Opvarmningsdebatter

Forud for selve topmødet iværksættes en bølge af opvarmningsdebatter rundt i hele landet. Formålet er at starte debatten og involvere eleverne i arbejdet med de anbefalinger, der skal præsenteres for politikere og tech-repræsentanter på selve topmødet.

Hvornår skal det foregå?

Opvarmningsdebatterne skal afholdes på et valgfrit tidspunkt i perioden mellem den 15. august og den 16. september.

Hvor lang tid skal der afsættes?

For at afvikle en opvarmningsdebat skal underviseren afsætte 90 minutter af undervisningstiden. De 90 minutter inkluderer introduktion og rammesætning, gruppearbejde, pause og afrunding.

Desuden skal eleverne i perioden fra den 26. september til den 7. oktober afsætte 5-10 minutter til at deltage i den endelige afstemning om hvilke anbefalinger, der skal medtages til selve topmødet. Eleverne modtager en separat mail med afstemningslink.

Hvad skal eleverne diskutere?

Diskussionerne tager udgangspunkt i de fire hovedspørgsmål nedenfor:

  1. Hvordan kan teknologi styrke demokratiet?
  2. Hvordan kan vi anvende teknologi til at forme det arbejdsliv, vi drømmer om?
  3. Hvordan bruger vi teknologien til at løse de store samfundsudfordringer som klima og bæredygtighed?
  4. Hvordan sikrer vi teknologien som en medspiller i forhold til mental trivsel og livskvalitet?

Opvarmningsdebatterne er planlagt således, at eleverne når at diskutere to ud af de fire hovedspørgsmål. Tildelingen forgår tilfældigt, dvs. den enkelte gruppe har ikke indflydelse på, hvilke to hovedspørgsmål, de skal diskutere.

Hvordan foregår en opvarmningsdebat?

Efter en kort introduktion ved underviseren, inddeles klassen i grupper med ca. fire elever i hver. Hver gruppe skal have en computer. På computeren tilgår de den guide, som skal hjælpe dem gennem opvarmningsdebatten. Guiden ligner et helt almindeligt spørgeskema. Forskellen er blot, at gruppen i fællesskab skal blive enige om deres svar.

Hver gruppe kan nå at diskutere to ud af fire hovedspørgsmål. Forud for deres diskussion af hvert hovedspørgsmål, skal alle i gruppen læse et baggrundsnotat af én side om spørgsmålets tema. Baggrundsnotatet skal inspirere og agere fundament for elevernes diskussion. Det fremgår af guiden, hvilke baggrundsnotater eleverne skal læse, og hvornår de skal gøre det.

Hvad skal eleverne bruge for at deltage?

Hver gruppe skal bruge: en computer (hvor de kan tilgå guiden via. det link, som læreren modtager den 8. august) og printede udgaver af de fire baggrundsnotater (nok til alle i gruppen).

Skal elever og lærere forberede sig på at afholde en opvarmningsdebat?

Det er ikke nødvendigt at eleverne forbereder sig til opvarmningsdebatten. Der er afsat tid i opvarmningsdebatten til at eleverne kan læse baggrundsnotater for de emner, som de skal diskutere.

Vi anbefaler, at man som underviser læser workshopguiden og de fire korte baggrundsnotater samt informationen på hjemmesiden (her!)

Hvordan udformes de endelige anbefalinger?

For at sikre, at de unge skal vælge mellem et overskueligt antal af anbefalinger, bliver den store mængde af inputs vi modtager fra de mange opvarmningsdebatter rundt om i landet kogt ned til et mindre antal anbefalinger, som afspejler det indsendte materiale på bedst mulige vis.

Denne kondenserede liste med anbefalinger sættes til afstemning blandt alle de deltagende unge.

Alle tilmeldte unge modtager derfor et link til en afstemning, hvor de kan stemme på den/de anbefalinger, som de er mest enige i. De mest populære anbefalinger præsenteres for politikere og repræsentanter for tech-firmaer til selve techtopmødet.

Afstemningen løber i perioden den 26. september til den 8. oktober. Alle tilmeldte elever modtager et link til afstemningen.

Materiale

Download materialet til opvarmningsdebatterne ved at klikke på knapperne nedenfor.

Hvordan melder man en klasse til?

Alle klasser der i deres forhåndstilmelding har angivet, at de ønsker at deltage i en opvarmningsdebat, er tilmeldt.

Du kan også deltage, selvom din klasse ikke er tilmeldt selve techtopmødet. Det kræver blot, at du sender en mail til Sofie (e: sobu@mm.dk), hvori du oplyser klassens navn og et omtrentligt antal deltagere.

Du finder alt materialet, som du skal bruge nedenunder – begynd med at læse lærervejledningen.

Baggrundsnotater
Lærervejledning

Har du spørgsmål?

Hvis du ikke har fået svar dit spørgsmål ved at læse ovenstående, skal du være velkommen til at række ud. Du kan skrive til Sofie på mail: sobu@mm.dk