Grøn omstilling for erhvervsskolerne

Tænketanken Mandag Morgen har på vegne af Videnscentrene for Automation og Robotteknologi undersøgt, hvad den grønne omstilling betyder for erhvervsskolerne, og hvordan der arbejdes med at gøre den grønne omstilling til en del af undervisningen. Læs undersøgelserne, og se videoerne fra forskellige erhvervsskoler for at blive klogere på, hvordan vi kan gøre grøn omstilling til en del af undervisningen.

LÆS UDGIVELSEN OG SE VIDEOERNE

Danskernes syn på indsamling af
digitale data på arbejdspladsen

I Danmark bryster vi os generelt af et arbejdsmarked præget af stor tillid mellem ledelse og medarbejdere. Men i takt med den øgede digitalisering har ledere fået adgang til nye digitale ledelsesværktøjer, der indsamler store mængder data om de ansatte, og som kan bruges til at måle og kontrollere den enkelte medarbejders effektivitet og værdi for arbejdspladsen. Undersøgelsen kortlægger medarbejdernes erfaringer med dataindsamling og digital overvågning på arbejdspladsen.

LÆS UDGIVELSEN

Debatoplæg: Fem pejlemærker for fremtidens ældreliv

Et debatoplæg om nødvendige omstillinger for fremtidens ældrepolitik. Mens pensionister i dag bekymrer sig, om der er råd til varme hænder, bekymrer de unge sig, om der i deres fremtidige ældreliv kommer til at være råd til at gå på pension. Debatoplægget samler op på indsigter fra en række policy labs fra projektet ”Nye Dage – fremtidens ældreliv” og fremsætter fem pejlemærker for hvordan vi kan omstille ældrepolitikken.

LÆS UDGIVELSEN

Frirum som værn mod mistrivsel

En undersøgelse af unges frirum fra præstations- og forventningspres, og hvordan frirum kan være en del af løsningen på unges stigende mistrivsel. Undersøgelsen er lavet som en digital rapport og et hand-out med de vigtigste pointer.

LÆS DEN DIGITALE RAPPORT
LÆS HAND OUT

Fremtidens grønne arbejdsmarked

Sammen med CONCITO har Tænketanken etableret projektet Fremtidens grønne arbejdsmarked, hvor vi undersøger fremtidens kompetence- og opkvalificeringsbehov, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Læs alle Tænketanken Mandag Morgens analyser fra projektet her.

LÆS RAPPORTERNE

Grønbog for et bæredygtigt energisystem – sådan frigør vi os fra Putins fossile brændsler

Et løsningskatalog til hvordan Danmark og EU accelererer den grønne omstilling i frigørelsen fra russisk gas og olie. Grønbogen fremlægger en ambitiøs energiplan, som med udgangspunkt i 25 hovedanbefalinger skal vejlede beslutningstagerne til at få gennemført en hurtig og effektiv omstilling til vedvarende energi. Læs de mange bud og muligheder i grønbogen her. For at Grønbogen også kan komme ud til et internationalt publikum, har vi oversat den til engelsk.

LÆS GRØNBOGEN
READ THE GREEN PAPER

Hvordan tager vi bedre hånd om børn og unge med Binge Eating Disorder (BED)?

Et debatoplæg om en af de mest oversete spiseforstyrrelser, der sætter ansigt på problematikken, formidler den nyeste viden og rejser en række spørgsmål, som nøgleaktører og beslutningstagere skal forholde sig til. Debatoplægget er del af et projektsamarbejde med Kompetencecenter for Spiseforstyrrelser, og er støttet af Helsefonden.

LÆS DEBATOPLÆGGET

Kort og godt om: Det gode børneliv – ifølge børnene

Tænketanken Mandag Morgen og LEGO fonden har lavet en lettere, mere visuel og legende digital version af undersøgelsen ’Det gode børneliv – ifølge børnene’, som samler de vigtigste resultater i et nemt og overskueligt format. Gå på opdagelse her.

LÆS UNDERSØGELSEN

Road Maps 2022+

Veje mod stærkere nordiske civilsamfund på socialområdet
Nordisk Topmøde for Civilsamfund mundede ud i 11 anbefalinger til, hvordan vi forløser civilsamfundets potentiale, skaber stærkere civilsamfund og øger det tværnordiske civilsamfundssamarbejde på socialområdet.

LÆS UDGIVELSEN