Om TechReal

12. oktober 2022 samler vi unge på tværs af landet til Ungdommens Techtopmøde. Her skal unge forholde sig til, hvordan vi skaber verdens mest velfungerende, digitaliserede demokratiske samfund.

Arrangementet henvender sig til unge på ungdomsuddannelser i alderen 16-25.

Formålet med TechReal er at engagere unge i den demokratiske samtale om fremtidens digitale og teknologiske samfund. Ambitionen er, at unges perspektiver skal styrkes i debatten om de store samfundskritiske spørgsmål, der vokser ud af den teknologiske udvikling.

TechReal munder ud i Ungdommens Techtopmøde, men inden da er der aktiviteter, som du og din klasse kan deltage i.

TechReal arrangeres af Tænketanken Mandag Morgen, som er en politisk uafhængig tænketank, der præger samfundsudviklingen med events, indsigter, analyser og løsninger.

Indhold og programpunkter udvikles sammen med unge

Techtopmødet udvikles med et unge advisory board sammensat af repræsentanter fra den brede ungdom og repræsentanter blandt tech-engagerede unge.

Altid mindst én ung (15-29 år) på scenen

Enten i form af en oplægsholder, paneldeltager eller vært for de enkelte programpunkter.

Unge talenter og rollemodeller løftes frem

Ungdommens Techtopmøde finder og hjælper unge talenter indenfor tech, forskning, civilsamfund, iværksætteri, journalistik og politik til taletid og eksponering over for andre unge, såvel som over for beslutningstagere og meningsdannere inden for techområdet.

Aktiviteter

Ungdommens Techtopmøde

12. oktober afholdes Ungdommens Techtopmøde i København på Københavns professioneshøjskole, Campus Carlsberg.

Arrangementet vil bestå af en hovedscene og en række mindre temascener, de unge kan shoppe imellem afhængig af interesse. På hovedscenen løftes de største dagsordener med besøg af både danske og internationale topnavne indenfor tech. Her vil der være både oplæg, samtaler og debatter, der engagerer, inddrager og udfordrer eleverne. Eventet kulminerer med en livehøring af unges egne anbefalinger til en bedre digital fremtid hos repræsentanter fra tech-industrien og hos danske og europæiske politikere.

Opvarmningsdebatter i klasserne

Inden selve topmødet kan du og din klasse arbejde aktivt med at skabe anbefalinger, som skal overrækkes til politikere og tech-repræsentanter. Vi kalder det for “opvarmningsdebatter”, og til formålet har vi udarbejdet undervisningsmateriale, som er nemt at bruge få både undervisere og elever. En opvarmningsdebat er tiltænkt at vare et modul og kan gennemføres på 90 minutter. Debatten er planlagt som en workshop og baseret på gruppearbejde, hvor eleverne skal komme med anbefalinger til fremtidens digitale samfund.

Videokonkurrence

Dine elever har mulighed for at vinde en studietur til Bruxelles, sponseret af Microsoft, hvor de blandt andet skal besøge Microsofts hovedkvarter og møde europæiske politikere. I forbindelse med TechReal har vi igangsat en videokonkurrence, hvor eleverne i hold skal lave en video med fokus på en eller flere muligheder, som den digitale udvikling fører med sig. Til at afgøre konkurrencen har vi nedsat et dommerpanel af unge med viden om tech. Vinderne offentliggøres på techreal 12. oktober.

TechReal arrangeres af

I samarbejde med