Unges holdninger til tech

-En analyse af unges syn på otte digitale samfundsudfordringer

Se lanceringseventet nedenfor

Samfundet og vi borgere er gået online. Det skaber både udfordringer og muligheder. Hvis vi som samfund skal tage hånd om udfordringerne og gribe mulighederne, så skal unges perspektiver på udviklingen forstås og inddrages. Derfor har Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd og Den Danske Techambassade gennemført en analyse af unges holdning til en række centrale digitale dilemmaer. Analysen lanceres og diskuteres ved et event i Altingets gård den 25. august kl. 15.00. og livestreames her fra siden.

Læs analysen