Kontakt
jkl@mm.dk 
2327 2494

Jonas Keiding Lindholm
Direktør

Jonas Keiding Lindholm er direktør for Tænketanken Mandag Morgen og for Altinget Arena – og en del af koncernledelsen for Altinget / Mandag Morgen.

Jonas har mere end 20 års dansk og international erfaring med ledelse af private og offentlige virksomheder og initiativer bag sig – altid med fokus på udvikling af mennesker og samfund. Jonas har i mange år beskæftiget sig indgående med især ulighed og uddannelse, ledelse og kompetencer, kultur og fritid, frivillighed, børn og unge.

Jonas har i mange år blandet sig i samfundsdebatten og er en erfaren facilitator og foredragsholder. Ved siden af Mandag Morgen er Jonas bestyrelsesformand for den sociale forening Ombold og for det danske hjemløselandshold, formand for DBU’s etiske komite og medlem af bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole. Jonas fungerer tillige som ekstern forelæser og advisory board medlem på forskellige ledelses- og velfærdsuddannelser på CBS og Københavns Universitet. I de senere år har Jonas deltaget i en række kommissioner og råd bl.a. Frivilligrådet (2018-2019), Dialogforum for Vækst og Samfundsansvar under Erhvervsstyrelsen (2016-2017), Civilsamfunds-taskforcen under Innovationsministeriet og Børne- & Socialministeriet (2017).

Jonas Keiding Lindholm er fhv. generalsekretær og vicegeneralsekretær for Red Barnet, vicedirektør for det internationale Save the Children i London og rådgiver og leder i FN’s humanitære organisation WFP i Nairobi og Rom. Umiddelbart efter endt uddannelse som sociolog fra Lunds Universitet, Sverige i 1997 arbejdede Jonas i en årrække som amanuensis ved Københavns Universitet og som velfærdskonsulent, hvor han løste opgaver for bl.a. Sundhedsstyrelsen, Det Kriminalpræventive Råd, Børnerådet, Kriminalforsorgen og en række kommuner.

Ledelsen i Tænketanken Mandag Morgen

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Christian Ingemann
Udviklingschef og souschef

cin@mm.dk

Mia Geiken
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere i Tænketanken Mandag Morgen

Amanda Luna Holm
Projektkoordinator

holm@mm.dk

Cecilie Marie Navndrup Rise
Indholdsleder

rise@altinget.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Indholdskoordinator

gb@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Jakob Beck Jensen
Projektkoordinator

beck@altinget.dk

Jens Christian Rørmann Olsen
Projektmedarbejder

jc@altinget.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Marie Langmach
Senioranalytiker

ml@mm.dk

Mari-Louise Pedersen
Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Nana Holstein
Senioranalytiker

naho@mm.dk

Sofie Marie Fuglsang Burkal
Projektkoordinator

sobu@mm.dk

Zenia Søjberg
Projektkoordinator

zs@mm.dk