Kontakt

kla@mm.dk
21446067

Katrine Lindtner Andersen
Projektkoordinator

Katrine er i kraft af sit nuværende sociologistudie interesseret i samfundsproblematikker særligt indenfor områderne velfærd, social mobilitet, ulighed og bæredygtighed på både mikro og makroniveau. Katrine har tidligere beskæftiget sig med unges valg af uddannelse. Her har hun haft et stort fokus på hvordan man bedst muligt kan hjælpe de unge i uddannelsesvalget, men også hvordan man kan løse den stigende mangel på ansøgere på nogle uddannelser. I Tænketanken arbejder hun blandt andet med temaerne civilsamfund, grøn omstilling og projektet Algoritmer, Data og Demokrati.

Katrine har tidligere samarbejdet med offentlige såvel som private organisationer og institutioner. Katrine har altid haft et fokus på at skabe gode relationer, og at gøre sit bedste for at imødekomme kundernes ønsker og behov. Derudover har hun god erfaring med at være koordinator på større undersøgelser, og give gode faglige inputs til de kvalitative og kvantitative analyser.

Katrines særlige specialer er:

  • Analyse og formidling
  • Kvantitativ og kvalitativ metode
  • Faglig viden indenfor velfærd, social mobilitet og ulighed
  • Konceptudvikling og implementeringsstrategier

Baggrund

Katrine læser en kandidatgrad i Sociologi på Københavns Universitet, og startede som praktikant i Mandag Morgen i januar 2023. Katrine har tidligere arbejdserfaring i en konsulentvirksomhed hvor omdrejningspunktet var tiltrækning og fastholdelse af unge indenfor uddannelsesområdet.

Ledelse

""

Andreas Nikolajsen
Direktør

andreas@mm.dk

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Mia Geiken 
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Augusta Janum Jørgensen
Indholdskoordinator

ajj@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Analytiker

eac@altinget.dk

Emma Thomsen
Indholdskoordinator

et@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Projektkoordinator

gb@altinget.dk

Hannah Annavida Jastram
Projektkoordinator

haj@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Julie Hørdum
Projektkoordinator

jh@mm.dk

Katrine Lindtner Andersen
Projektkoordinator

kla@mm.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard
Chef for Uddannelse og Udvikling

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Line Novél

Seniorrådgiver

lino@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Marie Langmach

Senioranalytiker

ml@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Sara Flint

Senioranalytiker

sf@mm.dk

Sarah Kok Pedersen
Projektkoordinator

skp@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk