Fremtidens grønne arbejdsmarked

Sammen med CONCITO har Tænketanken etableret projektet Fremtidens grønne arbejdsmarked, hvor vi undersøger fremtidens kompetence- og opkvalificeringsbehov, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Læs alle Tænketanken Mandag Morgens analyser fra projektet her.

LÆS RAPPORTERNE

Grønbog for et bæredygtigt energisystem – sådan frigør vi os fra Putins fossile brændsler

Et løsningskatalog til hvordan Danmark og EU accelererer den grønne omstilling i frigørelsen fra russisk gas og olie. Grønbogen fremlægger en ambitiøs energiplan, som med udgangspunkt i 25 hovedanbefalinger skal vejlede beslutningstagerne til at få gennemført en hurtig og effektiv omstilling til vedvarende energi. Læs de mange bud og muligheder i grønbogen her.

LÆS UDGIVELSEN

Hvordan tager vi bedre hånd om børn og unge med Binge Eating Disorder (BED)?

Et debatoplæg om en af de mest oversete spiseforstyrrelser, der sætter ansigt på problematikken, formidler den nyeste viden og rejser en række spørgsmål, som nøgleaktører og beslutningstagere skal forholde sig til. Debatoplægget er del af et projektsamarbejde med Kompetencecenter for Spiseforstyrrelser, og er støttet af Helsefonden.

LÆS DEBATOPLÆGGET

Kort og godt om: Det gode børneliv – ifølge børnene

Tænketanken Mandag Morgen og LEGO fonden har lavet en lettere, mere visuel og legende digital version af undersøgelsen ’Det gode børneliv – ifølge børnene’, som samler de vigtigste resultater i et nemt og overskueligt format. Gå på opdagelse her.

LÆS UNDERSØGELSEN

Road Maps 2022+

Veje mod stærkere nordiske civilsamfund på socialområdet
Nordisk Topmøde for Civilsamfund mundede ud i 11 anbefalinger til, hvordan vi forløser civilsamfundets potentiale, skaber stærkere civilsamfund og øger det tværnordiske civilsamfundssamarbejde på socialområdet.

LÆS UDGIVELSEN