Hvordan skaber vi grøn omstilling på erhvervsskolerne?

Tænketanken Mandag Morgen har på vegne af Videnscentrene for Automation og Robotteknologi undersøgt, hvad den grønne omstilling betyder for erhvervsskolerne, og hvordan der arbejdes med at gøre den grønne omstilling til en del af undervisningen.

Læs undersøgelserne, og se videoerne fra forskellige erhvervsskoler for at blive klogere på, hvordan vi kan gøre grøn omstilling til en del af undervisningen.

Her på siden finder du:

  • ”Grundkatalog for Fremtidens grønne arbejdsmarked”, som uddyber de konsekvenser, den grønne omstilling har for erhvervsskolerne.
  • ”Grøn omstilling i undervisningen” præsenterer resultater fra en survey blandt erhvervsskoler om, hvordan der arbejdes med at gøre grøn omstilling til en del af undervisningen.
  • Videoerne under rapporterne viser de gode eksempler på, hvordan der kan arbejdes med grøn omstilling samt nogle af de behov og udfordringer, det skaber på skolerne.

Projektets udgivelser

Grundkatalog for fremtidens arbejdsmarked

Grøn omstilling i undervisningen

Eksempler på grøn omstilling i undervisningen

Grøn smed – UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Grøn omstilling på elektrikeruddannelsen – UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Fokus på ressourceforbruget i uddannelserne – Mercantec

AR svejsning som bæredygtig undervisning– EUC Nordvest

Energioptimering for automatikteknikere – EUC Syd

Verdensmålene som styrende element i ernæringsuddannelsen – ZBC

Hvordan man kan arbejde med det grønne mindset hos eleverne – flere skoler

Fra strategi til praksis med den grønne omstilling – flere skoler

Udfordringer og behov i arbejdet med den grønne omstilling

Behov for undervisningsmateriale som eleverne synes er interessant– flere skoler

Lærerne har behov for opdaterede kompetencer til den grønne omstilling – flere skoler

Faglig sparring og netværk kan understøtte den grønne omstilling på skolerne – flere skoler

Hvorfor er det grønne en vigtig dagsorden?

Hvorfor erhvervsskolerne skal arbejde med den grønne omstilling – flere skoler

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere