MM Tendens2018-08-31T11:56:24+00:00

MM Tendens

MM Tendens undersøger problemstillinger og tendenser, der er relevante for din organisation og formidler pointer og budskaber i et tydeligt og modtagerorienteret sprog. Ved at kombinere desk research og ekspertinterviews med de nyeste tal kortlægger MM Tendens de vigtigste tendenser og den nyeste udvikling og peger samtidig mod nye løsninger.

Hvorfor?
Samfundsmæssige, politiske og teknologiske udviklingstendenser påvirker måden, vi organiserer os på, løser opgaver og varetager interesser. MM Tendens hjælper din organisation med at få overblik over de centrale tendenser, der tegner fremtiden for jer. MM Tendens kan f.eks. bruges som afsæt for en strategiproces eller som indspil på et ledelses – eller medarbejderseminar.

Hvad?
MM Tendens er en kondenseret analyse, der giver indsigt i de mest centrale aspekter af et område og opsummerer de vigtigste udviklingstendenser på en struktureret og overskuelig måde.

Hvordan?
Med udgangspunkt i jeres ønsker til tendensanalysen fastlægger vi rammen for samarbejdet: Hvilke spørgsmål, vil I gerne have svar på, hvad skal analysen bruges til, hvilket omfang skal den have, og hvem er de vigtigste interessenter?

MM Tendens trækker på Tænketankens viden og på relevante ressourcepersoner i Mandag Morgen. Derudover laver vi fokuseret desk research, der indkredser den vigtigste viden, nøgletal og nyeste tendenser. Vi interviewer udvalgte eksperter eller praktikere, der er med til at kvalificere og perspektivere den indsamlede viden.  Hvis der er centrale personer i organisation, der har relevant viden for analysen, laver vi indledende interviews med dem.

Hvad koster det?
Prisen på MM Tendens ligger fra 50.000 kr. ekskl. moms. Ønsker I en udvidet analyse, laver vi et skræddersyet tilbud til jeres konkrete behov.

Vil du høre mere?
Kontakt Lea Grønfeldt på lgr@mm.dk eller 3029 3276.

Eksempler på MM Tendens

Tænketanken Mandag Morgen har samarbejdet med Kost- & Ernæringsforbundet om udviklingstendenserne for de kost- og ernæringsfaglige. Læs mere om samarbejdet her.

MM Tendens
Vi undersøger problemstillinger og tendenser, der er relevante for din organisation og formidler pointer og budskaber i et tydeligt og modtagerorienteret sprog. Ved at kombinere desk research og ekspertinterviews med de nyeste tal kortlægger MM Tendens de vigtigste tendenser og den nyeste udvikling og peger samtidig mod nye løsninger.

Læs mere

MM Undersøger
Vores dybdegående analyseformat skaber indsigt
i vigtige dagsordener, sætter aktuelle emner til debat og belyser problemstillinger fra nye vinkler. Gennem grundig research, spørgeskemaundersøgelser og interviews med praktikere og eksperter formidler vi slagkraftige budskaber i dagsordenssættende formater.

Læs mere

MM Scenario
Dette workshopformat giver jer mulighed for at samle jeres organisation om et brændende spørgsmål om fremtiden. Vi strukturerer jeres faglige indsigter, inddrager førende ekspertise og udvikler sammen med jer fremtidsscenarier og handlemuligheder for netop jeres organisation, virksomhed, forvaltning eller kommune.

Læs mere

MM Netværk
Vi skaber netværk og mødesteder for beslutningstagere, der diskuterer og udvikler ny viden, nye relationer og nye løsninger. Om velfærd i forandring. Om fremtidens job og kompetencer. Om innovation og nye markeder.  MM Netværk er din mulighed for at blive opdateret på den nyeste udvikling og få inspiration til nye idéer.

Læs mere

MM Event
Vi kan hjælpe jeres organisation med at udvikle, planlægge og afvikle jeres arrangement, så I og deltagerne får maksimal inspiration, vidensdeling og netværk. Vi gør en dyd ud af at arbejde med forskellige formater og redskaber, der gør eventet levende og medskabende, og som sikrer, at oplevelsen står klar i erindringen for hos både jer og deltagerne.

Læs mere

MM Moderation
Vi er et hold af garvede moderatorer og facilitatorer, som har stor erfaring med at styre slagets gang i paneldebatter, rundbordssamtaler, debatarrangementer eller workshops.
Vi tænker altid i løsninger, men er ikke bange for at tage hånd om svære temaer og diskussioner.

Læs mere

MM Sprint
Vi hjælper jeres organisation eller kommune med at udvikle og konceptualisere nye services og velfærdsløsninger. Sammen med jer gennemgår vi en kreativ og målrettet proces, hvor vi både kommer med kreative indspark og kritisk feedback. Samtidig finder vi potentielle samarbejdspartnere og finansieringskilder, der kan bringe jeres idé fra tegnebrættet til virkeligheden.

Læs mere

VoresStemmer*
Vi tror på, at alle mennesker har ideer, drømme og ønsker for det samfund de lever i, og at vi i fællesskab kan skabe forandringerne sammen. VoresStemmer* afprøver nye deltagelsesformater i langt større skala, end det tidligere er blevet gjort i Danmark.  Er du interesseret i, at VoresStemmer* skal komme til din kommune eller dit lokalsamfund?

Læs mere