Kontakt
jumi@mm.dk

Julie Karnøe Tranholm-Mikkelsen
Analytiker

I Tænketanken Mandag Morgen har Julie bl.a. været med til at udarbejde projekterne ‘Det Gode Børneliv – ifølge børnene’ og ’Ungelivet under og efter corona – Sønderborgs unges egne perspektiver’. Dette afspejler godt, at Julie er særligt optaget af børne- og ungeområdet, herunder hvordan man bedst sikrer trygge rammer for børn og unges opvækst og udvikling.

I Tænketanken Mandag Morgen bidrager Julie især med sine analytiske og formidlingsmæssige kompetencer, når tænketanken udarbejder undersøgelser og derigennem skaber ny viden. Herudover bidrager Julie også ofte med indholdsudvikling såvel som mere koordinerende opgaver, når der skal organiseres og afvikles faglige workshops og events.

I Tænketanken Mandag Morgen har Julie samarbejdet med blandt andet faglige organisationer, større fonde og offentlige institutioner. I samarbejderne har Julie altid fokus på at skabe gode og inddragende dialoger og samtidig sikre den faglige kvalitet af de outputs, som samarbejderne munder ud i.

Julies særlige specialer er:

  • Analyse og formidling
  • Metode, både kvantitativ og kvalitativ
  • Børn og unges trivsel og udvikling
  • Digitalisering af samfundet og dets konsekvenser

Baggrund

Julie har en kandidatgrad i statskundskab fra Københavns Universitet, hvor hun har specialiseret sig i Politisk Adfærd og Videregående Kvantitative Metoder. Hun har tidligere arbejdserfaring med klima- og børneområdet som studentermedhjælper i hhv. Klimarådet og Børnesagens Fællesråd.

Ledelsen

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Christian Ingemann

Udviklingschef og souschef

cin@mm.dk

Mia Geiken (barsel)
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Indholdskoordinator

eac@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Indholdskoordinator

gb@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Jakob Beck Jensen
Projektkoordinator

beck@altinget.dk

Jens Bang
Projektkoordinator

jb@altinget.dk

Katrine Lindtner Andersen
Projektkoordinator

kla@mm.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard (barsel)
Senior indholdsleder

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Marie Langmach

Senioranalytiker

ml@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Nana Holstein

Senioranalytiker

naho@mm.dk

Sofie Marie Fuglsang Burkal

Projektkoordinator

sobu@mm.dk

Sofie Mosgaard

Projektkoordinator

sam@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk