Bedre digital sundhed – Anbefalinger til bedre sammenhæng og samarbejde til gavn for borgere og et presset sundhedsvæsen

Danmark investerer kæmpe beløb i udvikling af teknologi, men alt for lidt bliver implementeret og udbredt til gavn for borgere og sundhedspersonale i hele landet. Vi har i Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med Health Tech Hub Copenhagen siden starten af året kortlagt barrierer og strukturelle løsningsforslag til, hvordan Danmark får skabt et mere sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen med digital sundhed.

LÆS RAPPORTEN

Er nordiske organisationer klar til AI?

Hvordan forandrer fremkomsten af AI nordiske organisationers syn
på digital transformation og deres behov for digitale kompetencer?

ADD-projektet, Digitalt Dogme, DI Digitalt, EY, HK, LinkedIn, Microsoft, Netcompany og Finansforbundet er gået sammen om at undersøge, hvordan fremkomsten af AI forandrer nordiske organisationers syn på digital transformation og deres behov for digitale kompetencer. Undersøgelsen er udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen.

LÆS RAPPORTEN PÅ DANSK
LÆS RAPPORTEN PÅ ENGELSK

Anbefalingskatalog: Ansvarlig og værdiskabende anvendelse af medarbejderdata

En bred partnerkreds blandt arbejdsmarkedets parter, ADD-projektet og Tænketanken Mandag Morgen har lanceret nye anbefalinger, som sigter mod at styrke ansvarlig og værdiskabende brug af medarbejderdata på arbejdsmarkedet. Anbefalingerne skal ses i lyset af, at 4 ud af 5 arbejdspladser indsamler og bruger medarbejderdata ved hjælp af digitale værktøjer.

LÆS ANBEFALINGSKATALOG
LÆS RESUMÉ AF ANBEFALINGER

Gentænkning af velfærden og fremtidens socialområde

Seks af Danmarks største kommuner og Tænketanken Mandag Morgen præsenterer fem nye anbefalinger med et ønske om at gentænke velfærden på socialområdet. Initiativet kommer som svar på stigende udfordringer og økonomisk pres på særligt det specialiserede socialområde. Anbefalingerne opfordrer til en fælles indsats på tværs af stat, regioner, kommuner og civilsamfund.

LÆS UDGIVELSEN
LÆS FAKTAARK OM SOCIALOMRÅDET

Digital dataindsamling på arbejdspladsen

Tænketanken Mandag Morgen har på vegne af ADD-projektet og i samarbejde med DI, Dansk Erhverv, IDA, Finansforbundet, Forsikringsforbundet, Djøf, DM og FH gennemført en repræsentativ undersøgelse blandt 600 ledere på arbejdsmarkedet, om brug og indsamling af medarbejderdata. Undersøgelsen trækker også på en tidligere og lignende undersøgelse blandt medarbejdere, og sammenholder svar fra de to grupper.

LÆS UDGIVELSEN

Motiverende undervisning ifølge børnene

I dette analysenotat løfter Tænketanken Mandag Morgen og LEGO Fonden sløret for de første resultater fra undersøgelsen Motiverende undervisning ifølge børnene. I analysenotatet er fokus på børn med og uden særlige behovs oplevelser med at gå i skole, og resultaterne viser blandt andet, at børn med særlige behov udviser bekymrende tegn på mistrivsel sammenlignet med deres klassekammerater.

LÆS UDGIVELSEN
LÆS MERE OM PROJEKTET

Bæredygtighed på social- og sundhedsområdet

Sammen med Videnscenter for Velfærdsteknologi har Tænketanken Mandag Morgen undersøgt hvilken rolle bæredygtighed spiller på social- og sundhedsområdet. Undersøgelsen er baseret på en survey blandt 671 elever, lærere og ledere på social- og sundhedsområdet samt interviews fra samme målgrupper.

LÆS UDGIVELSEN

8 anbefalinger til fremtidens grønne arbejdsmarked

Tænketanken Mandag Morgen og CONCITO peger i dette anbefalingskatalog på løsninger til, hvordan vi sikrer den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer til at løfte den grønne omstilling. Anbefalingskataloget er kulminationen på det toårige projekt Fremtidens Grønne Arbejdsmarked og står på et fundament af ti analyser, tre høringer og løbende bidrag fra projektets følgegruppe. Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden, PensionDanmark og Industriens Fond.

ANBEFALINGSKATALOG
FAKTA-ARK
ØVRIGE ANBEFALINGER

STEM-uddannede til fremtidens grønne arbejdsmarked

Fremtidens grønne arbejdsmarked

Efter- og videreuddannelse til grøn omstilling

Manglende opkvalificering spænder ben for grøn omstilling

Parat til et mere bæredygtigt samfund

Fremtidens Grønne Arbejdsmarked

Grøn omstilling på erhvervsskolerne

Grundkatalog for Fremtidens grønne arbejdsmarked

Grønbog for et bæredygtigt energisystem – Sådan frigør vi os fra Putins fossile brændsler

Greenpaper for a sustainable energy system – How to free urselves from Putin’s fossil fuels

8 anbefalinger til fremtidens grønne arbejdsmarked

Liste over øvrige forslag

Nordic circular summit magasin

Green impact technologies – How Danish businesses are using emerging technologies to drive green transition

Hvordan sikrer vi et tilstrækkeligt optag af unge på STEM-uddannelserne?

8 anbefalinger til fremtidens grønne arbejdsmarked – Faktaark

Det gode børneliv – ifølge børnene

Hvordan tager vi os bedre af børn og unge med Binge Eating Disorder (BED)?

Når jeg bliver stor

Hvem sagde ung og uengageret? Nye perspektiver på unges demokratiske deltagelse

Frirum som et værn mod mistrivsel

Trivsel og leg – ifølge børnene

Fem pejlemærker fra fremtidens ældreliv

Bryd barrieren – En analyse af, hvordan flere unge i udsatte positioner kommer med i positive fællesskaber

Ungelivet under og efter Corona – Sønderborgs unges egne perspektiver

Unge på kanten – Sammen om nye løsninger

Udsatte Unge i Holbæk

Børns digitale liv – Hovedresultater

Udsatte unge – Fra kanten til fællesskabet

En velfærd der kan bære – Hedenstederne finder nye veje

Guide til fremtidens velfærdsalliancer

Den aktive borger – Hvordan flere borgere kan spille en større rolle i velfærdssamfundet 

Bæredygtighed på social- og sundhedsområdet

Velfærdens iværksættere – en dansk strategi for socialt iværksætteri

Fra startup-nation til scaleup-nation

Arbejdsforhold for komponister og musikere i Danmark

Industri 4.0 i praksis – Hvordan griber vi mulighederne? 

Kodeks for god sundhedsformidling

Bedre digital sundhed

Nye veje i indsatsen – 4-byernes bidrag til Reformkommissionen

Verdensmestre i fleksibilitet? – Tre udfordringer til fremtidens arbejdsmarked 

Aarhuskompasset

Fem pejlemærker for fremtidens ældreliv

Børneliv – ifølge danskerne

Forebyggelse – Ifølge danskerne

Enabling the digital green transition

Digital dataindsamling på arbejdspladsen

Regulering og ytringsfrihed på sociale medier – Hvordan finder vi den rette balance? 

Er nordiske organisationer klar til AI?

Unges holdninger til Tech

Danskernes syn på indsamling af digitale data på arbejdspladsen

TechReal – Anbefalinger til fremtidens digitale samfund

Vind fremtiden – 16 internationale eksperter giver deres bud på fremtidens intelligente samfund

Danskeres sundhed – Kommunernes valg

Fremtidens alkoholpolitik – ifølge danskerne

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor

Mellem broccoli og bajere – Forebyggelse ifølge danskerne 

Attraktive akademiker-
arbejdspladser i det offentlige

Mellem Ballet og Biografer – Kultur ifølge danskerne 

Mønsterbryder – Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen 

Newdoing – How strategic use of design connects business with people 

Når sorgen rammer – En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien 

Patienternes nye rejse – Genvej til et bedre sundhedsvæsen 

På vej mod fremtidens Odense – Ny virkelighed, ny velfærd

Radikal velfærdsinnovation – Hvordan får vi mere effekt af innovationen? 

Road Maps 2022+ Veje mod stærkere nordiske civilsamfund på socialområdet

Sammenhæng i sundhedsvæsenet – Det mener danskerne

Slip de offentlige ledere løs

Stigende usikkerhed om sundhed – Det mener danskerne 

Sundhed i skyen – Et kig ind i den digitale fremtid på sundhedsområdet

Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne 

Trafiksikkerhed – ifølge danskerne

Veje til ressourcedanmark – Et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

Offentlig-privat samarbejde om velfærd 

Holdninger til sundhedsinformation

Indsigt i leg – Guide til fremtidens legelandskaber

Innovation i ungeorganisationer – En analyse af ungeorganisationernes innovationskraft under Coronakrisen

Innovation på socialområdet – Læring i en krisetid

Kærlig kommune – Fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus

Kommune forfra – Aarhus gentænker velfærden

Kommune betyder fællesskab – I Billund finder vi ud af det sammen 

Kommuner og kronikere – Bedre pleje og behandling i eget hjem

Sammen om Rødovre – Nye roller og kompetencer i velfærdskommunen

Medarbejder med vilje – Nye medarbejderroller

Leder på kanten – Nye lederroller

En ny og bedre beskæftigelsesindsats – syv principper for fremtidens indsats

En ny og bedre beskæftigelsesindsats – Hvilket fundament står vi på?

En ny og bedre beskæftigelsesindsats – Resume

Kort og godt: om det gode børneliv – Ifølge børnene

Når valgfesten udebliver – 10 indsigter set fra kommunaldirektørens perspektiv 

Unges valg af uddannelse – hvad betyder den grønne omstilling for unges studievalg?

Grøn omstilling i undervisningen

Kommunale velfærdschefer årsmøde 2023 – resultater af medlemsundersøgelse

Digital dataindsamling på arbejdspladsen