MM Scenario2019-01-08T16:07:42+00:00

MM Scenario

Hvilken rolle kommer kunstig intelligens til at spille for vores arbejde?  Hvordan opfører fremtidens patienter sig?  Hvilke kompetencer kommer vi til at have brug for?

MM Scenario er et workshopformat, der giver mulighed for at samle din organisation om at arbejde ned et brændende spørgsmål om fremtiden. Vi strukturerer jeres faglige indsigter, inddrager førende ekspertise og udvikler sammen med jer fremtidsscenarier og handlemuligheder for netop jeres organisation, virksomhed, forvaltning eller kommune.

Hvorfor?
Fremtiden er usikker – men vi skal handle på den i nutiden. Nogle ting ved vi, kommer til at ske, noget har vi en formodning om, mens andet er helt uvist. Diskussioner om fremtiden kan ofte ende i spekulationer, ukuelig fremtidsoptimisme eller demotiverende dystopier.

Mange organisationer har ikke desto mindre behov for at kunne træffe beslutninger, der rækker ind i fremtiden – selvom det er usikkert hvad den bringer.  MM Scenario er et workshopformat, der strukturerer jeres viden, forventninger og bekymringer og skaber en fælles forståelse af de handlemuligheder, I har.

Hvad?
På workshoppen udvikler vi scenarier for fremtiden og kortlægger handlemuligheder for jeres organisation i de forskellige scenarier. Vi bringer forskellige faglige perspektiver og viden fra jeres organisation i spil, skaber fælles forståelser af udfordringer og muligheder og hjælper med at sætte jeres viden og erfaringer ind i en bredere samfundsmæssig udvikling.

Hvordan?
MM Scenario er som udgangspunkt en heldagsworkshop, men kan tilpasses til jeres ønsker og behov. Inden workshoppen identificerer vi sammen det brændende spørgsmål, som workshoppen skal fokusere på.

På workshoppen

  • Kortlægger vi de relevante udviklingstendenser for jeres organisation
  • Identificerer vi kritiske usikkerheder
  • Udvikler vi scenarier på baggrund af udvalgte kritiske usikkerheder
  • Identificerer vi handlemuligheder

Workshoppen kan udbygges til to dage, som giver mulighed for at komme mere i dybden med de enkelte scenarier og handlemuligheder. Tænketanken Mandag Morgen kan desuden forberede et skriftligt oplæg med de vigtigste trends forud for workshoppen for at understøtte et fælles udgangspunkt for workshoppen.

Hvad koster det?
Prisen for et endags MM Scenario er 25.000 kr. ekskl. moms. Ønsker I tilpasninger af konceptet, udarbejder vi gerne et særskilt tilbud på det.

Vil du høre mere?
Kontakt Andreas Hjorth Frederiksen på ahf@mm.dk eller 27265010.

MM Tendens
Vi undersøger problemstillinger og tendenser, der er relevante for din organisation og formidler pointer og budskaber i et tydeligt og modtagerorienteret sprog. Ved at kombinere desk research og ekspertinterviews med de nyeste tal kortlægger MM Tendens de vigtigste tendenser og den nyeste udvikling og peger samtidig mod nye løsninger.

Læs mere

MM Undersøger
Vores dybdegående analyseformat skaber indsigt
i vigtige dagsordener, sætter aktuelle emner til debat og belyser problemstillinger fra nye vinkler. Gennem grundig research, spørgeskemaundersøgelser og interviews med praktikere og eksperter formidler vi slagkraftige budskaber i dagsordenssættende formater.

Læs mere

MM Scenario
Dette workshopformat giver jer mulighed for at samle jeres organisation om et brændende spørgsmål om fremtiden. Vi strukturerer jeres faglige indsigter, inddrager førende ekspertise og udvikler sammen med jer fremtidsscenarier og handlemuligheder for netop jeres organisation, virksomhed, forvaltning eller kommune.

Læs mere

MM Netværk
Vi skaber netværk og mødesteder for beslutningstagere, der diskuterer og udvikler ny viden, nye relationer og nye løsninger. Om velfærd i forandring. Om fremtidens job og kompetencer. Om innovation og nye markeder.  MM Netværk er din mulighed for at blive opdateret på den nyeste udvikling og få inspiration til nye idéer.

Læs mere

MM Event
Vi kan hjælpe jeres organisation med at udvikle, planlægge og afvikle jeres arrangement, så I og deltagerne får maksimal inspiration, vidensdeling og netværk. Vi gør en dyd ud af at arbejde med forskellige formater og redskaber, der gør eventet levende og medskabende, og som sikrer, at oplevelsen står klar i erindringen for hos både jer og deltagerne.

Læs mere

MM Moderation
Vi er et hold af garvede moderatorer og facilitatorer, som har stor erfaring med at styre slagets gang i paneldebatter, rundbordssamtaler, debatarrangementer eller workshops.
Vi tænker altid i løsninger, men er ikke bange for at tage hånd om svære temaer og diskussioner.

Læs mere

MM Sprint
Vi hjælper jeres organisation eller kommune med at udvikle og konceptualisere nye services og velfærdsløsninger. Sammen med jer gennemgår vi en kreativ og målrettet proces, hvor vi både kommer med kreative indspark og kritisk feedback. Samtidig finder vi potentielle samarbejdspartnere og finansieringskilder, der kan bringe jeres idé fra tegnebrættet til virkeligheden.

Læs mere

VoresStemmer*
Vi tror på, at alle mennesker har ideer, drømme og ønsker for det samfund de lever i, og at vi i fællesskab kan skabe forandringerne sammen. VoresStemmer* afprøver nye deltagelsesformater i langt større skala, end det tidligere er blevet gjort i Danmark.  Er du interesseret i, at VoresStemmer* skal komme til din kommune eller dit lokalsamfund?

Læs mere