SDG Leadership: Politik & Rapportering – fra omkostning til investering

CSR-rapportering er steget betydeligt i omfang de senere år. Udviklingen er en naturlig konsekvens af lovkravet om rapportering af samfundsansvar, som blev indført fra 2013/2014 og berører de ca. 1.100 største danske virksomheder.  

På trods af de øgede krav til rapportering er det stadig uklart for mange virksomheder, hvordan man rapporterer på den rigtige måde, og hvordan man arbejder med CSR fra et investeringsperspektiv. Selvom flere aktører – f.eks. FN Global Compact – har budt ind med eksempler på en universel model, eksisterer der fortsat ikke en fælles praksis.

SDG Leaderships faglige spor om Politik og Rapportering vil kickstarte en ny generation af bedre CSR-rapporter. Med afsæt i FN’s verdensmål og i et forsøg på at samskabe transparens på området, vil forløbet udforske eksisterende metoder og se på, hvordan verdensmålene kan bidrage til en værdiskabende CSR-rapportering i dialog på tværs af din virksomheds interessenter. Et nøglemål er at ændre blikket på CSR-rapporten i din virksomhed. Den er ikke en omkostning. Den er en investering.

Er du interesseret?

Mission

Missionen med forløbet er at styrke virksomheder til at overkomme markedsforstyrrelser og forfølge vækstmuligheder, der skaber positiv forandring i samfundet og for miljøet. Deltagerne klædes på til at koble det lovpligtige arbejde med CSR-rapportering til det strategiske arbejde med verdensmålene gennem en holistisk og forretningsskabende tilgang.

Sporet henvender sig til

Ledere i formålsdrevne virksomheder og nøglepersoner med ansvar for den lovpligtige CSR-rapportering i virksomheder.

 • CEO/Adm. dir.
 • CFO
 • Compliance Managers
 • Head of Corporate Governance
 • IR Managers
 • CSR/Sustainability-ansvarlige og projektledere
 • HR-chefer
 • Kommunikationsdirektører
 • CSR-chefer

Dit udbytte

Forløbet klæder deltagerne på til at formulere og formidle en strategi for implementering af verdensmålene i egen organisation ved hjælp af:

 • Adgang til/mulighed for insourcing af ressourcer og kompetencer der ikke findes i egen organisation
 • Ledelsessparring og inspiration til handling
 • Nye samarbejdsmuligheder
 • Nyeste viden om verdensmålene leveret af førende eksperter
 • Efterprøvede værktøjer og metoder til implementering af det strategiske arbejde med verdensmålene
 • Værktøjer til vidensdeling i egen organisation
 • Mulighed for at styrke organisationens bæredygtighedsprofil

Som deltager får man desuden adgang til Mandag Morgen og CSR Forums nye SDG Community sammen med de øvrige verdensmålsnetværk: Bæredygtig ledelse, Bæredygtighed i den offentlige sektor, samt Bæredygtig udvikling og innovation.

Indlægsholdere

Vi har samlet nogle af de mest indsigtsfulde ressorcepersoner på området til at komme med inputs til forløbet i form af indlæg og øvelser.

Ida Krabek, Head of Sustainability Programmes and Partnerships, Ørsted 

Jens Pultz, Director, PwC Denmark

Louise Rosenmeyer, Sustainability Business Partner, Chr. Hansen 

Carina Ohm, Carina Ohm Executive Director Climate Change and Sustainability Services, EY

Birgitte Mogensen, Formand, CSR-udvalget, FSR – danske revisorer

Møderne ledes af

Christina Blak, Kreativ direktør & partner, We Love People

Christina er kreativ og strategisk rådgiver for formålsdrevne virksomheder, der vil gøre en forskel i det samfund, de er en del af. Hun har solid erfaring med corporate reporting og virksomhedsfortællinger og har gennem 20 år bidraget til formidlingen af TrygFondens rolle som aktiv skaber af tryghed i Danmark. Christina er skrivende strateg og trusted advisor på finansielle beretninger fra blandt andet Arla og IKEA. Hun ser virksomheder som motorer for forandring og har i 10 år fulgt udviklingen af businesses for a better world på den amerikanske konference BSR, hvor små og store virksomheder fra hele verden deler next practice. Christina er cand. negot fra Syddansk Universitet, tekstforfatter fra Den Danske Reklameskole og har taget en uddannelse i open business leadership & next practice på Leadership Academy.

Johan Dahl, Chief Sustainability Consultant, Danske Bank

Johan arbejder til dagligt i Danske Banks afdeling for Societal Impact & Sustainability, hvor han blandt andet er ansvarlig for udarbejdelsen af den årlige Corporate Responsibility rapporten, samt måling og opfølgning på implementeringen af bankens bæredygtighedsstrategi, herunder relevante verdensmål.

Johan har derudover arbejdet 10 år med CSR-rådgivning hos flere af de store internationale revisionshuse, herunder med særligt fokus på ”best practice” indenfor CSR-rapportering, samt interne processer for at sikre højnet datakvalitet. Sammentaget har det givet ham solide erfaringer om de muligheder og udfordringer der er, at rapportere på en troværdig og relevant måde om bæredygtighed og arbejdet med verdensmålene.

Kalender

29. august – Eftermiddagsmøde – kl. 13.30 – 16.30

7. oktober – Døgnmøde på Kragerup Gods inkl. transport, forplejning og overnatning

26. september – Fyraftensmøde – kl. 16.00 – 18.00

22. oktober – Formiddagsmøde – kl. 09.30-12.30

26. november – Opsamlende konference på tværs af de fire netværk – kl. 09.00-15.30

10. december – Eftermiddagsmøde – kl. 13.30 – 16.30

Læs mere om dit udbytte og dine fordele her

Pris

24.495,00 kr. 

Alle priser er eksklusive moms og i danske kroner 

Er du interesseret