MM Sprint2018-08-29T09:52:29+00:00

MM Sprint

MM Sprint er et idéudviklingsforløb, hvor vi hjælper jeres organisation med at udvikle og konceptualisere nye services og løsninger med udgangspunkt i jeres visioner og drømme. Sammen med jer gennemgår vi en kreativ og målrettet proces, hvor vi både kommer med kreative indspark og kritisk feedback og samtidig finder potentielle samarbejdspartnere og finansieringskilder, der kan bringe jeres idé fra tegnebrættet til virkeligheden.

Hvad hjælper vi med?
MM Sprint er et intensivt sparrings- og idéudviklingsforløb for organisationer, foreninger og kommuner, hvor vi udvikler jeres grundidé og bringer den tætter på realisering.

Forløbet varer mellem 8 og 12 uger afhængig af, hvor moden jeres idé er, og hvor intensivt I ønsker, at forløbet skal være. Undervejs i forløbet hjælper vi jer med:

  • Sparring på idéudvikling. Med udgangspunkt i jeres grundidé kommer vi med konstruktiv kritik og kreative inputs, der kan bringe den et nyt sted hen. Vores erfarne facilitatorer stiller de spørgsmål, der kaster nyt lys over jeres idé og giver den større gennemslagskraft.
  • Kortlægning af aktører og relevante samarbejdspartnere: Med udgangspunkt i en kortlægning af aktører på området finder vi sammen med jer de relevante samarbejdspartnere, der kan give jeres idé flyvehøjde. Uanset om jeres idé har behov for en bred alliancedannelse eller en snæver partnerkreds, hjælper vi jer med at finde de relevante og centrale aktører.
  • Finansieringsmuligheder og input til ansøgninger: Vi kortlægger de relevante finansieringsmuligheder og kommer med forslag til bæredygtige finansieringsmodeller, der kan give jeres idé eller projekt en lang levetid. Vi hjælper jer også med at kvalificere ansøgninger til diverse puljer og fonde.

Et typisk MM Sprint består af et opstartsmøde, hvor vi fastlægger rammerne for samarbejdet, kortlægger behov og sætter et mål for forløbet. Herefter følger tre udviklingsworkshops, hvor vi sammen udvikler jeres idé, finder relevante samarbejdspartnere og lægger en plan for og kommer med input til finansieringen.

Undervejs i forløbet får I løbende sparring fra en fast tilknyttet sparringspartner fra Mandag Morgen.

Hvad koster det?
Prisen på MM Sprint ligger fra 35.000 kr. ekskl. moms. afhængig af jeres behov og forløbets intensitet.

Vil du høre mere?
Kontakt Mathias Heilesen på mkh@mm.dk eller 2990 1589.

MM Tendens
Vi undersøger problemstillinger og tendenser, der er relevante for din organisation og formidler pointer og budskaber i et tydeligt og modtagerorienteret sprog. Ved at kombinere desk research og ekspertinterviews med de nyeste tal kortlægger MM Tendens de vigtigste tendenser og den nyeste udvikling og peger samtidig mod nye løsninger.

Læs mere

MM Undersøger
Vores dybdegående analyseformat skaber indsigt
i vigtige dagsordener, sætter aktuelle emner til debat og belyser problemstillinger fra nye vinkler. Gennem grundig research, spørgeskemaundersøgelser og interviews med praktikere og eksperter formidler vi slagkraftige budskaber i dagsordenssættende formater.

Læs mere

MM Scenario
Dette workshopformat giver jer mulighed for at samle jeres organisation om et brændende spørgsmål om fremtiden. Vi strukturerer jeres faglige indsigter, inddrager førende ekspertise og udvikler sammen med jer fremtidsscenarier og handlemuligheder for netop jeres organisation, virksomhed, forvaltning eller kommune.

Læs mere

MM Netværk
Vi skaber netværk og mødesteder for beslutningstagere, der diskuterer og udvikler ny viden, nye relationer og nye løsninger. Om velfærd i forandring. Om fremtidens job og kompetencer. Om innovation og nye markeder.  MM Netværk er din mulighed for at blive opdateret på den nyeste udvikling og få inspiration til nye idéer.

Læs mere

MM Event
Vi kan hjælpe jeres organisation med at udvikle, planlægge og afvikle jeres arrangement, så I og deltagerne får maksimal inspiration, vidensdeling og netværk. Vi gør en dyd ud af at arbejde med forskellige formater og redskaber, der gør eventet levende og medskabende, og som sikrer, at oplevelsen står klar i erindringen for hos både jer og deltagerne.

Læs mere

MM Moderation
Vi er et hold af garvede moderatorer og facilitatorer, som har stor erfaring med at styre slagets gang i paneldebatter, rundbordssamtaler, debatarrangementer eller workshops.
Vi tænker altid i løsninger, men er ikke bange for at tage hånd om svære temaer og diskussioner.

Læs mere

MM Sprint
Vi hjælper jeres organisation eller kommune med at udvikle og konceptualisere nye services og velfærdsløsninger. Sammen med jer gennemgår vi en kreativ og målrettet proces, hvor vi både kommer med kreative indspark og kritisk feedback. Samtidig finder vi potentielle samarbejdspartnere og finansieringskilder, der kan bringe jeres idé fra tegnebrættet til virkeligheden.

Læs mere

VoresStemmer*
Vi tror på, at alle mennesker har ideer, drømme og ønsker for det samfund de lever i, og at vi i fællesskab kan skabe forandringerne sammen. VoresStemmer* afprøver nye deltagelsesformater i langt større skala, end det tidligere er blevet gjort i Danmark.  Er du interesseret i, at VoresStemmer* skal komme til din kommune eller dit lokalsamfund?

Læs mere