Kontakt

lba@mm.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

Liv er i gang med sin kandidatgrad på statskundskabsstudiet og har med sin viden fra studiet i rygsækken et særligt blik på at sikre – og styrke – vores demokrati. Til at varetage dette interessespektrum er hun særligt optaget af at identificere og modarbejde ulighed og polarisering på forskellige niveauer i samfundet.

Liv bidrager til følgende projekter:

  • Hverdagsdemokrati
  • LEGO: Motiverende undervisning – ifølge børnene
  • ADD

I Tænketanken Mandag Morgen bidrager Liv til at undersøge demokratiets størrelse i det danske foreningsliv, som projektkoordinator på projektet Hverdagsdemokrati. I kampen for at forbedre trivsel og læringsmotivation blandt børn og unge, bidrager Liv til LEGO-projektet.

Liv er dybt engageret i at anvende sin politologiske viden på de problemstillinger og udfordringer der udspiller sig i vores samfund. Med afsæt i kvalitative og kvantitative analytiske indblik ligger det Liv på sinde at skabe rum for forandring og fælles løsninger.

Livs særlige specialer er:

  • Bred viden indenfor statskundskabens pallette af politologiske, sociologiske og økonomiske aspekter.
  • Faglig viden og interesse indenfor ulighed og sammenstød, politiske regimer og ideologier.
  • Kvantitative og kvalitative analyseredskaber.

Baggrund

Liv er i gang med sin kandidat i Statskundskab på Københavns Universitet. Hun startede som praktikant i Tænketanken Mandag Morgen i januar 2023. Liv har blandt andet erfaring som studenterrådgiver i Djøf og som student i sekretariatet på Københavns Professionshøjskole.

Ledelsen

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Christian Ingemann

Udviklingschef og souschef

cin@mm.dk

Mia Geiken (barsel)
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Casper Waldemar Hald
Senioranalytiker

cwh@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Indholdskoordinator

eac@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Indholdskoordinator

gb@altinget.dk

Hannah Annavida Jastram
Projektkoordinator

haj@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Katrine Lindtner Andersen
Projektkoordinator

kla@mm.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Jens Bang
Projektkoordinator

jb@altinget.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard
Senior indholdsleder

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Maria Lind Arlaud

Maria Lind Arlaud

Projektkoordinator

mla@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Rasmus Akstrup Wagtmann

Indholdsleder og analytiker

wagtmann@mm.dk

Sofie Marie Fuglsang Burkal

Projektkoordinator

sobu@mm.dk

Sofie Mosgaard

Projektkoordinator

sam@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk