Sarah Kok Pedersen

Kontakt
skp@mm.dk

Sarah Kok Pedersen.
Projektkoordinator

Sarah brænder for at forstå og belyse nogle af samfundets ulighedsskabende mekanismer og finde løsninger, der gavner et bredt udsnit af befolkningen. Hun er især interesseret i at forstå krydsfeltet mellem nye teknologier, øget digitalisering og ulighed. Hun har gennem sit studie opbygget solide metodiske færdigheder inden for både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

I Tænketanken arbejder hun blandt andet på projekterne Algoritmer, Data og Demokrati og LEGO Fonden: Motiverende undervisning – ifølge børnene. Her varetager Sarah et bredt spektrum af opgaver såsom dataindsamling, -behandling og formidling af viden.

Sarahs særlige specialer er:

  • Kvalitative og kvantitative metoder samt mixed methods-værktøjer
  • Viden indenfor velfærd, ulighed og mobilitet

Baggrund

Sarah læser en kandidatgrad i sociologi ved Københavns Universitet med specialisering i velfærd, ulighed og mobilitet. Hun startede i Tænketanken Mandag Morgen i januar 2024. Sarah har erfaring fra konsulentbranchen, hvor hun både har haft stillinger som praktikant, juniorkonsulent og analytiker.