Tænketanken Mandag Morgen samler hvert år mange tusinde deltagere til små og store danske og internationale konferencer og events om politik, mennesker og samfund

I 2022 alene gennemførte vi mere end 100 forskellige arrangementer i Danmark og Norden.

Eksempler på events

Verdensmålsugen

Med verdensmålsugen sætter vi samfundets beslutningstagere stævne for at kaste lys på de handlinger, omstillinger og investeringer, der skal til for at bringe os tættere på Verdensmålene.

Nordisk Topmøde for Civilsamfund

Topmødet var det første af sin slags og blev gennemført af Tænketanken Mandag Morgen samt Center for Frivilligt Socialt Arbejde på baggrund af en bevilling fra Nordisk Ministerråd

TechReal

Ungdommens Techtopmøde samlede unge fra hele landet om at forholde sig til, hvordan vi i Danmark skaber verdens mest velfungerende, digitaliserede og demokratiske samfund.

Navn på event

Kort tekst om eventet

Navn på event

Kort tekst om eventet

Navn på event

Kort tekst om eventet
SE FLERE EKSEMPLER PÅ EVENTS

Formater

Vi har mange års erfaring med en bred suite af event-formater, alle med det til fælles at de inspirerer og inddrager, får budskaberne igennem og sætter dagsorden. Vi udvikler og gennemfører således både klassiske debatter, rundbordssamtaler og store konferencer, policy laboratorier, webinarer, hackatons og workshops, og står for folkemøder, uddannelser, læringsevents og netværksmøder i Danmark og Norden.

Faciliteter

Vi anvender både vores egne moderne faciliteter i det indre København og står for konferencer rundt om i Danmark og Norden. Som en del af et videns- og mediehus med professionelle TV og podcast faciliteter suppleret med kontorer i både Oslo, Stokholm og Bruxelles har vi de senere år i samarbejde med Altingets live-afdeling specialiseret os i digitale produktioner og events for et stort nationalt og internationalt publikum.

LÆS MERE

Netværk

I vores fagnetværk får du inspiration, sparring og professionelle relationer. Netværket sætter rammerne om faglige diskussioner i et fortroligt forum. Vi bringer nøglepersoner og ledere fra offentlige institutioner, interesseorganisationer og private virksomheder sammentil en møderække på fem årlige samlinger.
Møderne skal både være oplysende, saglige, aktuelle og personlige således, at du bliver udfordret og får indsigt i den nyeste udvikling inden for netop dit fagområde, med input fra førende eksperter og beslutningstagere.

LÆS MERE

Uddannelser

Vi skaber uddannelser til fagfolk og beslutningstagere, der giver ny faglig viden og skarp politisk indsigt til dig og din organisation. Sammen med professionelle aktører inden for netop dit fagområde får du inspiration, viden og redskaber fra højtkvalificerede undervisere og unikke indblik i de politiske beslutningsprocesser.

LÆS MERE