Kontakt
mka@mm.dk
5373 3513

Magnus Korning Andersen
Analytiker

Magnus er dybt optaget af, hvordan vi nytænker vores velfærdssamfund og demokrati. Derfor er det afgørende for ham, at vi finder nye, virksomme måder at omdanne apati til medborgerskab og tackle komplekse sociale problemstillinger.

I Tænketanken Mandag Morgen bidrager Magnus særligt med at udvikle, gennemføre og formidle analyser, så de engagerer og skaber klarhed. Han har desuden erfaring med – og ansvar for – at lede en række større projekter med en bred partnerkreds.

Magnus er vant til at samarbejde med forskelligartede partnerorganisationer fra både det private, civilsamfundet og det offentlige – i både ind- og udland. I alle partnerskaber fokuserer Magnus på at tilvejebringe indsigter, som skaber værdi for samarbejdspartneren og bidrager til en mere kvalificeret offentlig samtale om de store omvæltninger, vores samfund befinder sig i.

Magnus særlige specialer er:

  • Design og gennemførelse af kvalitative samt kvantitative analyser
  • Socialområdet og indsatsen for at skabe et mere inkluderende samfund
  • Civilsamfundets rammer og potentialer – i Danmark og Norden
  • Demokrati og borgerinddragelse

Baggrund

Magnus har en kandidat i Statskundskab, og har blandt andet analyseerfaring fra Udenrigsministeriet og Oxfam Ibis, ligesom han har erfaring med at formidle, facilitere og undervise fra Krogerup Højskole og Københavns Universitet.

Ledelsen

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Christian Ingemann

Udviklingschef og souschef

cin@mm.dk

Mia Geiken (barsel)
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Indholdskoordinator

eac@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Indholdskoordinator

gb@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Jakob Beck Jensen
Projektkoordinator

beck@altinget.dk

Jens Bang
Projektkoordinator

jb@altinget.dk

Katrine Lindtner Andersen
Projektkoordinator

kla@mm.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard (barsel)
Senior indholdsleder

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Marie Langmach

Senioranalytiker

ml@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Nana Holstein

Senioranalytiker

naho@mm.dk

Sofie Marie Fuglsang Burkal

Projektkoordinator

sobu@mm.dk

Sofie Mosgaard

Projektkoordinator

sam@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk