Tænketanken Mandag Morgen søger ny Sous- og Udviklingschef

Tænketanken Mandag Morgen søger ny Sous- og Udviklingschef til at understøtte udviklingen med øget gennemslagskraft, flere partnerskaber og større samfundsrelevans end nogensinde før.

Tænketanken Mandag Morgen er en af Danmarks førende tænketanke. Vi udvikler og gennemfører politisk uafhængige analyser, events og udviklingsforløb, som samler beslutningstagere, eksperter og borgere om nye løsninger på de store samfundsudfordringer i – og muligheder for – Danmark og Norden. Vi samarbejder bredt med både offentlige, private, faglige og frivillige organisationer, der ligesom os gerne vil skabe og formidle ny viden, som mobiliserer, sætter dagsorden og bidrager til samfundsudviklingen.

Vi har de senere år gennemgået en betydelig udvikling med flere partnerskaber og opgaver i Danmark og i de andre nordiske lande. I takt hermed er vi blevet væsentlig flere ansatte på kontoret i København og ser ind i en fortsat lovende udvikling de kommende år. Vi søger derfor en erfaren kollega til at tage os de næste skridt sammen med resten af teamet i Tænketanken Mandag Morgen ved at fylde den vigtige funktion ud som Sous- og Udviklingschef.

For stillingen som Sous- og Udviklingschef er virkelig en nøglefunktion. Du er på den ene side den nærværende og tydelige leder indadtil for et kompetent, alsidigt og voksende team. Du bringer en solid værktøjskasse med dig til at understøtte tænketankens høje faglighed, teamets udvikling og trivsel, og et stærkt socialt og kollegialt sammenhold og kultur. Samtidig trives du med at stå for den daglige drift og ressourcestyring, som sikrer sammenhæng mellem opgaver og bemanding.

På den anden side er du også en drivkraft udadtil med vigtige og vægtige bidrag til vores ambition om at skabe øget indsigt, flere mødesteder og mere bæredygtige løsninger for mennesker og samfund. I kraft af dit store faglige overblik og kendskab til relevante aktører har du øje for, hvor nye dagsordenssættende projekter kan opdyrkes, og hvilke partnere, der skal med ombord til at skabe ny indsigt og finde innovative løsninger inden for vores centrale vidensfelter, som bl.a. omfatter velfærd, digitalisering, bæredygtighed og demokrati.

Profilbeskrivelse

Din specifikke uddannelses- og karrieremæssige baggrund er ikke afgørende, men det er omvendt vigtigt, at du kan se dig selv bidrage på de fleste af følgende områder:

  • Har erfaring med ledelse i en tempofyldt projektorganisation kendetegnet ved mange overlappende leverancer og presserende deadlines. Som leder finder du energi i at sætte det rigtige hold af vidensmedarbejdere til opgaverne for både at sikre opgavemæssig fremdrift og høj kvalitet og samtidig understøtte medarbejdernes faglig udvikling og et givende arbejdsmiljø.
  • Er en scenevant leder, der med sikker hånd kan styre et komplekst projekt-portefølje med sammensat økonomi og kan indgå i forskellige typer af partnerskaber og projekter.
  • Har et kommercielt mindset og betydende forretningsmæssig erfaring til at understøtte Tænketanken Mandag Morgens fortsatte vækst og udvikling. Vi forventer, at du trives med at identificere og konceptualisere nye projektideer, sikre finansiering og partnere til dem, så de kommer ud at leve og gør en forskel for mennesker og samfund.
  • Har indgående kendskab til aktørlandskabet for vores indsatsområder i Danmark – og gerne andre Nordiske lande – og kan trække på dit udvidede netværk for at etablere nye og værdiskabende partnerskaber og projektsamarbejder.
  • Tør sætte barren højt. Vi forventer, at du kan se dig selv i en tænketank kendetegnet ved en insisterende nysgerrighed efter nye indsigter, analysegreb og inddragelsesformater kombineret med høj faglig standard, engagerende formidling og værdiskabelse for tænketankens mange eksterne og interne interessenter.
  • Bringer en betragtelig portion ajourført faglig tyngde med sig inden for et eller flere af vores vidensfelter, som du brænder for at bringe i spil, fortsat udvikle og formidle til stor inspiration for både samarbejdspartnere, projekter og kolleger.

I vores team på godt 20 vidensmedarbejdere møder du både analytikere, innovatører, projektledere og kommunikatører, der har det til fælles, at de er nysgerrige på samfundsudviklingen og vores partneres behov for ny viden og innovative løsninger.

Som Sous- og Udviklingschef refererer du i det daglige til Tænketanken Mandag Morgens direktør og indgår i en række samarbejdsrelationer med ledende kolleger i Nordens førende politiske medie- og vidensvirksomhed Altinget / Mandag Morgen, som holder til i Ny Kongensgade 10 i det indre København tæt på Christiansborg og med kontorer i Stockholm, Oslo og Bruxelles. Dermed bliver du en del af en virksomhed, som på flere måder er optaget af at sætte dagsorden, og hvor du får en stor berøringsflade med andre fagligheder end din egen.

Vi er et hus med en stor faglig integritet, men vi gør også en dyd ud af at pleje det kollegiale fællesskab. Vi har bl.a. en bogklub, vinterbader, drikker fyraftensøl og- vand i ny og næ og mødes på tværs af afdelinger til hyggelige, sociale arrangementer.

Arbejdstiden er gennemsnitligt 37,5 timer om ugen. Vi har fleksible arbejdstider, men som udgangspunkt skal du forvente at stå til rådighed mellem kl. 9 og 17 alle hverdage. I perioder kan der forekomme arbejde på skæve tidspunkter. Løn og vilkår efter aftale.

Send din ansøgning og CV til Tænketanken Mandag Morgen. Deadline for ansøgninger er mandag d. 15. januar kl. 1200. Vi planlægger at afholde interviews i uge 4. Forventet jobstart er 1. marts 2024. Stillingen søges ved at sende en ansøgning til job@mm.dk.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, så kontakt direktør for Tænketanken Mandag Morgen og Altingets live-afdeling ARENA Jonas Keiding Lindholm på jkl@mm.dk.