Sammen med LEGO Fonden har Tænketanken Mandag Morgen lavet den første undersøgelse af sin slags, der tager temperaturen på skolebørns holdninger til et godt børneliv på tværs af de betydningsfulde arenaer: familien, skolen og fritidslivet.

Undersøgelsen giver et unikt og bredt indblik i børns opfattelse af det gode børneliv på tværs af de betydningsfulde arenaer, hvor børnelivet udspiller sig: I familien, skolen og fritiden – og både online og offline. Resultaterne rummer mange interessante indsigter og positive budskaber: Et stort flertal af børn har det godt derhjemme og vurderer kærlighed og tryghed fra forældrene som det vigtigste for deres trivsel. Gode venner er altafgørende for de fleste børn – ikke bare for et godt fritidsliv, men også for trivslen i skolen. Digitale teknologier og sociale medier spiller en overvejende positiv rolle i børnelivet, bl.a. fordi de knytter og vedligeholder venskaber. De fleste børn er glade for skolen, og mange motiveres af undervisning, der er aktiverende og eksperimenterende. Legen er central for mange børn og rummer flere kvaliteter; den er afsæt for grin, fantasi og udvikling. Og så glæder børn sig heldigvis mere til fremtiden, end de bekymrer sig om den.

Men resultaterne viser også, at der er plads til forbedring: En mindre gruppe børn føler sig ensomme og mistrives i hjemmet. Skoletrivslen daler mærkbart i takt med, at børnene bliver ældre. Børn fra ressourcesvage hjem står i højere grad uden for fritidsfællesskaberne. Op imod hvert femte barn føler ikke, de har tid nok til at lege. Og så vurderer knap hvert tredje barn, at de ikke er med til at bestemme nok i skolen.

Projektets udgivelser

Rapport

Minirapport

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere