Malte August Thyregod Jensen
Indholdsleder

Malte er engageret i at forstå samfundets overordnede udvikling og bagvedliggende dynamikker. Både med et samfundsstrukturelt afsæt, men ligeledes med afsæt i det enkelte individ og dets placering i verden. Malte har en særlig interesse for politikudvikling og ledelse under omskiftelige tider, herunder udfordringen omkring fremtidens håndtering af teknologi og data. I særdeleshed om hvordan disse kan bruges til at øge vores viden om mennesket som individ, medarbejder og borger i vores fælles samfund.

Det beskæftiger Malte sig med som indholdsleder på Mandag Morgens netværk omkring dataetik i praksis og netværket omkring organisationsledelse, men bringer det ligeledes i spil som indholdsleder på Altingets netværk omkring offentlig ledelse.

Malte arbejder desuden med Altingets by og boligpolitiske netværk og netværket for bestyrelser og direktører, som begge samler hovedaktørerne indenfor det politiske og strategiske landskab.

Derudover bidrager han sideløbende med indholdsudvikling og ideudvikling af nye formater og events og netværk.

Maltes særlige specialer er:

  • Ideudvikling, og projektledelse af politiske og strategiske arrangementer
  • Bred samfundsviden, og analytisk tilgang til ny viden
  • Analyserende og løsningsorienteret tilgang

Baggrund

Malte har en kandidatgrad i Filosofi med specialisering i politisk teoretisk tænkning fra Københavns Universitet fra 2022. Han har tidligere været ansat i Altinget og Mandag Morgens kommercielle afdeling, med ansvar for rekruttering af netværksmedlemmer, men er nu overgået til at være ansat som indholdsleder hos Altinget og Mandag Morgen.

Ledelse

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør

lk@mm.dk

Mia Geiken 
Chef for indhold og talenter

geiken@altinget.dk

Medarbejdere

Casper Waldemar Hald
Senioranalytiker

cwh@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Emma Agner Carstensen
Analytiker

eac@altinget.dk

Emma Thomsen
Indholdskoordinator

et@altinget.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk

Gertrud Blinkenberg
Projektkoordinator

gb@altinget.dk

Hannah Annavida Jastram
Projektkoordinator

haj@altinget.dk

Inge Rasmussen
Administrationsansvarlig

inge@altinget.dk

Katrine Lindtner Andersen
Projektkoordinator

kla@mm.dk

Jakob Laustrup Kryger
Videoproducer

kryger@altinget.dk

Kristian Tolbøll
Indholdsleder

kt@altinget.dk

Lea Kærsgaard
Chef for Uddannelse og Udvikling

lea@altinget.dk

Liv Bisp Asghari
Projektkoordinator

lba@mm.dk

Line Novél

Seniorrådgiver

lino@mm.dk

Malte August Thyregod Jensen

Indholdsleder

matj@altinget.dk

Maria Lind Arlaud

Maria Lind Arlaud

Projektkoordinator

mla@mm.dk

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

mlp@altinget.dk

Sara Flint

Senioranalytiker

sf@mm.dk

Sofie Marie Fuglsang Burkal

Projektkoordinator

sobu@mm.dk

Sofie Mosgaard

Projektkoordinator

sam@mm.dk

Zenia Søjberg

Projektleder for Engagement og Analyse

zs@mm.dk