Kontakt
cwh@mm.dk
40327092

Casper Waldemar Hald
Analytiker

Casper har i mange år arbejdet med det danske arbejdsmarked fra forskellige tilgange og vinkler. Både akademisk, som embedsmand og senest i Tænketanken Mandag Morgen med, hvordan vi sikrer et arbejdsmarked, som kan være med til at løfte den grønne og digitale omstilling. Casper har et stort engagement i både at undersøge, forstå og formidle problematikker knyttet an til, hvordan vi kan skabe et samfund, som engagerer sig i de store omstillinger samtidig med, at vi har en social og økonomisk balance. Det gælder særligt, hvordan de store omstillinger relaterer sig til den måde vi uddanner på, og det arbejdsliv vi har.

Casper arbejder både med analyse, projektledelse, udvikling og salg i Tænketanken Mandag Morgen. Til hverdag er det største fokus på at sikre fremdrift og leverancer i mindre projekter, og bidrage til afvikling af arrangementer og udarbejdelse af analyser i større projekter.

På baggrund af sin faglige viden indenfor arbejdsmarked og uddannelse samt erfaring i at arbejde med de store omstillinger i samfundet, har Casper en stærk evne for at kombinere områderne, og skabe nye indsigter og perspektiver, som er dagsordenssættende.

Caspers særlige specialer er:

  • De store omstillinger – grøn og digital omstilling og generelt bæredygtig samfundsudvikling.
  • Arbejdsmarked og uddannelse.

Baggrund

Casper har en kandidatgrad i Statskundskab fra Københavns Universitet. Før han kom til Tænketanken Mandag Morgen, har Casper arbejdet som embedsmand med beskæftigelsespolitik og som konsulent med offentlig-privat innovation inden for velfærdsteknologi.

Ledelse

""

Andreas Nikolajsen
Direktør

andreas@mm.dk

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Mia Geiken 
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Augusta Janum Jørgensen
Indholdskoordinator

ajj@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Analytiker

eac@altinget.dk

Emma Thomsen
Indholdskoordinator

et@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Projektkoordinator

gb@altinget.dk

Hannah Annavida Jastram
Projektkoordinator

haj@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Julie Hørdum
Projektkoordinator

jh@mm.dk

Katrine Lindtner Andersen
Projektkoordinator

kla@mm.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard
Chef for Uddannelse og Udvikling

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Line Novél

Seniorrådgiver

lino@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Marie Langmach

Senioranalytiker

ml@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Sara Flint

Senioranalytiker

sf@mm.dk

Sarah Kok Pedersen
Projektkoordinator

skp@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk