Sammen med CONCITO har Tænketanken Mandag Morgen etableret projektet Fremtidens grønne arbejdsmarked, hvor vi har undersøgt fremtidens kompetence- og opkvalificeringsbehov, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling.

Udgangspunktet er heldigvis stærkt – mange af de kompetencer, som kræves til den grønne omstilling, bygger ovenpå eksisterende kompetencer på det danske arbejdsmarked. Der er derfor ikke behov for at omskole men for at opkvalificere. Og det gælder os alle sammen. Det har Tænketanken Mandag Morgen undersøgt i relation til de tværgående kompetencer, som fremtidens organisationer har brug for. Resultaterne er udgivet i rapporten Parat til et mere bæredygtigt samfund og en brief Fremtidens grønne arbejdsmarked

Tænketanken mandag Morgen viser yderligere i rapporten Manglende opkvalificering spænder ben for grøn omstilling, at den grønne omstilling påvirker hele arbejdsmarkedet, og at alle kan forvente at skulle udvide eller opdatere deres viden og kompetencer til den grønne omstilling, samt et brief, der samler nyere viden fra rapporter og analyser om netop efter- og videreuddannelse.

Det stigende behov for kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling, kalder særligt på personer med en STEM-faglig uddannelse og kompetencer inden for STEM-fagene. Derfor står Tænketanken Mandag Morgen bag en rapport, der ser nærmere på, hvordan uddannelserne arbejder med den grønne omstilling og med at øge STEM-optaget, hvad de unge tænker om STEM og den grønne omstilling, samt hvilke muligheder og udfordringer vi står over for, hvis flere unge skal vælge en STEM-uddannelse. Dertil står Tænketanken Mandag Morgen bag en omfattende surveyundersøgelse med besvarelser fra knap 1000 unge, der stiller skarpt på, hvilke parametre. der betyder noget, når unge skal vælge uddannelse, og i hvilken grad unge indtænker den grønne omstilling i deres studievalg.

Læs alle Tænketanken Mandag Morgens analyser og udgivelser fra projektet her.

Projektets udgivelser

8 anbefalinger til fremtidens grønne arbejdsmarked

8 anbefalinger til fremtidens grønne arbejdsmarked – Faktaark

Liste over øvrige forslag

STEM-uddannede til fremtidens grønne arbejdsmarked

Fremtidens grønne arbejdsmarked

Efter- og videreuddannelse til grøn omstilling

Hvordan sikrer vi et tilstrækkeligt optag af unge på STEM-uddannelserne?

Manglende opkvalificering spænder ben for grøn omstilling

Parat til et mere bæredygtigt samfund

Grundkatalog for Fremtidens grønne arbejdsmarked

Fremtidens Grønne Arbejdsmarked

Unges valg af uddannelse – hvad betyder den grønne omstilling for unges studievalg?

Medarbejdere på projektet

Marie Langmach
Senioranalytiker

ml@mm.dk

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere