Kontakt

inge@altinget.dk
30735278

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

Inge er drevet af at skabe de bedst mulige forudsætninger for at andre kan lykkes. Det får hun mulighed for at praktisere dagligt, når hun er hovedansvarlig for at skabe hyggelige og meningsfulde rammer for hendes kollegaers aktiviteter til glæde for partnere, netværksmedlemmer og kursister.

Hos Altinget & Mandag Morgen er Inge bindeleddet mellem alle afdelinger i huset og sørger for at alle løse ender mødes. Det gælder både administrativt i forbindelse med netværksmøder og kurser internt som ekstern og praktisk i forbindelse med møde- og kursusafvikling samt ved større events i Altingets gård. Her har Inge ansvaret for at planlægge og facilitere det praktiske forløb.

Som administrativ og praktisk ansvarlig i et hus med mange aktiviteter, der involverer eksterne interessenter, er Inge vant til megen kundekontakt. I den forbindelse gør Inge en dyd ud af, at alle føler sig velkomne samt sikre at alt forløber professionelt.

Inges specialer er:

  • Højt serviceniveau og møde andre i øjenhøjde, uagtet hvem du er.
  • Løsningsorienteret problemknuser, så alle føler sig godt behandlet.

Baggrund

Inge blev i 1986 uddannet all round kontorassistent. Inge har 35 års erfaring i mediebranchen, hvor opgaverne har været mange og meget forskellige.

Ledelse

""

Andreas Nikolajsen
Direktør

andreas@mm.dk

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Mia Geiken 
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Augusta Janum Jørgensen
Indholdskoordinator

ajj@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Analytiker

eac@altinget.dk

Emma Thomsen
Indholdskoordinator

et@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Projektkoordinator

gb@altinget.dk

Hannah Annavida Jastram
Projektkoordinator

haj@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Julie Hørdum
Projektkoordinator

jh@mm.dk

Katrine Lindtner Andersen
Projektkoordinator

kla@mm.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard
Chef for Uddannelse og Udvikling

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Line Novél

Seniorrådgiver

lino@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Marie Langmach

Senioranalytiker

ml@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Sara Flint

Senioranalytiker

sf@mm.dk

Sarah Kok Pedersen
Projektkoordinator

skp@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk