samarbejdspartnere og finansieringskilder, der kan bringe jeres idé fra tegnebrættet til virkeligheden.

Læs mere

VoresStemmer*
Vi tror på, at alle mennesker har ideer, drømme og ønsker for det samfund de lever i, og at vi i fællesskab kan skabe forandringerne sammen. VoresStemmer* afprøver nye deltagelsesformater i langt større skala, end det tidligere er blevet gjort i Danmark.  Er du interesseret i, at VoresStemmer* skal komme til din kommune eller dit lokalsamfund?

Læs mere