Kontakt
jks@mm.dk
20700351

Jakob Kaastrup Sørensen
Seniorrådgiver

Jakob er fast tilknyttet seniorrådgiver hos Tænketanken Mandag Morgen. Han har gennem de sidste 15 år arbejdet i krydsfeltet mellem ledelse og politik. Jakob er stærkt at forstå hvordan store samfundsforandringer som digitalisering, klimakrise og demokratisk mistillid påvirker tilliden og sammenhængskraften i samfundet, og hvordan svarende på disse udfordringer kan udvikles og forankres i forskning, civilsamfund og det politiske system.

Som samarbejdspartner og rådgiver, har Jakob mange års erfaring fra flere store interesseorganisationer, hvor han bl.a. arbejdet som leder på både operationelt og strategisk niveau. Jakobs store styrke er hans dybe forståelse for hvordan ny viden og indsigt kan kobles til den konkrete politikudvikling i det politiske system i kommuner, regioner og på Christiansborg.

Jakobs særlige specialer er:

  • Demokratiudvikling og demokratisk sammenhængskraft herunder særlig viden og indsigt i forholdet mellem teknologi, digitalisering og demokrati
  • Rammevilkår og ledelse i civilsamfundet
  • Partnerskaber og projektdesign med særlig i indsigt i arbejdet med politikudvikling
  • Oplægsholder, moderator & vært på konferencer og seminarer (onsite, online & hybrid).

Baggrund

Jakob fik sit første lederjob i civilsamfundet som 23-årig, og har siden varetaget en række leder- og rådgiverstillinger i bl.a. Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor han var sekretariatsleder for Demokratikomissionen og medforfatter til kommisionsbetænkningen: Er demokratiet i krise?

Ledelse

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Mia Geiken 
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Augusta Janum Jørgensen
Indholdskoordinator

ajj@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Analytiker

eac@altinget.dk

Emma Thomsen
Indholdskoordinator

et@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Projektkoordinator

gb@altinget.dk

Hannah Annavida Jastram
Projektkoordinator

haj@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Julie Hørdum
Projektkoordinator

jh@mm.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard
Chef for Uddannelse og Udvikling

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Line Novél

Seniorrådgiver

lino@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Marie Langmach

Senioranalytiker

ml@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Sara Flint

Senioranalytiker

sf@mm.dk

Sarah Kok Pedersen
Projektkoordinator

skp@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk