Vi leverer primært tre typer af ydelser og en række produkter – ofte i kombination

Indsigter

Vi indsamler og skaber viden, som kaster nyt lys på samfundets muligheder og udfordringer – og skaber fundamentet for handling og forandring.

Vi er eksperter i at trænge til bunds i komplekse samfundsproblemer og skabe databaserede vidensgrundlag for beslutningstagere. Vi mestrer naturligvis alle de gængse kvantitative og kvalitative metoder – ofte i sammenhæng med hinanden – til at skabe indsigt i et specifikt samfundsproblem eller fænomen. De senere år har vi også specialiseret os i store befolkningsundersøgelser, megatrend-analyser og mobiletnografiske studier samtidig med, at vi anvender vores omfattende ekspertise inden for algoritmer og data til at skabe nye og tankevækkende indsigter gennem innovative kombinationer af datasæt.

Fælles for vores analyser og vidensproduktioner er, at de altid har både analytisk dybde og samfundsmæssig relevans, og at resultaterne præsenteres i dagsordensættende og tilgængelige formater med klare konklusioner og tydelige anbefalinger, som er til at handle på. Vi formidler vores analyseresultater i både klassiske rapportformater, i innovative digitale formater, der kombinerer tekst, billede, animation, lyd og video, såvel som i podcasts og videoproduktioner. Alle formater understøttes som oftest af professionelle lanceringer og debat, som engagerer og mobiliserer de vigtigste interessenter i problemstillingen og skaber grundlaget for handling og forandring.

SE ALLE VORES UDGIVELSER

Mødesteder

Vi bringer samfundets beslutningstagere, eksperter og borgere sammen for at fremme dialog og inspirere til nye erkendelser og løsninger.

Vi er en tænketank med mangeårig erfaring i at designe og gennemføre dagsordensættende arrangementer, som engagerer politikere og publikum – og får budskaberne igennem. Vi samler hvert år flere tusinde deltagere til danske og internationale konferencer og events om politik, mennesker og samfund. I 2022 alene gennemførte vi mere end 100 forskellige arrangementer – alt fra dagsordensættende debatter, rapportlanceringer, store konferencer, workshops og policy laboratorier til folkemøder, uddannelser, læringsdage og netværksmøder i samarbejde med Altingets live-afdeling ARENA.

Vi har de senere år specialiseret os i at skabe engagerende digitale og delvist digitale events, rundbordssamtaler, webinarer og hackatons for en stor deltagerkreds i og uden for Danmark. Vi benytter vores moderne faciliteter i det indre København, især vores Gårdscene, TV studio og Podcast studio men står også for samlet eventledelse, indholdsudvikling, organisering, facilitering og ordstyrerskab på store og små konferencer, events og folkemøder rundt om i landet og i Norden.

LÆS MERE OM VORES EVENTS

Løsninger

Vi udvikler nye svar, kompetencer og handlemuligheder for mennesker og samfund.

Vi hjælper offentlige aktører, private virksomheder, organisationer og fonde med at vise handlemuligheder for fremtiden. Vi holder oplæg og leverer ledelsesrådgivning, hjælper med strategiudvikling og former policy-anbefalinger. Vi er førende, når det kommer til at skabe handlekraftige og deltagende processer, der engagerer borgere og medarbejdere i at medskabe nye, holdbare løsninger. Vi samarbejder med det offentlige, fonde og civilsamfundet om at udvikle og afprøve nye velfærdsløsninger og politikker. Vi udvikler og gennemfører uddannelser og kompetenceudvikling, som klæder organisationer og virksomheder på til at forstå deres omverden og gribe muligheden for forandring.

SE ALLE VORES UDGIVELSER

Skal vi samarbejde?

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan samarbejde.

Samarbejdspartnere

Samarbejds-
partnere

Vores samarbejdspartnere er alle offentlige, private, faglige, filantropiske og frivillige organisationer og virksomheder, som gerne vil forstå og bidrage til udviklingen af vores samfund.