Kontakt

gb@altinget.dk

61331964

Gertrud Eslau Blinkenberg
Projektkoordinator i Tænketanken Mandag Morgen og Altinget Arena

Gertrud er i kraft af sit nuværende statskundskabsstudie engageret i samfundet og politik og har tidligere beskæftiget sig med forskning og undervisningspolitik på hhv. KU og i centraladministrationen. Hun er især optaget af, hvordan uddannelses- og forskningsområdet udvikler sig og skaber værdi for samfundet, samt hvordan digitalisering er med til at bidrage med løsninger til komplekse samfundsproblematikker og samtidig er med til at skabe dem.

I Tænketanken Mandag Morgen er Gertrud som praktikant med til at undersøge Børn og Unges digitale liv under ADD projektet. I Altinget Arena bidrager Gertrud med at udvikle indhold, sætte dagsordenen og stille skarpt på de mest aktuelle spørgsmål i tre af Altingets fagpolitiske netværk; forskning og innovation, uddannelse og digitalisering. I hverdagen laver hun kvantitative analyser, skaber hun kontakt til kerneaktører og oplægsholdere inden for feltet, og udvikler desuden koncepter og indhold til diverse konferencer.

Gertrud har indgående kendskab til politologisk metode, policy-udvikling, centraladministrationen og ministerielle arbejdsprocesser, og har bred erfaring med projektledelse, interessevaretagelse, koordination af større fagpolitiske events, og kontaktformidling m. samarbejdspartnere inden for både den private og offentlige sektor. Gertrud bidrager til kvantitative og kvalitative analyser, samt at medlemmerne i netværkene får målrettet, politisk aktuelt og praksisnært indhold, samt at faciliteringen lever op til medlemmernes forventninger.

Gertruds specialer er:

  • Kvantitativ og kvalitativ analyse.
  • Udvikling og facilitering af netværksmøder, samt kommunikation og udvikling af koncepter og projektledelse.
  • Faglig og politisk viden indenfor uddannelsesområdet, forsknings- og innovationsområdet og digitaliseringsområdet.
  • Bred viden indenfor statskundskaben, herunder Slotsholmens maskinrum, policy-udvikling og udenrigspolitik.

Baggrund

Gertrud læser en kandidatgrad i Statskundskab på Københavns Universitet med en kernefaglighed i Udenrigspolitik. Hun startede som praktikant i Mandag Morgen i Januar 2023 og som studentermedhjælper i Altinget Arena i september 2022. Gertrud var desuden på udveksling på Panthéon-Sorbonne i Paris i foråret 2022.

Ledelsen

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Christian Ingemann

Udviklingschef og souschef

cin@mm.dk

Mia Geiken (barsel)
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Casper Waldemar Hald
Senioranalytiker

cwh@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Indholdskoordinator

eac@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Indholdskoordinator

gb@altinget.dk

Hannah Annavida Jastram
Projektkoordinator

haj@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Katrine Lindtner Andersen
Projektkoordinator

kla@mm.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Jens Bang
Projektkoordinator

jb@altinget.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard
Senior indholdsleder

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Maria Lind Arlaud

Maria Lind Arlaud

Projektkoordinator

mla@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Rasmus Akstrup Wagtmann

Indholdsleder og analytiker

wagtmann@mm.dk

Sofie Marie Fuglsang Burkal

Projektkoordinator

sobu@mm.dk

Sofie Mosgaard

Projektkoordinator

sam@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk