MM Undersøger2018-08-29T09:58:19+00:00

MM Undersøger

MM Undersøger er Mandag Morgens dybdegående analyseformat, der skaber indsigt i vigtige dagsordener, sætter aktuelle emner til debat og belyser problemstillinger fra nye vinkler. Gennem grundig research, interviews med praktikere og eksperter og spørgeskemaundersøgelser formidler vi slagkraftige budskaber i dagsordenssættende formater.

Hvorfor?
Har du brug for at vide, hvordan dine medlemmer ser deres rolle på et fremtidigt arbejdsmarked? Vil I gerne sætte forebyggelse blandt unge på dagsordenen? Eller synes I, det er på tide, at debatten om integrationen i Danmark bliver mere nuanceret?

Hvad enten der er behov for at sætte et emne på dagsordenen, få dybere indsigt i en problemstilling, stille spørgsmålstegn ved en eller udbredt opfattelse eller vise vej internt i jeres organisation eller i samfundsdebatten generelt, kan MM Undersøger være afsættet.

Hvad?
MM Undersøger kvalificerer og aktualiserer vigtige dagsordener, formulerer klare konklusioner og sætter spørgsmål til debat. Undersøgelserne tager afsæt i aktuelle tendenser, producerer ny viden ved bl.a. at spørge befolkningen eller mindre befolkningsgrupper og peger mod nye løsninger.

Befolkningsundersøgelserne varierer i omfang fra et repræsentativt udsnit af danskerne til f.eks. at kunne sige noget om et fagfællesskab eller en alders- eller interessegruppe.

Hvordan?
Med vores erfaring med forskellige metoder og formater, tilrettelægger vi undersøgelsen til jeres behov. Vi kombinerer kvantitative og kvalitative metoder og datakilder afhængigt af den specifikke dagsorden. Undersøgelsen vil typisk være bygget op omkring følgende fire elementer:

  • En forundersøgelse, herunder grundig desk research af den eksisterende viden på området samt fokusgruppeinterviews.
  • En hovedundersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af målgruppen.
  • En opfølgende kvalitativ kvalificering ved inddragelse af eksperter eller organisationer på området.
  • Formidling af undersøgelsens resultater i et levende og læsevenligt sprog, som vi deler på relevante platforme.

Den endelige udformning sker i tæt dialog og samarbejde med jer, afhængig af den konkrete opgave.

Hvad koster det?
Vi har ingen fast pris på vores analyser. Til gengæld skræddersyer vi analysen til jeres behov. Kontakt os for et tilbud.

Vil du høre mere?
Kontakt Lea Grønfeldt på lgr@mm.dk eller 3029 3276.

Eksempler på MM Undersøger

Som led i en større strategiproces udarbejdede Mandag Morgen på opdrag af Bikubenfonden en analyse af, hvor der er behov for, at civilsamfundet i samarbejde med den offentlige og den private sektor udvikler nye og anderledes tilbud til udsatte unge i Danmark. Du kan læse debatoplægget her.

Sammen med Teknisk Landsforbund lavede Mandag Morgen en analyse af, hvad omstillingen til Industri 4.0 betyder for Teknisk Landsforbunds medlemmer. Analysen blev en del af et debatoplæg, som du kan læse her.

I foråret 2017 undersøgte Mandag Morgen i samarbejde med TrygFonden danskernes forhold til forebyggelse i Mellem broccoli og bajere – forebyggelse ifølge danskerne.

MM Tendens
Vi undersøger problemstillinger og tendenser, der er relevante for din organisation og formidler pointer og budskaber i et tydeligt og modtagerorienteret sprog. Ved at kombinere desk research og ekspertinterviews med de nyeste tal kortlægger MM Tendens de vigtigste tendenser og den nyeste udvikling og peger samtidig mod nye løsninger.

Læs mere

MM Undersøger
Vores dybdegående analyseformat skaber indsigt
i vigtige dagsordener, sætter aktuelle emner til debat og belyser problemstillinger fra nye vinkler. Gennem grundig research, spørgeskemaundersøgelser og interviews med praktikere og eksperter formidler vi slagkraftige budskaber i dagsordenssættende formater.

Læs mere

MM Scenario
Dette workshopformat giver jer mulighed for at samle jeres organisation om et brændende spørgsmål om fremtiden. Vi strukturerer jeres faglige indsigter, inddrager førende ekspertise og udvikler sammen med jer fremtidsscenarier og handlemuligheder for netop jeres organisation, virksomhed, forvaltning eller kommune.

Læs mere

MM Netværk
Vi skaber netværk og mødesteder for beslutningstagere, der diskuterer og udvikler ny viden, nye relationer og nye løsninger. Om velfærd i forandring. Om fremtidens job og kompetencer. Om innovation og nye markeder.  MM Netværk er din mulighed for at blive opdateret på den nyeste udvikling og få inspiration til nye idéer.

Læs mere

MM Event
Vi kan hjælpe jeres organisation med at udvikle, planlægge og afvikle jeres arrangement, så I og deltagerne får maksimal inspiration, vidensdeling og netværk. Vi gør en dyd ud af at arbejde med forskellige formater og redskaber, der gør eventet levende og medskabende, og som sikrer, at oplevelsen står klar i erindringen for hos både jer og deltagerne.

Læs mere

MM Moderation
Vi er et hold af garvede moderatorer og facilitatorer, som har stor erfaring med at styre slagets gang i paneldebatter, rundbordssamtaler, debatarrangementer eller workshops.
Vi tænker altid i løsninger, men er ikke bange for at tage hånd om svære temaer og diskussioner.

Læs mere

MM Sprint
Vi hjælper jeres organisation eller kommune med at udvikle og konceptualisere nye services og velfærdsløsninger. Sammen med jer gennemgår vi en kreativ og målrettet proces, hvor vi både kommer med kreative indspark og kritisk feedback. Samtidig finder vi potentielle samarbejdspartnere og finansieringskilder, der kan bringe jeres idé fra tegnebrættet til virkeligheden.

Læs mere

VoresStemmer*
Vi tror på, at alle mennesker har ideer, drømme og ønsker for det samfund de lever i, og at vi i fællesskab kan skabe forandringerne sammen. VoresStemmer* afprøver nye deltagelsesformater i langt større skala, end det tidligere er blevet gjort i Danmark.  Er du interesseret i, at VoresStemmer* skal komme til din kommune eller dit lokalsamfund?

Læs mere