Kontakt

gb@altinget.dk

61331964

Gertrud Eslau Blinkenberg
Projektkoordinator i Tænketanken Mandag Morgen og Altinget Arena

Gertrud er i kraft af sit nuværende statskundskabsstudie engageret i samfundet og politik og har tidligere beskæftiget sig med forskning og undervisningspolitik på hhv. KU og i centraladministrationen. Hun er især optaget af, hvordan uddannelses- og forskningsområdet udvikler sig og skaber værdi for samfundet, samt hvordan digitalisering er med til at bidrage med løsninger til komplekse samfundsproblematikker og samtidig er med til at skabe dem.

I Tænketanken Mandag Morgen er Gertrud som praktikant med til at undersøge Børn og Unges digitale liv under ADD projektet. I Altinget Arena bidrager Gertrud med at udvikle indhold, sætte dagsordenen og stille skarpt på de mest aktuelle spørgsmål i tre af Altingets fagpolitiske netværk; forskning og innovation, uddannelse og digitalisering. I hverdagen laver hun kvantitative analyser, skaber hun kontakt til kerneaktører og oplægsholdere inden for feltet, og udvikler desuden koncepter og indhold til diverse konferencer.

Gertrud har indgående kendskab til politologisk metode, policy-udvikling, centraladministrationen og ministerielle arbejdsprocesser, og har bred erfaring med projektledelse, interessevaretagelse, koordination af større fagpolitiske events, og kontaktformidling m. samarbejdspartnere inden for både den private og offentlige sektor. Gertrud bidrager til kvantitative og kvalitative analyser, samt at medlemmerne i netværkene får målrettet, politisk aktuelt og praksisnært indhold, samt at faciliteringen lever op til medlemmernes forventninger.

Gertruds specialer er:

  • Kvantitativ og kvalitativ analyse.
  • Udvikling og facilitering af netværksmøder, samt kommunikation og udvikling af koncepter og projektledelse.
  • Faglig og politisk viden indenfor uddannelsesområdet, forsknings- og innovationsområdet og digitaliseringsområdet.
  • Bred viden indenfor statskundskaben, herunder Slotsholmens maskinrum, policy-udvikling og udenrigspolitik.

Baggrund

Gertrud læser en kandidatgrad i Statskundskab på Københavns Universitet med en kernefaglighed i Udenrigspolitik. Hun startede som praktikant i Mandag Morgen i Januar 2023 og som studentermedhjælper i Altinget Arena i september 2022. Gertrud var desuden på udveksling på Panthéon-Sorbonne i Paris i foråret 2022.

Ledelse

""

Andreas Nikolajsen
Direktør

andreas@mm.dk

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Mia Geiken 
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Augusta Janum Jørgensen
Indholdskoordinator

ajj@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Analytiker

eac@altinget.dk

Emma Thomsen
Indholdskoordinator

et@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Projektkoordinator

gb@altinget.dk

Hannah Annavida Jastram
Projektkoordinator

haj@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Julie Hørdum
Projektkoordinator

jh@mm.dk

Katrine Lindtner Andersen
Projektkoordinator

kla@mm.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard
Chef for Uddannelse og Udvikling

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Line Novél

Seniorrådgiver

lino@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Marie Langmach

Senioranalytiker

ml@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Sara Flint

Senioranalytiker

sf@mm.dk

Sarah Kok Pedersen
Projektkoordinator

skp@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk