Kontakt
naho@mm.dk
61653465

Nana Holstein
Analyechef

Nanas sociologiske hjerte banker for de store samfundsudfordringer og komplekse politiske områder særligt indenfor digitalisering, demokrati og børn og unge. Hun er drevet af at omsætte kompleks viden og analyser til konkrete løsninger og samfundsforandringer til gavn for borgere, organisationer og samfundet.

Som Analysechef I Tænketanken Mandag Morgen har Nana ansvaret for udviklingen og kvalitetssikringen af vores videns- og analyseprodukter på tværs af vidensfelter og metoder. Med udgangspunkt i hendes brede metodiske og analytiske ekspertise og viden understøtter hun den strategiske udvikling gennem nye vidensprojekter, produkter og partnerskaber.

Derudover står Nana i front for komplekse analyse- og forandringsprojekter med et særligt øje for at skabe synergi mellem viden, inddragelse og engagement. Omdrejningspunktet i hendes rådgivning er data, hvor hun hjælper ledere og beslutningstagere med at omdanne dybe analytiske indsigter til konkrete løsninger. Hun er vant til at arbejde med mange forskellige datatyper og analysemetoder, og er især erfaren i krydsfeltet mellem digitale data og kvalitative analyse.

Nanas særlige specialer er:

  • Metodisk ekspertise indenfor kvalitative, digitale og kvantitative data og analyse
  • Faglig udvikling på tværs af medarbejdere, vidensområder og projekttyper
  • Strategisk udvikling af projektdesign og analyseprodukter af høj faglig kvalitet
  • Innovative og skarpe formidlingsformater af viden og data, der skaber forandring og sætter dagsorden

Baggrund

Nana har en kandidatgrad i sociologi fra Københavns Universitet, og kom ind i Tænketanken Mandag Morgen efter flere års erfaring fra i analyse- og kommunikationsbureau branchen, hvor hun har rådgivet en bred vifte af både kommercielle kunder og politiske partier og interesseorganisationer.

Ledelse

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Mia Geiken 
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Augusta Janum Jørgensen
Indholdskoordinator

ajj@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Analytiker

eac@altinget.dk

Emma Thomsen
Indholdskoordinator

et@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Projektkoordinator

gb@altinget.dk

Hannah Annavida Jastram
Projektkoordinator

haj@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Julie Hørdum
Projektkoordinator

jh@mm.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard
Chef for Uddannelse og Udvikling

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Line Novél

Seniorrådgiver

lino@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Marie Langmach

Senioranalytiker

ml@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Sara Flint

Senioranalytiker

sf@mm.dk

Sarah Kok Pedersen
Projektkoordinator

skp@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk