Nyt debatoplæg om overset spiseforstyrrelse blandt børn og unge

Det er et kæmpe paradoks at en af de mest udbredte spiseforstyrrelser, samtidig er en af de mest oversete. Derfor har Kompetencecenter for Spiseforstyrrelser og Tænketanken Mandag Morgen med støtte fra Helsefonden sat fokus på Binge Eating Disorder (BED) blandt børn og unge. 

 

“Jeg lovede mig selv, at jeg blev den sidste, der skulle kæmpe kampen mod BED alene.”

Sådan fortæller Emma om årsagen til, at hun stiller sig frem og deler sin historie. Emma er i dag 25 år og har kæmpet mod tvangsoverspisning (Binge Eating Disorder, BED), siden hun var barn. Det har hun gjort alene, for hun har ikke fået hjælp eller behandling mod spiseforstyrrelsen. Desværre er Emmas historie ikke atypisk.

For selvom BED er en både alvorlig og vidt udbredt spiseforstyrrelse blandt børn og unge i Danmark, så er spiseforstyrrelsen ukendt og underbelyst, og der findes stort set ingen behandlingstilbud til børn og unge med BED. For dem under 18 år findes der ikke et eneste offentligt betalt behandlingstilbud. For dem, der selv kan betale, eksisterer der ganske få muligheder for at få hjælp i det private.

Det betyder, at tusindvis af børn og unge – ligesom Emma – ikke får den hjælp, de har brug for.

Manglende behandling er ikke den eneste udfordring, som børn og unge med BED møder. Manglende kendskab til lidelsen og de udfordringer, den medfører, betyder nemlig, at det opleves ekstra skamfuldt og stigmatiserende at kæmpe med BED, ligesom det mindsker sandsynligheden for, at lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, praktiserende læger og andre opdager faresignalerne og dermed er i stand til at sætte ind.

Fra den 1. januar 2022 bliver BED en anerkendt diagnose, da man begynder udrulningen af et nyt diagnosesystem i Danmark. Men der er usikkerhed om, hvordan sundhedssystemet og andre aktører kan tage hånd om problematikken fremadrettet. Det kræver nemlig viden om og opmærksomhed på, hvordan
BED påvirker børn og unges liv.

I dag er den viden og opmærksomhed begrænset, og hverken kommuner, regioner, det private eller civilsamfundsaktører er ordentligt klædt på til at opdage, udrede og behandle BED blandt børn og unge. Dermed risikerer vi at tabe en stor gruppe børn og unge, der har brug for hjælp.

På den lange bane håber vi, at Emmas ambition kan realiseres, og at vi som samfund bliver bedre i stand til at tage hånd om børn og unge med BED. Både
for den enkelte, der kan undgå år – eller sågar årtier – med en ubehandlet spiseforstyrrelse. Og for, at vi som samfund bruger vores resurser bedre ved at sætte tidligt ind og forebygge, at børn og unge med tegn på BED udvikler det senere i livet.

Det er ikke nogen let opgave. Det forudsætter viden, opmærksomhed, resurser og koordinerede, samtænkte indsatser fra både det offentlige, civilsamfundet og det private.

Læs debatoplægget

Lyt til vores podcast om BED på Spotify: