Tænketanken Mandag Morgen samler hvert år mange tusinde deltagere til små og store danske og internationale konferencer og events om politik, mennesker og samfund

I 2022 alene gennemførte vi mere end 100 forskellige arrangementer i Danmark og Norden.

Kommende events

Vi afholder løbende events og konferencer om aktuelle politiske emner og samfundsmæssige problemstillinger, som er åbne for tilmelding.

SE KOMMENDE EVENTS

Eksempler på events

Verdensmålsugen

Hvert år sætter vi samfundets beslutningstagere stævne til et topmøde om bæredygtighed og verdensmål for at kaste lys på de handlinger, omstillinger og investeringer, der skal til for at bringe os tættere på en realisering af 2030-målene.

Samarbejdspartnere: Global Compact Network Denmark, 2030-Panelet og Altinget. Over 1.500 deltagere

Nordisk topmøde for civilsamfund

Vi inviterede ministre, parlamentarikere og civilsamfundsledere fra hele Norden til et stort topmøde i København i 2021 for at debattere civilsamfundets bidrag til udviklingen af de nordiske velfærdssamfund. Som optakt til topmødet afholdt vi digitale roundtables for beslutningstagere i alle otte nordiske medlemslande.

Samarbejdspartnere: Nordisk Ministerråd & Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Over 250 deltagere

#TechReal – Ungdommens Tech Topmøde

Vi arrangerede i 2022 Danmarks første tech-topmøde for og med unge om, hvordan vi skaber verdens mest velfungerende og demokratiske, digitale samfund. I topmødet deltog unge fra hele landet, repræsentanter fra tech-virksomheder, danske og europæiske politikere og civilsamfundsorganisationer.

Samarbejdspartnere: Tuborg Fondet, Google, Microsoft, TechAmbassaden, Kbh. Professionshøjskole m.fl. Over 800 unge deltagere.

Policy lab om brug af ansigts-genkendelsesteknologi

Vi kortlagde muligheder, barrierer og risici forbundet med anvendelsen af ansigtsgenkendelsesteknologi i Danmark sammen med erhvervsliv, eksperter og myndigheder – i regi af ADD-initiativet.

Samarbejdspartnere: Microsoft, Dataetisk Råd. 50+ deltagere

Fremtidens grønne arbejdsmarked

Vi afholdt i 2022 en stor lancering af ny viden om opkvalificering af den eksisterende danske arbejdsstyrke – samt uddannelse af unge – til fremtidens grønne arbejdsmarked.

Samarbejdspartner: CONCITO og Pension Danmark. 200 deltagere.

Folkemødet

Hvert år siden 2016 har vi arrangeret om mod 75 forskellige debatter om politik og samfund over tre dage på 4 debatscener på Grønbechs Hotel i Allinge.

Samarbejdspartnere: Altinget, Folkemødeforeningen og partnere fra alle samfundets sektorer. Over 3.000 deltagere.

SE FLERE EKSEMPLER

Partnerskaber

Vores ekspertise favner hele værdikæden fra konceptualisering af den gode event-ide, til design og indholdsudvikling, ordstyring og facilitering, marketing og deltagerhåndtering, praktisk og teknisk gennemførsel med professionel live-streamning og foto/video. Alle konferencer og events udvikles, skræddersyes og gennemføres i tæt dialog med Tænketanken Mandag Morgens mange samarbejdspartnere, som de senere år har omfattet en række toneangivende private, offentlige, civile og filantropiske organisationer og virksomheder i Danmark og internationalt.

Formater

Vi har mange års erfaring med en bred suite af event-formater, alle med det til fælles at de inspirerer og inddrager, får budskaberne igennem og sætter dagsorden. Vi udvikler og gennemfører således både klassiske debatter, rundbordssamtaler og store konferencer, policy laboratorier, webinarer, hackatons og workshops, og vi udvikler og organiserer folkemøder, uddannelser, læringsevents og netværksmøder i Danmark og Norden i samarbejde med Altingets live-afdeling ARENA.

Faciliteter

Vi anvender både vores egne moderne faciliteter i det indre København og står for konferencer rundt om i Danmark og Norden. Som en del af et videns- og mediehus med professionelle TV- og podcast-faciliteter suppleret med kontorer i både Oslo, Stockholm og Bruxelles har vi de senere år i samarbejde med Altingets live-afdeling ARENA specialiseret os i digitale produktioner og events for et stort nationalt og internationalt publikum.

LÆS MERE

Netværk

I vores 30+ fagprofessionelle netværk tilbyder vi inspiration, sparring og professionelle relationer. Vores fagnetværk sætter rammen om faglige diskussioner i et fortroligt forum sammen med beslutningstagere fra alle samfundets sektorer, og under ledelse af en erfaren mødeleder. Netværksmøderne er både oplysende, saglige, aktuelle og personlige således, at deltagerne både bliver udfordret og får indsigt i den nyeste udvikling inden for det specifikke fagområde, med input fra førende eksperter og beslutningstagere.

LÆS MERE

Uddannelser

Vi udvikler og gennemfører uddannelser, læringsdage og kompetenceudvikling målrettet fagfolk og beslutningstagere fra alle samfundets sektorer. Til hvert læringsforløb samarbejder vi med etablerede vidensinstitutioner, eksperter og anerkendte undervisere inden for fagområdet for at sikre, at deltagerne få et relevant, praksisbaseret og anvendelsesorienteret læringsudbytte baseret på nye indsigter og aktuel viden, knæsatte redskaber og unikt indblik i de politiske beslutningsprocesser.

LÆS MERE

Samarbejdspartnere

Samarbejds-
partnere

Vores samarbejdspartnere er alle offentlige, private, faglige, filantropiske og frivillige organisationer og virksomheder, som gerne vil forstå og bidrage til udviklingen af vores samfund.