Vi bringer beslutningstagere, eksperter og borgere sammen for at fremme dialog og inspirere til nye erkendelser og løsninger

TILBAGE

Eksempler på events

Velfærdens Innovationsdag

Vi arrangerede i årene 2011-2020 en årlig konference om velfærdsinnovation i krydset mellem offentlige, private og civile organisationer og virksomheder

Samarbejdspartnere: 100+ offentlige og private velfærdspartnere. Over 1.000 deltagere.

Børne- & Ungescenen, Folkemødet

Vi arrangerer og organiserer i 2023 et fuldt Folkemøde-debatprogram over tre dage med supplerende inddragende, børnevenlige aktiviteter på Folkemødets eneste sceneområde for, med og om børn og unge.

Samarbejdspartnere: LEGO Fonden, LEGO Group, Ole Kirks Fond. Over 1.500 deltagere

EU Horizon Summit

Vi udviklede og arrangerede i 2020 en 2-dages hybrid konference om de nye EU Horizon programmer inden for uddannelse, forskning og innovation

Samarbejdspartner: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 300 deltagere fra den danske uddannelses- og forskningssektor

Er fremtidens chef en algoritme?

Vi afholdt et engagerende talk- og debat-arrangement i 2023 om algoritmer og digital overvågning på arbejdspladsen under ADD-initiativet. Eventet indeholdt også en keynote med en af de fremmeste forskere på området, Dr. Phoebe Moore og et dilemmaspil i form af en fiktiv retssag om overvågning på hjemmekontoret

Samarbejdspartner: Politiken. 400 deltagere

Bystrategisk Udsyn 

I samarbejde med Landsbyggefonden stod vi i 2020-2022 for at udvikle, organisere og ordstyre en serie bystrategiske hybrid-konferencer rundt om i landet om byernes grønne, sociale og bygningsmæssige bæredygtige fremtid med udgangspunkt i den almene boligsektor

Samarbejdspartner: Landsbyggefonden. 350-450 deltagere til hver konference

Ledelsesscenen, Folkemødet

Sammen med en række partnere udviklede og ordstyrede vi i 2018 og 2019 alle debatter på Folkemødets debatscene om ledelse, ledelsesudvikling og ledelsesdilemmaer i den private og offentlige sektor

Samarbejdspartnere: Mercuri Urval, KL, DJØF og Lederne. Over 1.500 deltagere

Region Sjællands Udviklingskonference

Vi arrangerede i 2022 en stor konference for politikere og erhvervsliv i regionen med det formål at sætte fokus på Sjælland og øerne som et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed

Samarbejdspartnere: Region Sjællands Udviklingsalliance, Region Sjælland. 300 deltagere

Energidata: Innovation eller overvågning?

Sammen med en række partnere afholdt vi 2023 en ADD-konference med fokus på de dataetiske dilemmaer, vi står overfor, når vi gerne vil bruge borgernes energidata til at fremme den grønne omstilling.

Samarbejdspartnere: Digital Lead, Dataetisk Råd. 100 deltagere.

Dialogmøde om kommende AI Act

Vi afholdt i 2022 under ADD-initiativet et åbent dialogmøde om processen for EU’s kommende AI act, der skal regulere og fastsætte rammer for brugen af kunstig intelligens i EU.

Samarbejdspartnere: Erhvervsstyrelsen, ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Forsikring og Pension, Dansk Erhverv. 100 deltagere.

Fremtidens ældreliv

Vi arrangerede i 2022 en konference om fremtidens ældreliv, og om hvordan de skelsættende velfærdsudfordringer på ældreområdet kan og skal løses i nye fællesskaber.

Samarbejdspartnere: Danish Design Centre og Danish Life Science Cluster

Diplomatic Talks

Vi afholdt i 2021 en højniveau debatrække med udenlandske ambassadører om deres strategiske prioriteter for samarbejdet med Danmark

Samarbejdspartnere: Altinget og ambassader fra Kina, USA, Norge, UK, Polen, Frankrig, UAE mv. 350 deltagere.

Danmarks forhold til EU

Vi organiserede i 2022 en debatrække om EUs evne til at håndtere de store, globale samfundskriser, og hvilke ønsker Danmark bør have til ændringer af EU-samarbejdet

Samarbejdspartnere: Det Radikale Venstre og Europanævnet. 150 deltagere.

Demokratiet – en truet styreform?

Vi afholder i 2022 og 2023 en debatrække med politikere og eksperter om det internationale samfunds muligheder for at genskabe et demokratisk momentum

Samarbejdspartnere: Dansk Institut for Partier og Demokrati. 100 deltagere.

Civilsamfundets Fællesdag

Vi arrangerede i årene 2017-2019 et stort årligt, fagligt event for og med hele det danske civilsamfund for debattere civilsamfundets værdi og rolle i at finde løsninger på udbredte velfærdsudfordringer

Samarbejdspartnere: Altinget, Tuborg Fondet, DUF, DGI, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Spejderne. 400 deltagere årligt.

Sommermødet

Vi arrangerede i 2020 et stort corona-trygt event-alternativ til Folkemødet med 3-dages debat, dialog og politiske udmeldinger i både digitale og hybride debatformater

Samarbejdspartnere: Altinget, Operate, DK4, TV2, Folkemødeforeningen. 2500 deltagere.

Bistandens betydning for de udenrigspolitiske ambitioner

Vi afholdt i 2022 en velbesøgt morgendebat om Danmarks samlede evne til at navigere udenrigspolitisk i en ny geopolitisk verdensorden og økonomisk virkelighed med stigende ulighed, dalende bistand og øgede forsvarsudgifter

Samarbejdspartner: Globalt Fokus. 75 deltagere.

4-byernes indspark til reformkommissionen

Vi tilrettelagde workshops og lanceringsevent med indspil og anbefalinger fra landets fire største kommuner til Nina Smith-kommissionens arbejde med anbefalinger til 2. generationsreformer med henblik på at mindske uligheden i samfundet og øge beskæftigelsen

Samarbejdspartnere: Århus, Odense, Aalborg og Københavns kommune. 200 deltagere

Nordic Circular Summit

Vi bidrog i 2021 til udviklingen af et hybrid summit om circulær økonomi i Norden med både talks, debat og workshops om alt fra cirkulære værktøjer, regenerative modeller og materialer inden for energi, byggeri og produktion

Samarbejdspartnere: Nordic Innovation & Nordic Circular HotSpot. 400 deltagere.

TILBAGE