Kontakt

sam@mm.dk
30 95 50 96

Sofie Mosgaard
Projektkoordinator

Sofie er dybt engageret i disciplinen formidling og kommunikation i krydsfeltet med politik og samfund. Hun har en bachelor i statskundskab fra Syddansk Universitet, og har blandt andet erfaring med sig derfra, som hun bringer med videre i sin kandidatuddannelse i journalistik. Sofie er især optaget af digitaliseringens effekt på demokratiet, og af hvordan vi kan bruge nye platforme til at oplyse, nuancere og udbrede den offentlige samtale.

I Tænketanken Mandag Morgen bidrager Sofie til det samlede digitale udtryk. Hun lægger et stort fokus på tænketankens genkendelighed og tilstedeværelse på diverse sociale medier og på at sikre god kvalitet i tænketankens grafiske udtryk.

I Sofies arbejde hos Mandag Morgen anvender hun sin politologiske indsigt i de temaer, som tænketanken beskæftiger sig med og videreformidler det til læsere, samarbejdspartnere og andre interesserede, så det står skarpt på linje med den kvalitet der er identiteten hos tænketanken Mandag Morgen.

Sofies særlige specialer er:

  • Digitalt udtryk og grafisk formidling.
  • Krydsfeltet mellem kommunikation og formidling og statskundskabens politiske, sociologiske og økonomiske discipliner.
  • Konceptudvikling og online tilstedeværelse, herunder sociale medier.

Sofie er i gang med sin bachelor i statskundskab på Syddansk Universitet, og startede som student i Tænketanken Mandag Morgen i marts 2023. Sofie kommer fra en baggrund i digitale kampagner med erfaring fra forskellige grene af politisk kommunikation på sociale medier.

Ledelse

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Mia Geiken 
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Casper Waldemar Hald
Senioranalytiker

cwh@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Analytiker

eac@altinget.dk

Emma Thomsen
Indholdskoordinator

et@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Projektkoordinator

gb@altinget.dk

Hannah Annavida Jastram
Projektkoordinator

haj@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Katrine Lindtner Andersen
Projektkoordinator

kla@mm.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard
Chef for Uddannelse og Udvikling

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Line Novél

Seniorrådgiver

lino@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Maria Lind Arlaud

Maria Lind Arlaud

Projektkoordinator

mla@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Sara Flint

Senioranalytiker

sf@mm.dk

Sofie Marie Fuglsang Burkal

Projektkoordinator

sobu@mm.dk

Sofie Mosgaard

Projektkoordinator

sam@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk