MM Moderation2018-08-29T10:09:41+00:00

MM Moderation

Vi hjælper jer med at skabe den rigtige ramme for jeres arrangement. Vi er et hold af garvede moderatorer og facilitatorer, som har stor erfaring med at styre slagets gang i paneldebatter, rundbordssamtaler, debatarrangementer eller workshops. Vi tænker altid i løsninger, men er ikke bange for at tage hånd om svære temaer og diskussioner.

Hvorfor?
Når mennesker mødes for at finde løsninger sammen eller for at diskutere udfordringer eller muligheder, skal samtalen have retning for at give de bedste resultater. Derfor er det vigtigt med en erfaren moderator, som kan facilitere diskussionerne, bruge processuelle greb, stille de rigtige spørgsmål og engagere deltagerne.

Hvad?
Vi modererer og faciliterer jeres arrangement, så I opnår de resultater, I ønsker. For eksempel kan vi hjælpe jer med at få jeres budskaber igennem til et debatarrangement eller skabe produktive og løsningsorienterede rammer for workshops eller rundbordssamtaler. Vores moderatorer er for eksempel chefredaktør Lisbeth Knudsen, projektdirektør Andreas Hjorth Frederiksen eller en af Mandag Morgens erfarne medarbejdere.

Vi er bredt fagligt funderet og kan moderere og facilitere indenfor mange forskellige emner alt efter, hvilke temaer og udfordringer, der optager jer.

Hvordan?
Vi skræddersyr forløbet til jeres behov og ønsker. Vi finder den facilitator eller moderator, som kan give jeres arrangement de bedste rammer. Vi sætter os grundigt ind i jeres arrangement og de emner, der skal diskuteres, bl.a. gennem dialog med jer og evt. oplægsholdere.

Hvad koster det?
Kontakt os og få et tilbud, som er målrettet lige præcis jeres arrangement.

Vil du høre mere?
Kontakt Lise Lybeck på lls@mm.dk eller 2536 1350.

MM Tendens
Vi undersøger problemstillinger og tendenser, der er relevante for din organisation og formidler pointer og budskaber i et tydeligt og modtagerorienteret sprog. Ved at kombinere desk research og ekspertinterviews med de nyeste tal kortlægger MM Tendens de vigtigste tendenser og den nyeste udvikling og peger samtidig mod nye løsninger.

Læs mere

MM Undersøger
Vores dybdegående analyseformat skaber indsigt
i vigtige dagsordener, sætter aktuelle emner til debat og belyser problemstillinger fra nye vinkler. Gennem grundig research, spørgeskemaundersøgelser og interviews med praktikere og eksperter formidler vi slagkraftige budskaber i dagsordenssættende formater.

Læs mere

MM Scenario
Dette workshopformat giver jer mulighed for at samle jeres organisation om et brændende spørgsmål om fremtiden. Vi strukturerer jeres faglige indsigter, inddrager førende ekspertise og udvikler sammen med jer fremtidsscenarier og handlemuligheder for netop jeres organisation, virksomhed, forvaltning eller kommune.

Læs mere

MM Netværk
Vi skaber netværk og mødesteder for beslutningstagere, der diskuterer og udvikler ny viden, nye relationer og nye løsninger. Om velfærd i forandring. Om fremtidens job og kompetencer. Om innovation og nye markeder.  MM Netværk er din mulighed for at blive opdateret på den nyeste udvikling og få inspiration til nye idéer.

Læs mere

MM Event
Vi kan hjælpe jeres organisation med at udvikle, planlægge og afvikle jeres arrangement, så I og deltagerne får maksimal inspiration, vidensdeling og netværk. Vi gør en dyd ud af at arbejde med forskellige formater og redskaber, der gør eventet levende og medskabende, og som sikrer, at oplevelsen står klar i erindringen for hos både jer og deltagerne.

Læs mere

MM Moderation
Vi er et hold af garvede moderatorer og facilitatorer, som har stor erfaring med at styre slagets gang i paneldebatter, rundbordssamtaler, debatarrangementer eller workshops.
Vi tænker altid i løsninger, men er ikke bange for at tage hånd om svære temaer og diskussioner.

Læs mere

MM Sprint
Vi hjælper jeres organisation eller kommune med at udvikle og konceptualisere nye services og velfærdsløsninger. Sammen med jer gennemgår vi en kreativ og målrettet proces, hvor vi både kommer med kreative indspark og kritisk feedback. Samtidig finder vi potentielle samarbejdspartnere og finansieringskilder, der kan bringe jeres idé fra tegnebrættet til virkeligheden.

Læs mere

VoresStemmer*
Vi tror på, at alle mennesker har ideer, drømme og ønsker for det samfund de lever i, og at vi i fællesskab kan skabe forandringerne sammen. VoresStemmer* afprøver nye deltagelsesformater i langt større skala, end det tidligere er blevet gjort i Danmark.  Er du interesseret i, at VoresStemmer* skal komme til din kommune eller dit lokalsamfund?

Læs mere