Bliv praktikant i Tænketanken Mandag Morgen

Tænketanken Mandag Morgen søger engagerede og nysgerrige studerende til tre praktikstillinger for foråret 2024. Vi søger studerende som brænder for deres fag, og som har lyst til at bidrage til én eller flere af vores kerneopgaver:

1. Kvantitativt og kvalitativt analysearbejde og vidensproduktion om samfundets problemstillinger og udvikling.
2. Udvikling af eventformater, som fx workshops og policy labs og afvikling af arrangementer.
3. Ekstern formidling og kommunikation, fx via digitale kanaler, magasiner og rapporter.

Det er ikke afgørende om du læser statskundskab, filosofi, kommunikation eller noget helt fjerde, så længe du kan se dig selv arbejde med minimum én af ovenstående opgaver.

Hvem er vi?

Vi er en bredt anerkendt og politisk uafhængig tænketank, der skaber viden, mødesteder og løsninger for mennesker og samfund. Vi sætter samfundets store spørgsmål på dagsordenen og bringer mennesker sammen for at debattere ny viden og inspirere til nye løsninger – om bl.a. teknologisk innovation og digital ansvarlighed, et stærkere demokrati, og en grøn og socialt bæredygtig fremtid for alle.

Hvad laver praktikanter i Tænketanken Mandag Morgen?

Som praktikant bliver du en del af et engageret og fagligt stærkt fællesskab. Du vil indgå i teams på de respektive projekter, hvor selvstændig opgaveløsning og stærke samarbejdsevner er forventelige.

I Tænketanken Mandag Morgen har vi en masse forskelligartede projekter, og derfor vil du som praktikant få mulighed for at beskæftige dig med mange, forskellige typer opgaver indenfor:

  • Analyse: Vi arbejder med flere forskellige typer af analyser. Vi arbejder med forskelligartet data, indsamlet med både klassiske metoder som surveys og fokusgruppeinterviews, men også nyere typer som video- og mobiletnografi.
  • Events: Vi gennemfører årligt en række dagsordensættende events med deltagelse af politiske beslutningstagere, topledere, eksperter mv. Det gør vi bl.a. med klassiske debatformater og policy labs.
  • Formidling: Som en del af videns- og mediehuset Altinget/Mandag Morgen, er stærk og vedkommende formidling en af vores kernekompetencer. Vi formidler indsigter og løsninger i klassiske rapportformater og i innovative digitale formater, hvor tekst, lyd, video og grafiske illustrationer kombineres.

Vi bestræber os på at matche din faglige motivation for praktikforløbet, så du i løbet af din praktikperiode vil få mest mulig erfaring med lige netop det, du interesserer dig for.

Hvem er du?

Vi søger studerende, der ønsker at udvikle sig – fagligt såvel som personligt. Derudover håber vi at finde studerende som:

  • Er ansvarsfulde i opgaveløsningen
  • Er nysgerrige på sit fag og på arbejdet i en tænketank
  • Trives i et miljø, hvor der er og skal være plads til alle
  • Trives i et fleksibelt arbejdsmiljø med kombination af selvstændig opgaveløsning og samarbejde i teams

Vi opfordrer alle, der kan se sig selv i en arbejdsplads, hvor respekt og ligeværdighed er nøgleord, og som samtidigt tror på, at forskellige perspektiver og baggrunde skaber et inspirerende miljø, til at søge stillingen.

Rammerne

Stillingen er en fuldtidsbeskæftigelse (37 timer ugentligt ekskl. frokostpause). Vi har stor fleksibilitet i vores arbejdsgang, men du må som udgangspunkt forvente at arbejdstiden skal placeres mandag til fredag mellem kl. 08.00 og 18.00. Der vil forekomme varierende arbejdsbyrde.

Forårets praktikforløb løber fra 29. januar til og med 28. juni 2024. Som udtryk for påskønnelse af det arbejde, der udføres, vil der være mulighed for at modtage en erkendtlighed på kr. 3000 om måneden ved siden af SU.

Vi tager din faglige og personlige udvikling alvorligt, og du vil undervejs i dit praktikophold modtage sparring fra fagligt stærke og erfarne kollegaer, samt indgå i Tænketanken Mandag Morgens sociale og faglige talenthold, bestående af studentermedhjælpere og praktikanter.

Kort om Tænketanken Mandag Morgen som arbejdsplads

Vi er en ung, engageret og uformel arbejdsplads præget af et stærkt fællesskab og en stor professionel integritet. Vi er løsningsorienterede i vores tilgang til arbejdet, og vi er ikke flere end at alle, ledere såvel som praktikanter, må hjælpes ad med stort og småt. Foruden koncernens faste sommerfest og julefrokost, afvikler vi i afdelingen løbende sociale arrangementer. Herunder fælles morgenmad hver anden fredag, bogklub, spontane eftermiddagsarrangementer og meget mere. Vi holder til på Ny Kongensgade 10, tæt på Christiansborg i hjertet af indre København, sammen med vores søstervirksomhed Altinget.

Sådan søger du

Send din ansøgning og dit CV senest søndag den 22. oktober 2023. Vi afholder forventeligt samtaler i uge 43 og 44. Det er dit ansvar at afklare, at praktikforløbet stemmer overens med de gældende regler på dit studie.

Ansøgning sendes til talentholdskoordinator, Rasmus Akstrup Wagtmann på wagtmann@mm.dk.