Andreas Nikolajsen
Direktør

Andreas er direktør for Tænketanken Mandag Morgen og Altingets Live afdeling ARENA. Andreas har dermed det overordnede ansvar for Tænketankens partnerskaber, samarbejder og projekter. Og han varetager samtidig ansvaret for Altinget ARENAs mere end 20 faglige netværk, vores mange uddannelser til fagfolk og beslutningstagere samt live arrangementer som konferencer, debatter, Folkemøde mv.

Andreas har igennem mere end 20 år beskæftiget sig intensivt med de store samfunds- og velfærdspolitiske agendaer. I mere end 15 år som partner, konsulent og ekstern topledelsesrådgiver, hvor han har leveret 100+ projekter og programmer for ministerier, kommuner, fonde mv. Tidligere har Andreas desuden flere års erfaring fra Københavns Kommune i henholdsvis Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt som kontorchef for Digital Arbejdsmarkedsservice i Arbejdsmarkedsstyrelsen (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)).

Den store passion i Andreas’ arbejdsliv er udvikling af organisationer med en stærk purpose, hvor han med sin erfaring kan gøre en mærkbar forskel for udvikling af vores samfund og udsatte voksne, unge og børn. Andreas tilfører en dyb faglig viden om særligt de centrale velfærdspolitiske vidensfelter, herunder civilsamfund, arbejdsmarked & beskæftigelse, socialpolitik, udsatte voksne, børn & unge, erhvervsuddannelser, empowerment af borgere og digital innovation i velfærdsløsninger. Andreas værdsætter et internationalt udsyn, og har bl.a. i tidligere roller været Nordisk sektor leder for arbejdsmarked og social samt global expert advisor on Labour Market & Social Politics.

I sine forskellige roller har Andreas designet og drevet samarbejdsprogrammer omkring fx forenkling af Serviceloven, reformevaluering af førtidspension og fleksjob, udsatte unges vej til uddannelse (Brobygning til uddannelse), helhedsorienterede indsatser for udsatte familier, nationalt program for 35.000 langvarige kontanthjælpsmodtagere (Flere skal med), udvikling og implementering af ny sikkerhedskonsulentordning for borgere i risiko for æresrelateret vold og negativ social kontrol, udvikling af programcharter og aktørsamarbejde for indsats mod unge i psykisk mistrivsel, metodeudvikling, afprøvning og evaluering af Critical Time Intervention (CTI) for voldsramte kvinder på krisecentre, udvikling af indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser i misbrug og psykiatri mv.

Kompetence- og ydelsesmæssigt har Andreas sine styrker inden for alle dele af en organisations eller offentlig myndigheds kerneprocesser, herunder effektiv sagsbehandling, optimering af arbejdsgange, digitalisering, metodeudvikling af sociale indsatser, evaluering og dokumentation, vidensformidling mv.

Andreas bibringer en ledelsesmæssig tyngde til de programmer, som han leder, der sikrer målbare resultater, fremdrift i program- og projekteksekvering og samtidig et udviklende miljø for partnere og medarbejdere i de store programmer og partnerskaber. Et stærkt samarbejde med de mange aktører i feltet på tværs af sektorer, organisationer og civilsamfund, har altid været en fast del af de programmer, Andreas har ledet.