Kontakt
jkl@mm.dk 
2327 2494

Jonas Keiding Lindholm
Direktør

Jonas har mere end 20 års dansk og international erfaring med værdiskabende ledelse af private og offentlige virksomheder og organisationer.

Jonas er direktør for Tænketanken Mandag Morgen i Norden og for Altingets Live afdeling ARENA, som tilbyder fagprofessionelle netværk, uddannelser, events og seminarer om politik, mennesker og samfund. Jonas er en del af koncernledelsen for Altinget / Mandag Morgen og ansvarlig for koncernens arbejde med bæredygtighed.

Jonas rådgiver virksomheder og organisationer, fonde og civilsamfund i Danmark og Norden om strategi og ledelse, policy-fremme og forandringsskabende partnerskaber, som flytter nålen for mennesker og samfund. Centralt for Jonas’ virke står spørgsmål om social sammenhængskraft, medborgerskab, velfærdsudvikling, bæredygtighed og børn & unges livsverden.

Jonas har de senere år især stået i spidsen for dansk og international vidensproduktion, samarbejder og events om udsathed og inklusion, børn og unges uddannelse og trivsel, civilsamfund, borgerinvolvering og demokrati, nordisk samarbejde og international udvikling, bæredygtighed og verdensmål.

Jonas er en erfaren debattør, oplægsholder og ordstyrer på nationale og internationale konferencer og seminarer.

Jonas Keiding Lindholm er fhv. generalsekretær og vicegeneralsekretær for Red Barnet, vicedirektør for det internationale Save the Children i London, og leder i FN’s humanitære organisation WFP i bl.a. Nairobi, Kabul og Rom. Over en 15-årig periode fra år 2000 til 2015 var Jonas udsendt som ledelsesrådgiver og leder af udviklingsprogrammer og humanitære indsatser i mere end 40 lav- og mellem- og høj-indkomstlande verden over.

Efter endt uddannelse som sociolog fra Lunds Universitet, Sverige i 1997 arbejdede Jonas i en årrække som amanuensis ved Københavns Universitet og som velfærdskonsulent, hvor han løste opgaver for bl.a. Sundhedsstyrelsen, Det Kriminalpræventive Råd, Børnerådet, Kriminalforsorgen og en række kommuner

Ved siden af Altinget / Mandag Morgen er Jonas bestyrelsesformand for den sociale forening Ombold og for det danske hjemløselandshold, formand for DBU’s etiske komite og medlem af bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole. Jonas er tillige ekstern forelæser og advisory board medlem på forskellige ledelses- og velfærdsuddannelser, og har de senere år deltaget i en række kommissioner og råd bl.a. Frivilligrådet (2018-2019), Dialogforum for Vækst og Samfundsansvar under Erhvervsstyrelsen (2016-2017), Civilsamfunds-taskforcen under Innovationsministeriet og Børne- & Socialministeriet (2017).

Ledelse

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Mia Geiken 
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Casper Waldemar Hald
Senioranalytiker

cwh@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Analytiker

eac@altinget.dk

Emma Thomsen
Indholdskoordinator

et@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Projektkoordinator

gb@altinget.dk

Hannah Annavida Jastram
Projektkoordinator

haj@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Katrine Lindtner Andersen
Projektkoordinator

kla@mm.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard
Chef for Uddannelse og Udvikling

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Line Novél

Seniorrådgiver

lino@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Maria Lind Arlaud

Maria Lind Arlaud

Projektkoordinator

mla@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Sara Flint

Senioranalytiker

sf@mm.dk

Sofie Marie Fuglsang Burkal

Projektkoordinator

sobu@mm.dk

Sofie Mosgaard

Projektkoordinator

sam@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk