Alle børn og unge har ret til god og meningsfuld uddannelse og motiverende undervisning, der fremmer faglig udvikling og trivsel. Sådan lyder FN’s fjerde verdensmål om kvalitetsuddannelse for alle. I Danmark har vi længe været stolte af vores uddannelsessystem. Et system, der opfordrer til refleksion nærmere end udenadslære og vægter det pædagogiske højt. Men vi har et problem.

Hver femte elev i udskolingsalderen har lav skoletrivsel. Det gælder især en overvægt af udskolingsdrenge, der er demotiverede i skolen og keder sig i timerne. Det var en af de tankevækkende indsigter, vi gjorde med Tænketanken Mandag Morgen og LEGO Fondens projekt Det gode børneliv – ifølge børnene fra 2021.

Undersøgelsen Det gode børneliv – ifølge børnene viser, at børn motiveres af eksperimenterende undervisning, hvor de afprøver nye ting, får lov at bruge kroppen og sanserne, afprøve, fejle og prøve på ny igen. Men vi har brug for et større vidensgrundlag, hvis vi skal afhjælpe skoletrætheden i Danmark.

Derfor er Tænketanken Mandag Morgen og LEGO Fonden nu atter gået sammen om at skabe ny viden – og løfte dagsordenen – når det gælder børns trivsel. Det gør vi med projektet Motiverende undervisning –  ifølge børnene, som allerede er godt i gang og vil lancere resultater fra løbende i 2023.

Projektet byder både på analyser af mellemtrins- og udskolingsbørnene selv såvel som best practice cases af virkningsfulde indsatser, metoder og praksisser på skoleområdet. Men projektet tilstræber også at etablere en platform for nye initiativer og løsninger samt udvikle konkrete policy-anbefalinger. Målet er dermed at skabe et større vidensgrundlag og skubbe til konkrete policy-løsninger på området.

Projektets udgivelser

   Analysenotat

Medarbejdere på projektet

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Samarbejdspartnere