SDG Leadership: Bæredygtig ledelse


Verden har et indlysende og næsten knusende behov for, at vi allesammen skifter gear og ændrer kurs. Det kræver ledelse. Omstillingen rummer nemlig store udfordringer, men åbner også op for kæmpestore muligheder både forretningsmæssigt og menneskeligt.

Formålet med dette initiativ er at styrke den enkelte leder. Netværket skal give denne mod til at sætte sig selv i spil som handlende kraft. Det handler om, at du klædes på med brugbare værktøjer til at gå forrest og skabe en bæredygtig forandring i egen organisation og i verden omkring – en velfærdsværdi, der ikke har én bundlinje, men mange.

Er du interesseret?

Kalender

27. maj 2020 – Heldagsmøde i København m. afsluttende middag – 10.00-21.00

Purpose, engagement og forretning v. Rune Baastrup & Erik Thomas Johnson

24. september 2020– Formiddagsmøde hos Mandag Morgen – kl. 9.00-12.30

Partnerskaber for handling v. Jonas Engberg & Sanne Urbak Rasmussen

20. oktober – Altinget & Mandag Morgen SUMMIT 2020 i Øksnehallen – 09.30-17.00

Den store omstilling

5. november 2020 – Eftermiddagsmøde hos Mandag Morgen – kl. 13.30-17.30

Mit bæredygtige lederskab v. Louise Dinesen & Ann-Christina Matzen Andreasen

14. januar 2021 – Formiddagsmøde hos Mandag Morgen – 9.00-12.30

SDG’erne skal fortælles, formidles og forstås v. Christina Blak

24. marts 2021 – Altinget & Mandag Morgen SUMMIT 2020

Dit udbytte

Netværket ruster dig til at udforske potentialet i FN’s verdensmål. Som medlem får du derfor udsigt til at:

  • Blive klædt på med viden, værktøjer og sparring til at arbejde helhedsorienteret og systematisk med FN’s verdensmål, som ramme for bæredygtig ledelse
  • Sætte gang i eller videreudvikle dit bæredygtige lederskab – uden at blive knust under det svulmende ansvar
  • Få direkte adgang til SDG Leadership ekspertpanelet, hvor dine udfordringer gerne behandles
  • Skabe nye samarbejdsmuligheder i eget netværk og tværs af de andre netværk i SDG Leadership familien
  • Kunne nørde videre efter møderne i biblioteket, der samler relevant fagstof i form af artikler, litteratur og rapporter

De erfarne mødeledere vil sammen med SDG Leadership ekspertpanelet sparre løbende med den enkelte deltager. Det gøres for at sikre fremdrift i processen imellem møderne, hvor det handler om at dele viden på tværs af netværket og egen organisation på en meningsfuld og værdiskabende måde.

Indlægsholdere

Vi har samlet nogle af de mest indsigtsfulde ressorcepersoner på området til at komme med inputs til netværket i form af indlæg og øvelser. 

Rune Baastrup, stifter og direktør, DeltagerDanmark

Erik Thomas Johnson, chefkonsulent, Dansk Industri

Sanne Urbak Rasmussen CSR Direktør, IBM Danmark

Jonas Engberg, tidl. Sustainability Manager, IKEA Danmark, Chef for Partnerskaber og Innovation, CARE

Louise Dinesen, Chief Psychologist, People & Culture, Sustainable Leadership, Psychosocial Work Environment, Hartmanns A/S

Ann-Christina Matzen Andreasen, Centerleder for job-, aktivitets- og kompetencecentret, Gentofte Kommune

Christina Blak, Creative director & partner, We Love People

Netværket ledes af

Flemming Andersen, ledelsesrådgiver og certificeret proceskonsulent

Flemming Andersen, ledelsesrådgiver og proceskonsulent i egen virksomhed IKON, der er specialiseret i strategi, politik og kommunikation. Flemming er selv tidligere leder gennem knap 20 år i bl.a. DA og fagbevægelsen. Flemming har arbejdet med verdensmålene både i Danmark og udviklingslandene og stod ligeledes i spidsen for netværket i 2019.

COVID 19-forbehold ved netværksmøder

Set i lyset af COVID 19-udbruddet, er det vigtigt, at alle føler sig trygge ved at komme til vores netværksmøder.

Vi tager os derfor de nødvendige forbehold og følger generelt de anbefalinger, vi modtager fra myndighederne.

Vi stiller ekstra håndsprit frem ved møderne, og ved frokosten bliver der uddelt handsker, som vi beder jer benytte i forbindelse med frokost.
Vi opfordrer til begrænset kropslig kontakt og ikke giver hånd til hinanden.
Har du været i et risikoområde eller oplever du influenzalignende symptomer, beder vi dig om at blive hjemme af hensyn til de øvrige deltagere.

Vi følger løbende Sundhedsstyrelsens anvisninger og henviser til deres information på coronasmitte.dk vedr. risikoområder. Vi informerer løbende om afholdelse af vores møder og arrangementer, og hvordan du bør forholde dig, hvis myndighedernes anbefalinger ændrer sig.

Er du i tvivl om, hvorvidt det er sikkert at komme, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til os.

Pris

24.495,00 kr. 

Alle priser er eksklusive moms og i danske kroner 

Er du interesseret?

10 dogmer for bæredygtig ledelse

I 2019 udviklede ledelsesnetværket 10 dogmer for bæredygtig ledelse. I 2020 følger vi op på dogmerne – og vi drøfter, hvordan vi evt. kan styrke hinandens handlekraft yderligere. Vi overvejer også, om vi som netværk skal handle sammen som en fælles aktør på en måde, der får SDG-bølgen til at rulle ud til endnu flere.

Hent de 10 dogmer for bæredygtig ledelse