Enabling the Digital Green Transition

Tænketanken Mandag Morgen har i samarbejde med Nordisk Ministerråd udarbejdet denne rapport om, hvordan vi fra politisk hånd kan bidrage til at accelere den grønne omstilling via digital teknologi. Rapporten afdækker hvilke policies der formår at integrere det digitale og grønne, hvilke styrkepositioner vi har i Norden-Baltikum og præsenterer en række anbefalinger til de politiske beslutningstagere i hele regionen.

LÆS RAPPORTEN

Det gode børneliv – ifølge børnene

Hvis Danmark skal være verdens bedste sted for børn at vokse op i, er det vigtigt, at vi lytter til, hvad børnene selv har at sige om deres liv. Læs her bl.a. om, hvad børnene mener en god familie er, hvad der skal til for at trives i skolen, og hvilken værdi det digitale giver børnene.

LÆS ANALYSEN

Unges holdninger til tech

Tænketanken Mandag Morgen har i samarbejde med DUF lavet en digital rapport, som dykker ned i de unges syn på og refleksioner omkring otte digitale samfundsudfordringer. Analysen sætter både fokus på, hvor bekymrede de unge er om emnerne, samt hvem de mener, har det største ansvar: Techvirksomhederne, politikerne eller individet.

LÆS ANALYSEN

Ungelivet under og efter corona

Vi har sammen med Sønderborg Ungdomsråd inddraget kommunens unge i snakken om coronakrisens konsekvenser. Publikationen indeholder idéer til tiltag, store som små, som kommunen, uddannelsesinstitutioner, undervisere, elevråd, civilsamfund og venner kan sætte i gang for at gøre en forskel for de unges trivsel.

LÆS ANALYSEN

Bryd barrieren

En analyse af, hvordan flere unge i udsatte positioner kommer med i positive fællesskaber. Lavet af Tænketanken Mandag Morgen og Red Barnet med støtte fra Lauritzen Fonden

LÆS ANALYSEN

Lokaldemokrati i nybrud

Hvordan står det til med borgerinddragelsen i kommunerne anno 2021? 

Denne analyse præsenterer indsigter om netop dette – set fra kommunaldirektørernes perspektiv. Analysen er baseret på et spørgeskema blandt landets kommunaldirektører, seks interviews samt en workshop med seks kommunaldirektører.

LÆS ANALYSEN

Aarhus kompasset

Tænketanken Mandag Morgen har hjulpet Aarhus Kommune i processen med at nytænke kommunens ledelse, styring og velfærdsudvikling, så fokus er på det, der tydeligt giver værdi for borgerne og samfundet. Resultatet er Publikationen Aarhuskompasset, der oversætter den nye forståelsesramme til fire veje: Nye veje til at lytte, løse, lære og lede. Aarhuskompasset er fyldt med vigtige dilemmaer og gode eksempler på ståsteder og veje at gå, hvis man ønsker en kommune, der sætter borgeren før systemet.

LÆS PUBLIKATIONEN

Trivsel og leg ifølge børnene

Et systematisk litteraturstudie,der skaber et overblik over den nyere børneforsknings svar på spørgsmålet: Hvordan oplever børn selv deres trivsel og leg i hverdagen? Studiet tager udgangspunkt i 61 studier publiceret i perioden 2015-2020 fra Danmark, Sverige og Norge.

Litteraturstudiet er en del af et større projekt “Det gode børneliv – ifølge børnene” og er lavet af Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med LEGO Fonden.

LÆS LITTERATURSTUDIET

Når valgfesten udebliver

Årsager til ikke at stemme, og hvad vi kan gøre ved det

Undersøgelsen bygger på fokusgrupper og interviews med nogle af de personer, som har valgt demokratiet fra. Med baggrund i disse fokusgrupper og interviews – samt drøftelser med en lang række eksperter – præsenterer vi både indsigter og forslag til initiativer, der kan øge valgdeltagelsen. 

Undersøgelsen er finansieret af Kommunernes Landsforening, Danske Regionerne, BL – Danmarks Almene Boliger, Dansk Ungdoms Fællesråd og Tuborgfondet.

LÆS UNDERSØGELSEN

Innovation på socialområdet – læring i en krisetid

Analysen kaster lys over innovation på socialområdet og de væsentlige forandringer, der har taget form under coronakrisen. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse med 2.500 frivillige sociale foreninger og sociale tilbud og interviews med flere end 30 eksperter, fagfolk og ledere fra socialområdet. Det har vi gjort for at forstå, hvad vi kan lære om innovation på socialområdet af coronakrisen, og hvilke positive forandringer vi skal videreføre i tiden efter. Lavet af Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med Bikubenfonden.

LÆS ANALYSEN

Regulering eller ytringsfrihed på sociale medier

Analysen undersøger danskernes tolerancegrænser og holdninger til regulering og ytringsfrihed på de sociale platforme. Undersøgelsen bygger på et landsdækkende survey og interviews med eksperter.

Lavet af Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med Megafon.

LÆS ANALYSEN