Kontakt

sam@mm.dk
30 95 50 96

Sofie Mosgaard
Projektkoordinator

Sofie er dybt engageret i disciplinen formidling og kommunikation i krydsfeltet med politik og samfund. Hun er ved at færdiggøre sin bachelor i statskundskab fra Syddansk Universitet, og har blandt andet erfaring med sig derfra. Sofie er især optaget af digitaliseringens effekt på demokratiet, og af hvordan vi kan bruge nye platforme til at oplyse, nuancere og udbrede den offentlige samtale.

I Tænketanken Mandag Morgen bidrager Sofie til det samlede digitale udtryk. Hun lægger et stort fokus på tænketankens genkendelighed og tilstedeværelse på diverse sociale medier og på at sikre god kvalitet i tænketankens grafiske udtryk.

I Sofies arbejde hos Mandag Morgen anvender hun sin politologiske indsigt i de temaer, som tænketanken beskæftiger sig med og videreformidler det til læsere, samarbejdspartnere og andre interesserede, så det står skarpt på linje med den kvalitet der er identiteten hos tænketanken Mandag Morgen.

Sofies særlige specialer er:

  • Digitalt udtryk og grafisk formidling.
  • Krydsfeltet mellem kommunikation og formidling og statskundskabens politiske, sociologiske og økonomiske discipliner.
  • Konceptudvikling og online tilstedeværelse, herunder sociale medier.

Sofie er i gang med sin bachelor i statskundskab på Syddansk Universitet, og startede som student i Tænketanken Mandag Morgen i marts 2023. Sofie kommer fra en baggrund i digitale kampagner med erfaring fra forskellige grene af politisk kommunikation på sociale medier.

Ledelsen

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Christian Ingemann

Udviklingschef og souschef

cin@mm.dk

Mia Geiken (barsel)
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Indholdskoordinator

eac@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Indholdskoordinator

gb@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Jakob Beck Jensen
Projektkoordinator

beck@altinget.dk

Jens Bang
Projektkoordinator

jb@altinget.dk

Katrine Lindtner Andersen
Projektkoordinator

kla@mm.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard (barsel)
Senior indholdsleder

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Marie Langmach

Senioranalytiker

ml@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Nana Holstein

Senioranalytiker

naho@mm.dk

Sofie Marie Fuglsang Burkal

Projektkoordinator

sobu@mm.dk

Sofie Mosgaard

Projektkoordinator

sam@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk