Mens pensionister i dag bekymrer sig over, om der er råd til varme hænder, bekymrer de unge sig over, om der i deres fremtidige ældreliv kommer til at være råd til at gå på pension. Tænketanken Mandag Morgen står bag debatoplægget Fem pejlemærker for fremtidens ældreliv, der sætter spot på de nødvendige omstillinger for fremtidens ældrepolitik. Debatoplægget samler op på indsigter fra en række policy labs fra projektet Nye Dage – fremtidens ældreliv og fremsætter fem pejlemærker for hvordan vi kan omstille ældrepolitikken.

Projektets udgivelser

Fem pejlemærker for fremtidens ældreliv

Samarbejdspartnere