Kontakt
jkl@mm.dk 
2327 2494

Jonas Keiding Lindholm
Direktør

Jonas Keiding Lindholm er direktør for Tænketanken Mandag Morgen og for Altinget Arena – og en del af koncernledelsen for Altinget / Mandag Morgen.

Jonas har mere end 20 års dansk og international erfaring med ledelse af private og offentlige virksomheder og initiativer bag sig – altid med fokus på udvikling af mennesker og samfund. Jonas har i mange år beskæftiget sig indgående med især ulighed og uddannelse, ledelse og kompetencer, kultur og fritid, frivillighed, børn og unge.

Jonas har i mange år blandet sig i samfundsdebatten og er en erfaren facilitator og foredragsholder. Ved siden af Mandag Morgen er Jonas bestyrelsesformand for den sociale forening Ombold og for det danske hjemløselandshold, medlem af DBUs etiske komite og af bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole. Jonas fungerer tillige som ekstern forelæser og advisory board medlem på forskellige ledelses- og velfærdsuddannelser på CBS og Københavns Universitet. I de senere år har Jonas deltaget i en række kommissioner og råd bl.a. Frivilligrådet (2018-2019), Dialogforum for Vækst og Samfundsansvar under Erhvervsstyrelsen (2016-2017), Civilsamfunds-taskforcen under Innovationsministeriet og Børne- & Socialministeriet (2017).

Jonas Keiding Lindholm er fhv. generalsekretær og vicegeneralsekretær for Red Barnet, vicedirektør for det internationale Save the Children i London og rådgiver og leder i FNs humanitære organisation WFP i Nairobi og Rom. Umiddelbart efter endt uddannelse som sociolog fra Lunds Universitet, Sverige i 1997 arbejdede Jonas i en årrække som amanuensis ved Københavns Universitet og som velfærdskonsulent, hvor han løste opgaver for bl.a. Sundhedsstyrelsen, Det Kriminalpræventive Råd, Børnerådet, Kriminalforsorgen og en række kommuner.

Medarbejdere

Vi er et team af erfarne analytikere, projekt- og eventmagere, innovatører, kommunikatører og ledere.

Ask Nissen
Projektkoordinator

Christian Ingemann
Projektchef

Emma Frederiksen Præst
Projektkoordinator

Freja Jelstrup Corneliussen
Projektkoordinator

Gry Nynne Thorsen
Analytiker

Jakob Kaastrup Sørensen
Seniorrådgiver

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

Mathias Kjær Heilesen
Souschef og Senioranalytiker

Marie Langmach
Senioranalytiker

Mathilde Oda Meyer Jørgensen

Mathilde Oda Meyer Jørgensen
Digital Projektleder

Nana Holstein
Senioranalytiker

Nini Katrine Bertelsen
Projektkoordinator